3 Ara 2019

2020 YILINDA FİRMALARI CİDDİ SORUNLAR BEKLİYOR.?Türkiye de Firmaların büyük bir kısmı zorunlulukları olsa da Vergi ve SGK bakımından kayıp ve kaçakların yaşandığı bir sistem ile bugüne kadar geldiler. 
Ancak son açıklanan Strateji Eylem Planı ile alınacak tedbirler nedeniyle 2020 yılında bilerek veya bilmeyerek yapılan hatalı uygulamalarda yolun sonu görünmektedir.

Açıklanan ve 39 konuda denetim dahil tüm tedbirlerin yer aldığı Strateji Eylem Planı,  Sigorta ve Muhtasar beyannamelerin birleştirilmesi, vergilerin sadece Kamu Bankalarına yatırılması gibi kaçakları engelleyici çalışmalar ve SGK tarafından kadrolarda  yer alan ve acil olmayan işlere bakan personelden nitelikli olanların DENETİM  kadrolarına alınması ile Kayıp ve kaçakların Denetimi hız kazanacaktır.

İşverenleri için 01.01.2020 tarihinden başlayarak 9 Aylık süreçte alınacak tedbirler, bilhassa kayıp ve kaçakların denetimi ile 2020  yılında firmalar  çok zor geçecek ciddi  bir kıskacın içinde kalacakları günler yaşanmaya başlamış bulunmaktadır.
 2019-2023 Yıllarını kapsayan Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planında yer alan 39 başlık altında toplanan plana göre kayıp ve kaçakları önlemek için 3 yıllık dönem planlanmış bulunmaktadır 

Alınan tedbirlerin ilk birinci yılında yani 2020 yılında kısa sürede firmaları ciddi sorunlar beklemektedir.

Tarihlerin Önemi,
1- 01.01.2020 Tarihinden sonraki dönemde SGK ve Muhtasar Beyannamelerin birleştirilmesi, (SGK ve Vergi kaçaklarının azaltılması çalışması)
2- 28.02.2020 Tarihine kadar  “Kayıt dışı işçi çalıştırılmasının önlenmesi amacıyla kurumlar arası veri paylaşımının etkinliğinin artırılması”. (Şubat 2020 Tarihine kadar)
3- 30.09.2020 Tarihine çalışmalar ile Sahte belge düzenleyen işverenlere ait işyerlerinin mükellefiyet kayıtlarının kapatılması(EP- Eylem Planı 21 madde) planlamada yer almıştır.
4- Çalışma Bakanlığı ve SGK denetimlerinde gerçek ücretten gösterilmeyen çalışanların vergi ve sigorta kaçakları nedeniyle Cumhuriyet Savcılıklarına sevki 2-7 yıl arasında hapis istemli davalar açılması,

Bu tarihlerde sona ermesi gereken çalışmalarda 2 aydan başlayan ve 9 ay sonunda 30.09.2020 tarihine kadar olan dönemde firmalar ciddi ve riskli bir dönemde yaşamak zorunda kalacaklardır.

Tarihsel gelişmelerin sonuçları:

Eylem planlarında 39 maddede karar altına alınan tedbirlerin hepsi gelecekte firmaları iyice kıskaç altına alacak bazı tedbirler 10 ay içinde ciddi riskler getirirken bazı tedbirler ise 2023 yılına kadar uzanmaktadır.
.
Eylem planında başarı sağlanması için SGK bünyesindeki bazı işler 2’ nci plana atılırken fazla personel ile Denetim ekibi güçlendirilmektedir. 
Birinci adım olarak Denetim kapasitesinin daha güçlü hale getirilmesi,  Kurumlar arası Veri Paylaşımının Geliştirilmesi, Eylem planının 30 sırasında yer verilen ve Şubat 2020 Tarihine kadar tedbirler ile kayıt dışı yapılan işlerin  3 ay sonra yani Şubat 2020 ayı sonuna kadar sona erdirilmesi planmış ve uygulamalar yapılmaktadır. 
     a)   14 Eylem Planı: SGK veri tabanı ile GİB veri tabanından yararlanılarak yapılan risk               analizi sonuçlarına göre belirlenen riskli iş yerleri nezdinde fiilî ve elektronik denetim              yapılacaktır.(2019-2021 Yılları)  
   b)   15. Eylem Palan: Üç ve üzeri işçi çalıştıran işverenlerin ücret ödemelerinin Kamu                    Bankaları vasıtasıyla yapılmasına yönelik düzenleme ile bu kapsamda elde edilen                verilerin analizi yapılacaktır (Mart 2020 Tarihine Kadar)
  c)       21 Eylem Planı: Sahte belge düzenleyen mükelleflerin mükellefiyet kayıtlarının re’sen            durdurulmasına yönelik idari ve teknik düzenlemeler (Eylül 2020 Tarihine kadar)    
  d)       30 Eylem Planı “Kayıt dışı işçi çalıştırılmasının önlenmesi amacıyla kurumlar arası                 veri   paylaşımının etkinliğinin artırılması”. (Şubat 2020 Tarihine kadar),

Firmalar ne yapmalı:

  1. En geç 20 Şubat 2020 Tarihine kadar SGK ve Muhtasar beyanname birleştirmeden               önce  risklerini tespit  etmek için Denetim Yaptırmaları ve geleceğe hazırlanmaları,
 2. SGK ve Vergi idaresi ile Çalışma Bakanlığı denetimlerine uygun denetim yaptırmaları,
 3. Ücret bordrosunda düşük gösterilen personelin ücretlerini gerçek değerine getirmeleri,           ( Dikkat iyi çalışılmaz ise kendi kendinizi ihbar etmek zorunda kalırsınız.) 

      4.Şirket Organizasyonu ve görevleri konusunda acil çalışmalar yaparak meslek kodları ve         buna uygun ücretler belirlemeleri,
       5. Ciddi para cezalarını önlemek için hızlı şekilde yapılanmaların sağlayacak tedbirler                 almaları,
      6. Ücret mukayeseleri ile kendi bünyelerindeki personel ücretlerini denge unsurları ve                meslek  kodları düzenlemesi yapmalı(ÖRNEK: Müdür ücreti 5.000TL-Müdür Ücreti               15.000.TL );    
      7. 30.09.2020 Tarihinden önce  bu çalışmaların bitmemesi halinde Cumhuriyet Savcılığına   sevk edilme,SGK ve Vergi idaresi denetimlerine sevk ve iş yeri Mükellef Kayıtlarının     kapatılması işlemleri eylem planında ve SGK tebliğlerinde yer almaktadır.

  
Saygılarımla.

Şakir Gülsever
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
İK yönetim Danışmanı
SMMM-Eğitmen

Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever