7 Haz 2018

Şirketinizi İK ve Yasal Uygulama Risklerine Karşı Korumak İçin Denetim yaptırın?


Sosyal Güvenlik Kanunu, İş Kanunu’ ve diğer kanunlarda yapılan değişikliklere bağlı olarak yapılan uygulamalar şirketlerde önemli sorunlara yaşanmasına neden olmaktadır.

01.10 2018 tarihine ertelenen Bildirge ve muhtasar beyannamelerin birleştirilmesi, Meslek Kodları uygulamaları işveren sorunları daha fazla arttıracaktır. Birleştirme ile elektronik ortamda SGK tarafından yapılan çapraz denetimler ve yerinde denetimler önemli ve riskli durumlar ortaya çıkarmaktadır

Firmalar; Sorunları aşmaya çalışsalar da bilgi eksikliği nedeniyle istenen sonuçları sağlama imkanı bulamadıkları durumlar ile karşılaşmaktadır.  İşçi-İşveren ilişkilerinde yasal uygulamaların sağlıklı olarak yerine getirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.  Bilmeden sorunları çözmeye çalışmak daha ağır sonuçları ortaya çıkarmaktadır.

Çalışma Hayatını düzenleyen Yasaların gerektirdiği hukuki sorunları ortadan kaldıracak tedbirler alınmasına ihtiyaç bulunmaktadır.  Uygulamaların zamanında ve yasal Prosedüre uygun olarak yapılmaması ve sorunların bilinmemesi halinde İPC (İdari Para Cezaları), geriye dönük tahakkuklar ve ödemeler yapılırken alınan teşvikleri kaybetme riskleri yaşanmaktadır.

Firmalarda İK ve Yasal Konularda DENETİM yapılarak şirketleri koruyucu tedbirlerin alınmasına ihtiyacı bulunmaktadır.

Firmalarda Risk Oluşturan durumlar?
                    1.      Bordroda düşük gösterilen ücret riskler,

2.      Organizasyon, Görev Tanımına uygun ödenmeyen ücret sorunları,
3.      Meslek kodlarını değiştirmeme veya yanlış kod verme riskleri,
4.      Alınan Teşviklerin faizleri ile birlikte geri verilmesi sorunları,
5.      Alt işverenlerin denetlenmemesi nedeniyle oluşan riskler,
6.      Mesleki tecrübelerine rağmen asgari ücret ödenen işçi dava riskleri,
7.      Bilgi eksikliği nedeniyle SGK ve Vergi İdaresine yapılmayan bildirimler,
8.      Bordroya konmayan veya eksik konan ücret ve yardım ödemeleri sorunları,
9.      Kıdem ve İhbar Tazminatı hesaplama hataları,
10.  Arabulucu veya iş davalarına hazırlık yapılmaması sorunları,
11.  İş Sözleşmelerinin düzenlenmesi ve sona erdirme sorunları, 
12.  DENETİM Yapılmaması nedeniyle hatalı yapılan uygulama sorunları, 
13.  Yıllık İzinlerin kullanımı sorunlar ve iş kazası rücu davaları sorunları,
14.  Geçici İş Göremezlik işlemleri ile gereksiz maliyet sorunları,
15.  Kimlik Verilerinin Korunmaması riskleri,


Yukarıda yer verdiğimiz ve benzer riskler nedeniyle firmalarda ciddi sorunlar yaşanmakta bildirge ve Muhtasar birleştirilmesi nedeniyle firmaların tedbir almaması risklere davetiye çıkarma sorunu yaşanmasına neden olacaktır.

Sosyal Güvenlik Kanununda ve Sigorta İşlemleri Yönetmeliklerinde Bilhassa 2017 Aralık ayında yapılan değişiklikler nedeniyle firmalar ciddi yaptırımlar ile karşılaşmaktadır

Bilhassa uygulama konularına hakim olmayan uzmanlar tarafından firmalarda bilmeden yapılacak hataların bulunması, tedbir alınması ile önemli kazanımlar elde edilmektedir.

Geçmiş ve Gelecek dönemdeki Risklerinizi öğrenmek için DENETİM yaptırmak ve tedbir almak için İNDENSE’ yi aramanız şirketinize önemli faydalar sağlayacaktır.

İnsan Kaynakları Yönetimi, İş Yasası ve Sosyal Güvenlik Yasası Uygulamalarına hakim, İNDENSE Yönetim Danışmanları tarafından İK ve Yasal Uygulamalar konusunda DENETİM yapılarak firmalara gelecek riskleri önleyici   Danışmanlık hizmeti”  verilmektedir.

Geçmiş dönemdeki yaşanmış ve gelecekte yaşanacak risklerinizi önleyici tedbirler almak için İNDENSE Danışmanları tarafından denetim yapılarak firmalar geleceğe hazırlamaktadır.

Yukarıda yer verilen DENETİM ve DANIŞMANLIK HİZMETİ ile ilgili daha kapsamlı bilgi almak için Yönetim Danışmanımızı arayarak gerekli bilgileri alabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Şakir Gülsever

İŞ ve sosyal Güvenlik Danışmanı
İK Yönetim Danışmanı-Eğitmen

Tel: 0216 704 26 94/15 Dahili
Cep Tel: 0532 236 13 39
Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever