6 Ağu 2018

TEŞVİKLERİNİZİ İYİ KORUYUN

         

İstihdamın arttırılması için SGK tarafından verilen teşvikleri İşletmeler almak için çaba sarf etmektedir.  Alınması kolay olan bu teşviklerin firmalar şartlı olarak almaktadır. Kanun ve tebliğlere göre teşvikleri alırken en önemli kavram yasalara uygun olarak istihdam sağlamak ve işveren olarak belli istihdam koşullarına uymak gerekmektedir.

Yasa ve tebliğlere göre işverenlerin uyması gereken önemli kurallar bulunmaktadır.
1)     Kaçak personel çalıştırmayın,
2)     Ücret ve diğer ödemeleri doğru yapın,
3)     Aylık bildirgeleri zamanında verin,
4)     Ödemeleri zamanında yapın.
5)     Sizin ve alt işveren'lerinizin prim borcu bulunmasın
6)     Taksitlendirilmiş borcunuz varsa bunları da zamanında ödeyin,
Yukarıda yer verilen şartların sağlanması halinde çıkarılan çeşitli yasalar ile SGK tarafından aylık prim tahakkuklarında indirim uygulanarak firmalar teşvik edilmektedir.

Alınan bu teşvikleri firmaların büyük kısmının hak ettiğinden bahsetmek imkanı bulunmamaktadır.  Yazının başlığında bahsettiğim gibi teşviklerin korunmaya ihtiyacı bulunmaktadır.  Alınan teşvikler firmalar kendi paraları olarak görmekte ve yapması gereken işlere önem vermemektedir.

Alınan bu teşvikler kurallara uyduğumuz zaman işletmelerin maliyetlerini azaltan önemli bir kaynak olsa da firmalara gizli riskleri olan çok daha pahalı bir kaynak olarak geri dönecektir.
a)     Alınan teşviklerin tamamının faizleri ile birlikte geri alınması,
b)     Aylık Prim Hizmet Belgelerinin yeniden verilmesi
c)      Her bildirge için 4.059TL İPC ödenmesi(Aylık 20 civarında bildirge veren firmalar için 100.000TL aylık İPC cezası), Asgari 5 yıl,
d)     Bu ödemeler gider yazılamayacağı için Kanunen Kabul edilmeyen gider olarak % 20 Kurumlar vergisi ödemesi için Vergi beyannameleri yedinden verilmesi ve cezaları ile ödenmesi,
e) Ücret ödemlerinin bir kısmının elden ödenmesi halinde Teşviklerin kaybı, faizler,bildirge cezaları, muhtasar beyannamelerin geçmişe dönük yeniden verilmesi sigorta ve vergilerin  yeniden hesaplanması, bildirgelerin yeniden verilmesi,
f)       Son yönetmelik değişikliklerine göre ücret gizleyen veya haksız ödeme yapılmasına neden olan yönetici ve kişiler için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusu  yapılan 5 yıla kadar hapis cezası istemi,

Mevcut yasalar ve son değişikliklere uygun davranmayan işletmeler için ciddi yaptırımlar gündeme gelmektedir.   Tüm bu olayları tetikleyecek olaylar ise Meslek Kodu Çalışması ile SGK tarafından başlatılan ve incelemeler ile Bildirge ve Muhtasar beyannamelerin birleştirilmesi aşamasında yaşanacaktır.

Sağlıklı Organizasyon şeması bulunmayan şirketlerin Meslek Kodlarının doğru  olmaması nedeniyle düzenleme yapmaya ve tedbir almaya ciddi anlamda ihtiyacı olacaktır. Unutulmaması gereken tedbir almama halinde firmaların yaşayacağı ciddi maliyetler oluşacağı gibi alınan teşviklerin geri dönüşünün ciddi boyutlara ulaşacak olmasıdır. 

Bir diğer konu ise Kendi işletmenizde bazı tedbirler alma imkanı bulunsa da Alt işveren firmaların tüm işlemlerinin sorumluluğu firmanıza ait olması nedeniyle onların hatalarından dolayı da bu kayıpların yaşanması kaçınılmaz olacaktır.

Saygılarımla.

Şakir Gülsever

İş ve Sosyal Güvenlik Müşaviri
İK Yönetim Danışmanı
Eğitmen

Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever