3 Eyl 2018

ŞİRKETLER BORDRO UYGULAMANIZI DOĞRU YAPIN; İŞVEREN ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÜCRETTİR
Şirketler personellerini sağlık risklerine karşı korumak için Özel Sağlık Sigortası yapmaktadır. Yıllardır bu konudaki tartışmalarda Özel Sağlık Sigortasından kesilmeyecek veya GV kesilecek tartışmaları sürüp gitmektedir. Konu yasa açısından gayet açık olmasına rağmen Türkiye’ de firmalar uygulama yaparken kendi kendilerine yorumlar yaparak yanlış uygulama yapmaya devam etmektedir. Olmayan yasal uygulamalar yapılarak  % 15 Stopaj istisnası uygulansın veya bordroya koymaya gerek yok diyen Uzmanlar, Müşavirler, Denetim Firmaları, Bordro yapan şirketler ve diğer firmaların yanlış uygulamaya devam ettikleri görülmektedir. 

Başlıktaki ifadeye bakarak yanlış hükümler vermeden önce konuyu açıklık getirmek gerekmektedir
Yapılan uygulamalar incelendiğinde aşağıdaki durumlar  ile karşılaşılmaktadır.
1)    Bazı uzmanlar; İşveren tarafından yaptırılan Özel Sağlık Sigortasını bordroya koymaya gerek yok direk gidere atılması yönünde görüşlerini açıklamaktadır.
2)    Bazı uzmanlar bordroya koyun ama sadece damga vergisi kesecek şekilde brütleştirin demekte ve buna göre uygulama yapanız gerekir demektedir,
3)    Bazı uzmanlar ise işveren tarafından yapılan Özel Sağlık Sigortası SGK bakımından Asgari Ücretin % 30’ u kadar istisnaya tabi olacak ve Gelir Vergisi + Damga Vergisi kesintisi yapılmak üzere brüt ücret olarak bordroya konması gerektiği konusunda görüş vermektedir. 

Bu üç şekilde uygulama incelendiğinde  Yasa Hükümlerine göre 3 uygulamanın doğru olduğu  ve  işveren tarafından yapılan Özel Sağlık Sigortası bordro üzerinden ödenmesi gereken bir ücret olduğu ortaya çıkmaktadır.  

01.01.2103 tarihinde yürürlüğe giren 6327 Sayılı yasa değişikliklerine bakmak faydalı olacaktır. Bu tarihten önce uygulamada Özel Sağlık Sigortalarında Gelir Vergisi bakımından % 5 istisna, BES için ise % 10 istisna uygulaması yapılmaktaydı. 6327 sayılı yasa ile yapılan değişiklik ile BES sistemde % 15 olarak yer almıştır.

Şahıs Özel Sağlık Sigortaları:
a)    İşçi tarafından yapılan Şahıs Sigortaları içinde yer alan Özel Sağlık Sigortası, (GVK 63/3)
b)    İşveren tarafından Grup Sigortası şeklinde bedeli işçinin ücretinden kesilmek suretiyle yapılan Özel Sağlık Sigortası, (GVK. 63/3)
 Şeklinde yapılan sigortalardır, Bu sigortalarda belli oranlar gözetilerek işçinin vergi matrahından indirilmektedir.

GV Kanun 63’üncü maddesi 3 fıkrasında yer verilen indirim ile ilgili olarak aynı Yasa’  da işveren tarafından yapılan BES  ve 63 maddede yer verilen işçi sağlık sigortası aynı personel bordrosunda yer alırsa İşveren BES+işsi şahıs sigortası’ nin toplamı % 15 ten fazla olamaz hükmüne yer verilmiştir.  Aylık toplam kazancın   % 15 ini geçmeme ve asgari ücretin yıllık toplamını geçmeme oran sınırlamasına dikkat etmek gerekmektedir.

İşveren Tarafından yapılan Özel Sağlık Sigortasının gider yazılması için istisna uygulamasına GVK 40 maddesinde yer verilmesi gerekmektedir. GVK 40 maddesinde böyle bir hüküm yoktur. Sadece Ücret sayılan ödemler içerisinde GVK 63 Maddesinde Özel Sağlık Sigortası yapılması halinde Aylık Gelir Vergisi Matrahından oransal sınırlamalar esas alınarak işçiye vergi avantajı sağlanmakta ve İşveren tarafından yapılan  BES ödemesi varsa her ikisin toplamı % 15 sınırını geçemeyeceği için işçinin önceliği bulunması nedeniyle işveren tarafından BES indirimi  yapılamayacağı veya oranlar içerisinde kalacak şekilde bir kısmına indirim uygulanacağı durumu ortaya çıkmaktadır.

Yukarıdaki inceleme de İşverenler tarafından yapılan Özel Sağlık Sigortası’ nın vergisel boyutu bakımından indirim uygulamasının hatalı olduğunu göstermektedir.  İstisna kapsamında olabilmesi için GVK 40 maddesinde gider kaydına yer verilmesi ve sınırların çizilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

Özle Sağlık Sigortası ile ilgili indirim sadece GVK 63 Maddesi 3 fıkrasında yer bulmuştur. İşçisine Özel Sağlık Sigortası yaptıran işveren’ in indirim hakkı bulunmadığı ve ücret olarak bordroya konması gerektiğini ortaya koymaktadır.

Bu konudaki görüşümüzü doğrulayan bir diğer belge ise; bir firma tarafından Gelir İdaresi Başkanlığından 2014 yılında alınan Özelge’ de   

“Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, işverenlerce ödenen şahıs sigorta primleri, işle ilgili olarak ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen ücret kapsamında olduğundan, söz konusu primlerin öncelikle ücretin matrahına ilave edilerek  Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince gelir vergisi tevkifatı kesilmek suretiyle vergilendirilmesinden sonra GVK  40 a göre genel gider olarak herhangi bir tutar ve oran sınırlaması olmaksızın indirim konusu yapılması mümkündür” ifadesine yer verilmiştir.

Şirketlerin personeli adına yaptırdığı ve bedelinin şirket tarafından karşılandığı Özel Sağlık Sigortasının gider yazılabilmesi için ücret olarak bordroya konması SGK istisnası sonrasından GV ve Damga Vergisine tabi tutularak giderleştirilmesi gerekmektedir. GVK bakımından herhangi bir istisna söz konusu değildir.

Yukarıda yer verilen 1 ve 2 uygulama şekli yanlış olup şirketlerin bilmeden Vergi kaçırmasına neden olduğu da bir gerçektir. Bordro uygulamalarındaki hatalar şirketlerin risklerini arttırmaya devam etmektedir.

Saygılarımla.

Şakir Gülsever

İş ve Sosyal Güvenlik Müşaviri
İK Yönetim Danışmanı
SMMM –EğitmeNPaylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever