9 Tem 2020

KISA ÇALIŞMA SÜRESİ VE ÖDENEĞİ 1 AY DAHA UZATILDI

      1 Nisan 2020 Tarihinden itibaren uygulanmakta olan Kısa çalışma ödeneği 1 ay daha uzatılmış bulunmaktadır. 01.07.2020-31.07.2020 Tarihleri arasında kısa çalışma yapan işyerleri için 1 ay daha kısa çalışma ödeneği verilecektir. Çalışmaya başlayan firmalar ise ödeneğin iptali için İŞ KUR’ a yazı vererek bildirim yapmak zorunda bulunmaktadır.

 Kısa çalışma ödeneğinden faydalanan şirketler personelini tam çalıştırdıklarının anlaşılması halinde kısa çalışma ödeneklerini faizleri ile birlikte iade etmek zorunda kalabilecekleri gibi ödenek aldıkları aylar için,

          1)    İşçiye ödenen kısa çalışma ödeneklerinin işverenden tahsil edilmesi,

2)    İlgili aylara Ücret Bordroları yapılması,

3)    SGK bildirimleri yapmak ve bildirge cezaları ödemek,

4)    SGK Faizleri ve İŞKUR Faizlerini ödemek,

5)    Ödenek alınan her personel için 1 asgari ücret tutarında İPC ödeme,

Yaptırımları ile karşılaşmak durumunda kalacaktır.  

      Kısa çalışma  Ödeneği ile ilgili olarak yayınlanan Yasanın 7 maddesi 8 fıkrası ile  “Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçi, işsizlik sigortasından yararlanmak için 4447 sayılı (Değişik ibare: RG-9/11/2018-30590) Kanunda öngörülen koşullar gerçekleşmeden işsiz kalırsa, kısa çalışma ödeneği aldığı süre düşüldükten sonra, daha önce hak ettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar işsizlik ödeneğinden yararlanır.” Hükmüne yer verilmiştir. 

   Ancak 1 ay daha uzatma kararı ile kısa çalışmanın işsizlik ödeneğinde düşülmeyeceği 29/6/2020 TARİHLİ VE 2706 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR’ ın 2 Maddesi “Yeni korona virüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan ödemeler başlangıçla belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmez,”  hükmüne yer verilmiştir. 

    Kısa çalışma yapan ve zor durumda olan şirketlerde çalışanlar hakları bakımından oldukça önemli bulunmaktadır. Arzu edilmese de İşsiz kalınması halinde kısa çalışma ödeneği alınan süreler hesaba katılmadan işsizlik ödeneği alma hakları olacaktır.

Saygılarımla 

Şakir Gülsever

İş ve Sosyal  Güvenlik Danışmanı 


Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever