30 Haz 2019

ÇALIŞANLAR VERGİ İNCELEME DAVETİ ALMAYA BAŞLADI ?


Vergi Usul Kanunu ve Gelir Vergisi Kanunları gereğince yıl içerisinde çalıştığı şirketten ayrılarak başka işverene bağlı olarak çalışanların vergi yükümlülükleri bulunmaktadır. Ancak çalışanların bu konuda bilgilerinin bulunmaması nedeniyle bu vergi yükümlülükleri yerine getirilmediği için bugüne kadar vergi idaresi çalışanlar ile ilgili işlem yapmamakta beyanları takip etmemekteydi

Bütçede para kalmayınca yerine getirilmeyen bu yükümlülükler nedeniyle vergi daireleri bu kapsama giren çalışanları incelemek için davet etmeye başladı, Bilhassa Ankara 10.000 civarında yüksek ücret ile çalışanlar şahsi hesapları dahil olmak üzere inceleme için vergi dairelerine davet edilmiştir.

Hangi çalışanlar beyana çağrılmaktadır.
  • 1   Yıl içerisinde birden fazla işveren yanında yüksek ücretli çalışanlar,
  • 2.   Aynı anda 2 işyerinden ücret alan çalışanlar,
  • 3.  Yıl sonunda beyanda bulunmayanlar,

Bu durumda olan çalışanların 2017-2018 yıllarında verilmeyen beyanları nedeniyle inceleme başlatılmıştır.

Yasa hükmü gereğince yılbaşından itibaren çalışılan işverenden alınan ücretler toplamı ne kadar olursa olsun tek işverenden elde edildiği için % 15 vergi oranı ile başlayan ve % 35 oranına kadar giden vergileme yapıldığı için çalışanın beyanname vermesine gerek yoktur.

Ancak Yıl içerisinde 1’ inci işverenden ayrıldıktan sonra 2 veya 3 işverenden yıl içerisinde ücret alınması halinde 2 veya 3 işverenden elde edilen ücretlerin toplamı 2017 yılı için 30.000.TL’ yi aşan,2018  Yılı için 34.000.TL aşan 2019 Yılı için 40.000.Tl ücret geliri elde edenlerin bu tutarları aşanların eski ve yeni işyerlerinden ücret ve vergi dökümlerini alıp toplamı üzerinden vergi hesaplamaları yapmaları ve sonraki yılın  Şubat-Mart döneminde vergi dairesine beyanname vererek vergi farklarını ödemeleri gerekmektedir

Bu bilgiye sahip olmayan çalışanlar tarafından gerekli beyanlar yapılmadığı ve vergi farkı ödenmediği için şahısların banka hesaplarının vergi idaresi tarafından yapılan kontrolleri sırasında ortaya çıkan sonuçlara göre beyanları ile ilgili inceleme için davet edilmektedir.
Gerekli açıklama ve inceleme sonunda bilhassa 5.000.00TL -.7.000.00TL üzerinde  brüt ücreti olan çalışanların davet edilmesi  ve incelmeye girmesi kaçınılmaz hale gelmektedir. (Yıl içerisinde birden fazla işverenden ücret alanlar için)

Çalışanlara tavsiyemiz 2017-2018 yıllarındaki yıl içerisinde iş değiştirmiş iseler 2017 yıl için 2 işverenden elde edilen ücret ve diğer gelirler toplamı 30000.00TL sı-2018 yılında iş değiştirenler ise 34.000.00 TL aşan ücret almışlar ise davet almadan pişmanlıkla beyan ederek vergi farklarını ödemeleri faydalı olacaktır.  Aksi halde davet alırlar ise vergi kaçağı cezası uygulama riski oldukça yüksektir.

Saygılarımla

Şakir Gülsever

İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
İK Yönetim Danışmanı
SMMM-Eğitmen
Sosyal Güvenlik Müşaviri

Cep Telefonu: 0532 236 13 39
İş Telefonu: 0216 709 26 91-94
Web: sakirgulsever.net


Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever