2 May 2018

ŞİRKETLER VE İŞVERENLER 1.000.TL ’NIN MALİYETİ NEDİR?


İş ve Sosyal Güvenlik Kanunları, Gelir Vergisi ve Vergi Usul Kanunlarından son dönemde yapılan değişiklikler nedeniyle şirketlerin yasal uygulama sorunları yaşamaya başladıkları görülmektedir. Bilhassa 01.07.2108 Tarihinden sonra Bildirge ve Muhtasar Beyanname birleştirilmesi nedeniyle bu bildirim sürecinde yukarıda yer verilen önemli riskler yaşamaları kaçınılmazdır.

Elden ücret ödeyen, eksik ödeyen,meslek kodları yanlışlığı nedeniyle düşük ücret ödeyen firmalar 01.07.2018  tarihinden itibaren SGK  tarafından yapılacak mukayeseler ile eksik ücret ödüyorsa  veya bordroda düşük ücret gösteriyor ise inceleme sonunda ortaya çıkacak farklar için ciddi kayıplar yaşamaları kaçınılmazdır.

Yazının başlığında yer verdiğim 1.000.TL Maliyeti nedir. Önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.  Ancak yasalara ve yasal uygulamalar aykırı davranarak bordroda düşük ücret gösteren firma ve işletmeleri bekleyen ciddi maliyetlere dikkat çekmek üzere bu başlığı kullanmak doğru olur diye düşündüm.

3000. TL Net ücret alan bir personelin 2.000. TL Net ücret ile bordroya konması halinde  Aradaki fark meslek kodu mukayesesinde veya beyannameleri birleştirilmesi nedeniyle ,işçinin şikayeti nedeniyle, SGK veya Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü tarafından ortaya çıkarılması halinde ortaya çıkacak maliyetler firmalara ve diğer işverenlere getireceği yükleri ortaya koymaktadır.

Yanlış bildirilen 1.000. TL net ücret farkı tespit edilmesi halinde firmaların ödemeleri gereken İPC. Vergi kaçağı, SGK primleri, işsizlik tutarı, gecikme cezaları ve alınan teşvikleri iadesi minimum 120.000.TL maliyet ortaya çıkarmaktadır. 5 Yıl geriye dönük yapılan işlemlerde ise bu tutar 600.000. TL’ ye varan maliyetler ortaya çıkarmaktadır.
01.07.2018 Tarihine kadar meslek kodlarını yanlış verenler,bilerek bordroda düşük ücret göstererek SGK primi ve Vergiyi az ödeyenler Son2  aylık dönemde tedbir almadıkları takdirde ciddi kayıplara uğramaları kaçınılmaz hale gelmiştir.20 kişilik 1 firmada 1 personelin ücretinin düşük gösterilmesi esas alınarak yapılan hesaplamada yukarıdaki yıllık ve 5 yıllık maliyetler personel sayısı ve ücret farkı arttıkça içinden çıkılamaz hale gelecektir.

Bilhassa 10 Yıldan beri düşük gösterilen ücretler hizmet tespit davaları ile işletmelerin korkulu rüyası olmaktadır.10 personeli aynı durumda olan işletmelerin bir yıl için maliyeti 1.200.000 TL gibi korkunç rakamlara varacaktır. 5 yıldan fazla düşük gösterilen ücretler ise daha vahim durumlara varacaktır. Ekonomik krizin olduğu bu dönem ile birlikte SGK ve Vergi idaresinin keseceği fatura oldukça yüksek boyutlara varacaktır.

Firmalar Nasıl Tedbir Almalı?
İki aylık kısa bir dönemin kaldığı uygulama nedeniyle firmaların alacakları tedbirler için istenen işlemlerin sağlanması çok zor görünmektedir.  Ancak belli bir noktadan başlamak ve tedbir almak firmaları kısmen koruyabilir.
 •    İlk başlanması gereken iş şirketinizin risklerini öğrenmek ve tedbir almak için denetim yaptırmak faydalı olacaktır. Ancak denetimi yapacak olan kişinin konulara sahip olması gerekir aksi halde zarar görmek kaçınılmazdır.
 •    . Meslek Kodlarını doğru vermek için Şirket Organizasyonu ve görev tanımları çıkarılmalı,
 •     Çalışanlara organizasyondaki görevler verilmeli, Meslek kodları değiştirilmeli.
 •     Ücret dengelerine bakılması ve düzenlenmesi yapılmalıdır,
 •   Bilhassa eski personele ödenen veya bordroda düşük gösterilen ücretler; gerçek ücretlere risk oluşturmayacak şekilde getirilmeli, (Yargıtay Kararları)
 •   . . Bu ve benzeri olaylar Alt işveren personeli ile ilgili yapılmalı(Sorumluluk asıl işverene ait olması nedeniyle düşük ücret tespiti yapılırsa asıl işveren firmanın teşvikleri faizleri ile geri alındığı gibi ücret farkları, primler  asıl işverene kalabilir.  Firmaların bu riskleri düşünerek acil eylem planları yapmaları faydalı olacaktır.

  Saygılarımla

  Şakir Gülsever.
  İş ve Sosyal Güvenlik Müşaviri
  İK Yönetim Danışmanı- Eğitmen
  Paylaş:
  Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever