9 Tem 2019

YIL İÇERİSİNDE İŞ DEĞİŞTİREN VE 2 İŞVERENDEN ÜCRET ALANLARI BEKLEYEN TEHLİKE?


Genel olarak çalışanlar işverenler tarafından yapılan yasal kesintilerin nihai vergilendirme olduğunu düşünmekte başka yükümlülükleri olduğu konularında  bilgileri bulunmadığı için bir sonraki yılın Şubat ve Mart aylarında 1 önceki yılın gelirleri için beyanname vermemektedir. 

Bu nedenle Vergi idaresi çalışanların banka hesaplarından elde edilen bilgiler veya SGK ile yapılan işbirliği sayesinde beyanda bulunmayanları sorgulamaktadır. Türkiye çapında 2017-2018 Yılları ile ilgili inceleme başlatılmış bulunmaktadır.

Olay kısaca değerlendirildiğinde Gelir Vergisi Kanunu 86 Maddesi 1-b Fıkrasında yer alan tek işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretler (birden fazla işverenden ücret almakla beraber, birden sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamı, 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşan çalışanların ( 2017 Yılı için 30.000.TL -2018 Yılı için 34.000.TL- 2019 Yılı için 40.000.TL ) üstünde ücret geliri elde etmeleri  halinde  tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücretleri dahil), olmak üzere Yıllık beyanname ile gelirlerini beyan edecekleri bu bedellerin altında kalanların ise beyan etmeyecekleri yasada yer almaktadır.

Yıl içerisinde iş değiştirenler ve aynı ayda 2 şirketten ücret geliri elde edilmesinde yukarıda yer verilen tutarları aşmayan gelirlerin altında gelir elde edilmesi durumunda toplama yapmaya ve  beyanname verilmesine gerek yoktur.

Yıllardır uygulanan bu sistemde konu hakkında bilgisi olan ücret geliri elde edenler, ilgili yılda iş değiştirenler veya aynı anda 2 işverenden ücret geliri elde edenlerin  (Örnek: 2018 Yılı için 34.000.TL)  belirlenen tutarı aşması halinde 2019 yılında beyanname verme döneminde elde ettikleri tüm ücretlerin dökümlerini birleştirerek beyanname vermeleri ve çıkan vergi farklarını ödemeleri zorunlu olmasına rağmen beyan edilmediği tespit edilerek Vergi İdaresi incelemeye başlamıştır.

Gerçek kişi gelir vergisi mükelleflerinin Kanun'un bu madde hükmüne göre Kanun'da belirtildiği şekilde yıllık beyanname vermeleri zorunludur. Ancak çalışanların yasa hükmü hakkında bilgileri olmadığı için beyanname vermedikleri ve vergi farklarını ödemedikleri tespit edilenler Vergi İdaresi tarafından 2017 ve 2018 Yılları örnek alınarak tüm Banka ve şahsi işlemleri incelemeye alınmıştır. Bilhassa ANKARA’ da beyan davetleri yapılmakta ve inceleme sonucunda izah edilemeyen gelirler için zorunlu beyanlar alınmaktadır. Şimdilik pişmanlık cezası ile tahsil edileceği düşünülen bu gelirlerin sonraki yıllarda vergi kaçağı işlemi yapılması muhtemeldir.

Kimler Beyanname vermek zorunda?
1.    Yıl içerisinde iş değiştiren çalışanlar(Yıllık istisnayı aşanlar)
2.    Aynı ayda 2 işverenden ücret geliri elde edenler, (Yıllık istisnayı aşanlar) 

Yıl içerisinde 2’ inci ve 3’üncü İşverenden aldıkları ücretler 2017 Yılı için 30.000.TL,2018 yılı için 34.000.TL aşanlar Beyanname vermedikleri için sorun yaşayacaklardır. Geçmiş yıllardaki bu ücret gelirlerini aşan ve beyanname vermeyenlerin riskli duruma geldikleri görülmektedir.

2019 Yılı ile ilgili 2-3 işverenden ücret geliri elde eden iş değiştirenler ile aynı ayda 2 -3 işverenden ücret geliri elde etmeleri halinde 2020 Yılı Şubat-Mart ayı içerisinde beyanname vermezlerse zor durumda kalacaklardır.

İşvereni ilgilendiren bir durum olmadığı çalışanların yükümlü olduğu bu riskleri dikkate alarak takip etmeleri ve her yıl beyanname vermeleri sorunları çözecektir. .

ÖRNEK: 1) Nisan 2019 ayında iş değiştiren çalışan 4750.TL aylık brüt ücreti varsa Mayıs-Aralık ayları ile ilgili olarak 4750.TL*8 ay = 38.000.TL, 2-3 işverenlerden toplam olarak ücret aldıkları takdirde yıl sonunda beyanname vermelerine gerek bulunmamaktadır. Tavanın altında kalmaları nedeniyle)

ÖRNEK:  2) Nisan 2019 ayında iş değiştiren çalışan yıl içerisinde diğer işverenlerden(2-3 işveren) ücret aldıkları takdirde yıl içerisinde 6.000.TL aylık brüt ücreti varsa Mayıs-Aralık 2019 ayları ile ilgili olarak 6.000.TL*8 ay =48.000TL, ücret geliri elde edilmesi sonucu 40.000.TL sınırlamanın aşılması nedeniyle yıl ertesi yılın Şubat-Mart (2020 beyan döneminde beyanname vermelerine gerekmektedir.

Aynı durum 2017-2018 yılları için beyanda bulunmayanlar Vergi İdaresi tarafından tespit edilerek incelemeye alınmaya başlamışlardır. Bu durumda olan çalışanlar yıl içerisinde ücret aldıkları işverenlerden alacakları ücret  dökümlerini ve  yasal kesintilerini birleştirerek toplam ücret üzerinden yasal indirimler kesildikten sonra kalan matrah üzerinden Gelir Vergisi hesaplayacaklar ve 2019 yılında ödenen vergiler düşüldükten sonra çalışanlar kalan vergi farkını beyan ederek ödeyeceklerdir.

Bu durumdan kaçınma imkanı yoktur. Tüm çalışanların geçmiş yıllarda bilhassa 2017 yılı-2018 yılları gelirlerini Vergi idaresine açıklamaları gerekmektedir. Ancak bu konuda çalışanların dikkat etmeleri gereken en önemli konu Vergi İdaresinin 5 yıl geriye doğru beyanname incelemesi yapması ve vergi kaçağı tahakkuku yapma ihtimali çok önemli sorunlar ortaya çıkaracaktır
Saygılarımla,

Şakir Gülsever
İK Yönetim Danışmanı
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
SMMM –Eğitmen (Ücret ve Bordro eğitimleri)
Sorularınız için
Tel: 0216 709 26 91-94
Cep: 0532 236 13 39


Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever