2 Eyl 2019

YIL İÇİNDE İŞ DEĞİŞTİRENLER VERGİ DENETİMLERİ CAN YAKACAK ?


Ankara’ da 10.000.civarında çalışan için başlatılan Vergi Denetimleri İstanbul’ da çalışanlar içinde başlatıldı. Birçok firmada 2016-20018 yılları arasında iş değiştirenler vergi beyanı davetleri almaya başladı.

Önceki yazımda yer verdiğim yıl içerisinde iş değiştirenler veya aynı anda 2 işverenden ücret geliri elde edenlerden 2016-2018 yılları arasındaki elde ettikleri gelirlerin belli seviyeyi aşması halinde beyan zorunluluğu bulunduğu açıklanmıştır

Beyanname vererek vergi farkını ödeyenler dışında kalan ve beyanname vermeyenlerin Vergi İdareleri tarafından incelemeye alınması nedeniyle çalışan ve yıl içerisinde iş değiştirenlerin sorun yaşamamaları için pişmanlık  beyanı ile geçmiş yıllara ait vergi farkını ödemeleri gerektiği konusunda yazımda açıklamalara yer verilmiştir.

Ankara’ da başlatılan incelemeler Türkiye çapında yapılmaya başlamış bulunmaktadır. Vergi gelirlerinin azalması nedeniyle Vergi idaresi tarafından başlatılan bu çalışmalarda yıllardır ihmal edilen incelemelerin başlatılması belirli gelir seviyesinde olan çalışanlar ve aynı anda 2 işverenden ücret geliri elde edenler için vergi kaçırılması anlamına gelen bu durumdan kurtulmaları için çalışanların dikkat etmesinde fayda bulunmaktadır.

Vergi Gelirleri’ nin beyanı ve ödemesinde 5 yıldan eski beyanlar için zaman aşımı bulunmaktadır. Vergi İdaresi işlem yapamadığı için 2016-2018 yıllarını incelemeye almış bulunmaktadır. İstanbul’da çalışanlardan da geçmiş yıllar ile ilgili vergi beyanları için çalışanlar davet edilerek inceleme yapılmaktadır. Çalışanlar eski yıllar ile ilgili gelir beyanları için çalıştıkları veya ayrıldıkları şirketlerinden ücret dökümlerini alarak İlgili inceleme birimine gitmeye başladılar.

Gelir Vergisi Kanunu 86 Maddesi1-b Fıkrasında yer alan tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler dışında birden fazla işverenden ücret almakla beraber, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamı, 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşan çalışanların beyanname verip vergi farklarını ödemleri zorunludur
Yıl içerisinde iş değiştirenler 2’nci işverenler ücret geliri elde edenler 2 işverenlerden 2016 yılı için 30.000.TL, 2017 yılı için 30.000.TL,2018 Yılı için 34.000.TL;2019 Yılı için 40.000.TL ücret geliri elde edenlerin bu yıllar ile ilgili her yıl Şubat ve Mart aylarında beyanname verip vergi farklarını ödemedikleri takdirde vergi kaçağına neden olmaktadır Vergi kaçağı nedeniyle yasa gereğince Vergi Farkının  3 katı kadar ceza kesilmesi kaçınılmaz bir durumdur.   Bu nedenle kapsama giren çalışanların Vergi İdaresinden davet almadan durumlarını değerlendirmeleri ve pişmanlık beyanları vermeleri önemli bulunmaktadır.

.Kimler kapsamda;
a)    2016 ve 2017 yıllarında ücret geliri 30.000.TL 2’ nci işverenden alın ücretler toplamı,
b)    2018 Yılında ücret geliri 34.000.TL 2’ nci işverenden alın ücretler toplamı,
c)    2019 Yılında ise 40.000.TL, 2’ini işverenden alın ücretler toplamı aşanlar ( Beyanı 2020 Yılı Şubat-Mart aylarında verilecek)

ÖRNEK 1: 2016-2017 Yıllarında Mart ay ayında iş değiştiren çalışan 4.000TL.. brüt ücret alıyorsa 2’ nci işverenden elde ettiği ücretler toplamı 40.000. TL . Olduğun için 30.000.TL sınır aştığı için toplama yapmak  zorunda bulunmaktadır.
Ocak, Şubat, mart ayı ücret dökümlerini eski işverenden alacak Eski işyerinden 3.250 TL aldığı ücret varsa (Brüt) Toplam 6.500.TL ücret dökümü alacak
Mart-Aralık ayları dökümleri yeni işverenden 40.000.TL ücret dökümü alarak birleştirme yapmak zorundadır. 40.000.TL+6.500.TL =46.500TL yıllık ücret kazancı üzerinden vergi hesaplaması yapacaktır. Bu gelirlerini beyan etmeyen çalışanlar 1.800.TL +Vergi kaçağı 3 Kat ve faizleri ödemek zorunda  bulunmaktadır.
ÖRNEK 2: Haziran 2017 Sonuna kadar 1 işverende aylık 6.000. TL Ücret Alan çalışan ikinci işverenden 6 Ay boyunca  7.000.TL’den  42.000 TL ücret almış ise 30.000.TL geçtiği için birleştirme yapacak ve 3000.TL vergi farkı + 3  Kat vergi kaçağı ve faizlerini ödeyecektir.

ÖRNEK 3: Haziran 2018 Sonuna kadar 1 işverende aylık 9.000. TL Ücret Alan çalışan ikinci işverenden 6 Ay boyunca 10.000.TL’den 60.000 TL ücret almış ise 34.000.TL geçtiği için birleştirme yapacak ve 7.367.TL vergi farkı + 3 Kat vergi kaçağı ve faizlerini ödeyecektir

İşverenler tarafından çalışandan kesilen vergiler düşüldükten sonra kalan vergi farkını Beyan ederek ödemek zorunda bulunmasına rağmen beyanname vermediği için vergi farkı+ 3 Kat vergi kaçağı farkı+ ilgili tarihten bugüne kadar faizleri ile önemli ödemeler ortaya çıkacaktır.

Türkiye çapında ve ciddi bir inceleme süresi nedeniyle çalışanların sorun yaşadıkları görülmektedir.  Vergi Kanunları bakımından eskiden beri var olan bu sistemin çalışanlara iş değiştirirken bildirilmesi onları vergi idaresi karşısında koruyacaktır.

2019 Yılı içinde 2’  nci işverenden alınan ücretlerin sınırı 40.000.TL olarak belirlenmiştir. Çalışanlar yıl sonunda bu durumu değerlendirip vergi farkı için beyanname vermedikleri takdirde Vergi İdaresi tarafından beyana davet edileceklerdir.

Saygılarımla,

Şakir Gülsever
İK Yönetim Danışmanı
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
SMMM-Eğitmen

Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever