VERDİĞİ EĞİTİMLER

5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu
6331 Sayılı İSG Kanununun İnsan Kaynakları Entegrasyonu
Asıl-Alt İşveren (Taşeron) İlişkileri, Sözleşmeleri ve Tüm Uygulamaları
Bordro Uygulamaları
Fazla Mesai Uygulamaları
İK'cı Olmayan Yöneticiler İçin İş Yasaları Uygulamaları
İleri Bordro Uygulamaları
İşe İade Davalarına Hazırlık
İş Hukukunda Sözleşmeler, Sona Ermesi ve İş Güvencesi
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İşveren ve Çalışan Hakları
Personel Maliyetlerini ve Risklerini Azaltma
Personel Özlük İşleri ve Bordro Uzmanlığı Sertifika Programı
Yıllık İzin Uygulamaları
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever