25 Haz 2019

KAYIT DIŞI ÜCRET ÖDEMELERİNDE SON AŞAMA, İŞYERİNİZ KAPATILABİLİR?


10.06.2019 Tarihinde yayınlanan Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı 2019-2021 yıllarında kayıt dışılık konusunda önemli tedbirler alınmasını gerektirmektedir. Bu dönemim kırmızı çizgisi 2019 yılı ve Eylül 2020 Dönemi oldukça önemli bulunmaktadır

Yayınlanan Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı 5 ana başlıkta toplam 39 eylem planından oluşmaktadır. En önemli husus ise eylem planının 21 sırasında yer verilen ve Sahte belge düzenleyen mükelleflerin mükellefiyet kayıtlarının re’ sen durdurulmasına yönelik idarî ve teknik düzenlemeler en geç Eylül 2020 Tarihine kadar yapılacaktır, Kayıt dışı işlemlerin kısa sürede engellenmesi için hazırlanan planların uygulanması için ciddi çalışmalar yapılmaktadır.

Bordroda düşük gösterilen ücretler, kayıt dışı çalıştırılan işçiler ve yönetici olup vergi ve sigorta ödemelerini az göstermek için gizlenen bilgilerin ortaya çıkarılması tüm bakanlıklardan elde edilecek veriler ile kayıt dışı işlemler denetlenerek ortaya çıkarılacaktır

Yapılan çalışmalar,
  •  Meslek Kodlarının kontrol edilmesi,
  •  Muhtasar ve Prim belgelerinin birleştirilmesi ve Meslek Kodları’ nın kontrolü yapılması,
  •  Sigorta yapılmadan gider pusulası ile ödeme yapılan çalışanların Muhtasar   beyannameden tespitlerinin yapılması,
  •   Meslek kodlarının analizi ile aynı işi yapan diğer şirketlerdeki ücret farklarının tespit edilmesi, (Meslek odaları ücret listelerı)

Çalışmalarına hız verilmesi planlanmıştır.  Meslek Kodlarını genellikle çalışanların eğitim durumuna göre veren firmaları önemli riskler beklemektedir.

 SGK. duyurularında açıklandığı üzere Meslek Kodları çalışanın Eğitim durumuna göre değil Organizasyon şemasında gösterilen görevler esas alınarak verilmesi gerekmektedir. Mühendis veya uzman olarak gösterilen Yöneticilerin ücret düşüklüğünün tespit edilmesi SGK tarafından 01.07.2019 Tarihinden itibaren başlanacaktır.

Firmalar ne yapmalı:

Meslek Kodlarını doğru düzenlemeyen ve bordroda düşük gösterilen ücretleri olan firmaları bekleyen riskler oldukça fazladır.

Yayınlanan genelge göre hatalı ve sahte belge düzenleyen firmaların 01.07.2019 Tarihinden itibaren yeni bir yol haritası ile çalışmaları gerekli ve önemlidir.
1. Firmalar 01.07.2019 Tarihinden itibaren Muhtasar beyanname ve Sigorta primi bildirimine kadar meslek kodu ve kayıt dışı işlemleri düzeltmeleri,
2.    Personel ücret ödemlerinin tamamını bordroya yansıtmaları(Önemli riskler için tedbir almadan yapılmamalı)
3.  Meslek kodları için organizasyon ve görevleri belirlemeli, personelin meslek kodu buna göre yazılmalı,
4. Beyanname verileceği 23.08.2019 Tarihinden önce hatalı meslek kodlarını düzenleyici tedbirler hızla alınmalı,
5.  Firmalar Meslek odaları tarafından belirlenen ücretleri ile kendi ücret yapılarını kontrol etmeli,
6. Ücretlerin bir kısmı elden ödeniyorsa ücret dengelerine bakarak denetim riskini önleyecek şekilde birleştirmeleri,(Bir anda yükseltilen ücretler denetime davetiye çıkaracaktır,)

Bu tarihten sonra sahte belge (Bordroda düşük ücret, gider pusulası ile ücret ödeme,  meslek kodlarının doğru olmaması gibi vergi ve sigorta kaçağına neden olacak olaylar ile ilgili riskler yaşanması kaçınılmazdır,

 Bu nedenle firmalar zor durumda kalmamak,Vergi İdaresi ve SGK yaptırımları önleyecek tedbirler almak için Mali Müşavirler, Uzmanları, İK yöneticilerinden tedbir almalarını istemeleri gerekir.

Bir diğer konu ise Firmaların risklerini önlemek için  İK ve Yasal Uygulama Denetimi” yaptırarak mevcut durumlarını öğrenmeleri ve acil tedbir almaları önemli bulunmaktadır. 
Kayıt dışı işlem yapan firma yöneticileri için Vergi İdaresi ve SGK tarafından ihbarda bulunularak Cumhuriyet Savcılıklarınca  1-3 yıl arasında hapis cezası istenmesi söz konusu olacaktır.

Saygılarımla.
Şakir Gülsever
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
İK Yönetim Danışmanı
Eğitmen 

Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever