10 Eyl 2018

ÜCRET BORDROSU VE PUANTAJ İMZASINDA İŞVEREN SORUMLULUKLARI


Ücret Bordrosu ve Puantaj belgelerinin işçiye imzalatılmaması sonucu ciddi sorunlar yaşanmakta ve önemli riskler ile karşılaşılmaktadır. Firmaların sayısal olarak büyük bir kısmı sorumluluklarını yerine getirmediği için önemli kayıplar yaşamaktadır

Firmalar tarafından yapılan değerlendirmelerde İşçi alacaklarının bankaya yatırılması nedeniyle sorun yaşanmayacağı konusunda yanlış bildirimler yapılmaktadır. Firmaların sayısal olarak büyük bir kısmı; yaklaşık % 90’ ı bordro imzasından kaçınmaktadır.

 2013 yılından itibaren puantaj kayıtları eksik günleri olan işçilere imzalatılarak İşveren imzası ile personel özlük dosyalarında saklanması zorunludur. Denetimlerde ibraz edilmesi zorunlu olmasına rağmen bu konuda da işverenlerin sorumluluklarına yerine getirmedikleri yapılan denetimlerde ortaya çıkmaktadır. Birçok işletme iş yoğunluğu nedeniyle işçiye imzalatılmadığı gibi dosyaya da koymamaktadır.

Ücret Bordosu ve puantaj kaydının bütün zorluklara rağmen imzalatılması şirketleri önemli risklerden korumaktadır. Son dönemlerde Arabulucu görüşmelerinde ve iş davalarında en önemli ispat belgesi imzalı puantaj kaydı ve ücret bordroları' dır. Yargıtay’ ın bu konudaki kararlarında imzalı ücret bordrosu öne çıkmaktadır.

Yargıtay kararlarında “İmzalı ücret bordrosu doğru düzenlenmişse, tüm bilgi ve kayıtlara yer verilmişse, işçi itiraz kaydı koymadan bordroyu imzalamışsa ilgili aya ilişkin alacağı bulunduğunu iddia edemez.”  görüşlerine yer verilmiştir. Ancak işçiye hak ettiği alacaklar ödenmiyor ise imzanın şirketleri kurtardığından söz etme imkanı bulunamaz ve 5 yıl içinde işçinin dava açma hakkı bulunmaktadır.

Ücret bordrosunun esas dayanağı olan puantaj kaydı 13.08.2013 tarihinden itibaren işçinin işe gelmediği ve çalışılmayan günlerin karşısına 07 Puantaj kaydı konarak işçinin imzalaması ve personel dosyasına konması gerekir. 07.12.2017 tarihinde yayınlanan Sigorta İşlemleri Yönetmeliğindeki bu konuda açıklama ile tekrarlanmıştır.  Eksik günü olan İşçinin aylık puantaj kaydının imzalanmaması halinde denetimlerde ek tahakkuk yapılmakta ve idari para cezası kesilmektedir.

Ücret bordrosunun imza karşılığı işçiye verilmesi, puantaj kaydının imzalatılması ve işlemlerin doğru yapılması risklere karşı işvereni korumaktadır.  Son dönemde açılan iş davaları ve arabulucu görüşmelerinde işvereni sorumluluktan ve risklerden koruyacak en önemli belgeler İmzalı ücret bordrosu ve imzalı puantaj kayıtlarıdır.

Açılan davalarda Avukatlar tarafından hazırlanan dilekçelerde Ücret farkları,kıdem ve ihbar tazminatları,Hafta tatili,ulusal bayram günleri ücreti, AGİ ödemesi,fazla mesai talepleri yazılarak dava açılmaktadır. Her konu için 100,00TL. davalar açılmakta ilk dava kazanılmasından sonra tam talepler yapılmaktadır.

Dava talepleri incelendiğinde işverenler tarafından yasalarda yer verilen sorumlulukların sağlıklı olarak takip etmedikleri için davalarda önemli kayıplara uğraması dışında SGK ve Vergi idareleri nezdinde de ciddi kayıplar yaşanması kaçınılmazdır. Kaybedilen davada geçmişe yönelik tahakkuklar ile idari para cezaları, vergi cezaları ve alınan teşviklerin kaybedilme riskleri oldukça önemli tutarlara ulaşacaktır.

Bu konuda açılan davalar dışında SGK tarafından çapraz kontrollere başlanmış ve tedarikçi firmalardan hizmet veren personelin dosyaları, ücret bordroları alınarak denetim yapılmaktadır. Bilhassa ikili ücret ödeyen firmaların riskleri ortaya çıkmaya başlamış bulunmaktadır.

İşverenlere tavsiyemiz; Yaşalar ile belirlenen yükümlülüklere tam olarak uymak ve riskli durumları önlemek için bilhassa ücret bordrosu, puantaj kayıtları(tüm işçilere imzalatılması faydalı olacaktır). Çünkü her personel işverenler için potansiyel bir davacı durumuna gelmesi nedeniyle davalarda kendisini korumak için imzalı puantaj kaydı ve ücret bordrosu önemlidir. Fazla mesai,ulusal bayram günleri,AGİ ödemeleri,hafta tatillerinde işçinin çalışma şeklini ispatlama bakımından önemli bulunmaktadır.

Saygılarımla.

Şakir Gülsever

İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
İK Yönetim Danışmanı
SMMM-Eğitmen


Sorularınız için: 0532 236 13 39 

Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever