28 Oca 2021

ŞİRKETLER PERFORMANSI NEDEN YÖNETEMİYOR?

 

Pandemi ile uğraştığımız bu dönemde firmalar performans atağına geçmeye başladı.  Bugüne kadar Performans Yönetimi konusunun başarılı yönetildiğinden bahsedilemediği gibi gerekli bilgiye ve beceriye sahip olmayan firmaları bekleyen başaramama endişesi etkin olarak öne çıkmaktadır.

Öncelikle Performans Yönetimi’ni Değerleme olarak görme fikrini değiştirmek gerekmektedir. Performansı Değerlemek işin %30-35’ini oluşturmaktadır. Genellikle şirketler Kısa bir Danışmanlık süreci veya danışmanlık almadan İK Uzmanları ile sorunu çözmeye çalışmaktadır.

Görüldüğü üzere Değerleme çalışması öncesi çalışmalar ve değerleme sonrası şirkete faydalı hale getirmek en önemli aşamalar olarak kaşımıza çıkmaktadır. Ayrıca 2 Dönem mukayeseli olarak Performansı yönettikten sonra sistem oturmaktadır. Hatta bazı şirketler profesyonel destek almaya devam etmektedir.

Şirketler bünyesinde Destek almadan Değerleme yapmak ve sonuçlarını analiz etmede ciddi sorunlar yaşanmaktadır.  İşletmede bulunan yöneticiler bu konuda eğitimli olmadıkları gibi konuya tam hakim olmayan İK uzmanlarının süreci sağlıklı yürütme imkanı olmaması nedeniyle yaşanan tartışmalar ilk değerleme aşamasında kopmalara neden olmakta ve tekrar sistemi kurmak imkanı bulunmadığı için Performansa olan inanç kaybolmaktadır. 

Performansı Yönetmek için; 

  1. Organizasyon, iş analizi ve görev tanımları, yetkinlikler olmadan işe başlanmaktadır. Bu süreçlerin başlangıçta analiz edilmesi ve şirkete uygun yetkinlikler belirlenmeden çalışmaya başlanılmaması gerekir.
  2. Performans kitapçıkları ve formları oluşturulmalı,
  3. Yöneticilere Performans değerleme ve kriterler hakkında eğitim verilmeli,
  4. Tüm çalışanlara performans değerleme konusunda eğitim verilmeli,
  5. Değerleme yapılırken İK uzmanı veya Danışman yöneticilere destek sağlamalı,
  6. Sonuçlar analiz edilmeli ve aşırı kötü veya aşırı iyi puanlama yapan yöneticiler ile toplantı yapılarak sonuçlar değerlendirilmeli,
  7. Performans değerleme sonuçlarının işletmeye yansıtma öncesi analiz raporu hazırlanmalı ve yöneticilere sunulmalıdır.
  8. Gelişmesi gereken çalışanlar için gelişim planları hazırlanmalıdır.
  9. 2’ inci Performans dönemi Danışmanların katılımı ile yapıldıktan sonra dönemlere arasındaki gelişmeler analiz edilerek tedbirler yöneticiler ile paylaşıldıktan sonra sistem çalışır ve Performans Yönetilir hale gelecektir.
  10. Performans Yönetim Sistemi başlangıçta Yöneticiler ve İK uzmanına bırakılmamalı ve denetlenerek şirkete faydalı hale getirilmelidir.

Şirketler; yukarıda açıklanan Prosedürleri uymadıkları için Şirket içinde tartışmalar yaşanmakta, Performans sistemine aykırı sesler ve tartışmalar ile olumsuz tutumlar yaşanmaktadır. Bu durum sistemin terk edilmesine neden olmaktadır.

Şirketlere tavsiyemiz 2 dönem Danışman Performans Yönetimi çalışmalarını yaptıktan sonra uzman ve yöneticilere ile devam edilmesidir.

Saygılarımla.

Şakir Gülsever

İK Yönetim Danışmanı

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Danışmanı

SMMM-Eğitmen Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever