5 Oca 2018

İK Yasal Uygulama Sorunlarına Ne Kadar Hazırsınız. 2018’ e Dikkat!2017 Yılı sonunda Sosyal Güvenlik Kanunu ve Vergi Kanunlarında yapılan önemli değişikliklere uyum sağlama konusuna hazırlık yapmayan ve tedbir almayan firmalar yaşanacak sorunlar nedeniyle ciddi riskler ile uğraşmak zorunda kalacaklardır.

05.12.2017 Tarihinde yayınlanan Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ile önemli değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca 01.07.2018 Tarihinden itibaren uygulanması kesinlik kazanan Muhtasar ve aylık prim bildirgelerinin birleştirilmesi nedeniyle yapısal ve yasal hazır olmayan firmaların 2018 başından itibaren ciddi sorunlar yaşaması kaçınılmazdır.

Yapılan önemli değişiklikler
Ø  31.12.217 Tarihine kadar Nace kodlarının düzenlenmesi,
Ø  SGK’ ya her ay personel sayısına bağlı olmadan verilecek imzalı belgeler ve puantaj kayıtları ,
Ø  Muhtasar ve prim bildirgelerinin birleştirilmesi,
Ø  Ücret farkları ve düşük ücretler gösterme nedeniyle savcılığa verilme ve hapis cezaları,
Ø  Ücretsiz izin ve eksik gün tahakkukları nedeniyle re’ sen tesciller ve sigortalılığın iptali,
Ø  Sahte sigortalılık ve hatalı emeklilik riskleri ile ilgili araştırma konuları,
Yukarıda bir kısmına yer verilen konularda 2018 yılında firmaları önemli sorunlar beklemektedir.

Düşük Ücret Beyan Eden Şirketlerin Riskleri
1.    Denetime alınma,
2.    Resen tescil işlemleri,
3.    10 yıl geriye dönük SGK beyanları, gecikme zamları, 
4.    Tüm teşviklerin faizleri ile birlikte geri alınması,
5.    Alt işveren personeli SGK primleri, vergiler ve teşviklerin kaybı işlemleri,
6.    Arabulucu’ da ve iş davalarındaki kayıpları,

Bu riskler dışında eksik gün nedenleri ve puantaj kayıtlarının SGK tarafından kabul edilmemesi ve re’ sen tescil işlemleri firmaları zor durumda bırakma riski oldukça yüksektir.
Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ile yapılan değişiklikler oldukça fazla ve önemli sorunlar yaratacaktır.

Sigortalılığın Durdurulması işlemleri

SİY ile yapılan son değişikliklerde aşağıda yer verilen işlemlere yapılmadığı veya hatalı yapıldığı takdirde çalışanların sigortalılığı iptal edilecektir.
a)    Sigortalılar İçin Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi Verilmemesi,
b)    Tutukluluk Ve Gözaltı Hali,
c)    Yol İzni Ve Diğer Ücretsiz İzinler,
d)    Devamsızlık, Puantaj kayıtları,
e)    Kısmi İstihdam, Yarım Çalışma,
f)     Fesih, Tarihinde Çalışmama
g)    Diğer Nedenler,
Yaşanması halinde Sigorta İşlemleri Yönetmeliği gereğince çalışanların sigortalılığı durdurulacak ve bu konularda işletmelerden alınan bilgiler yeterli olmazsa İPC ve bildirge cezaları ile işverenler cezalandırılacaktır.

Paylaşılan bilgiler firmalar tarafından dikkate alınarak İnsan Kaynakları ve Yasal uygulamalar bakımından gerekli düzenleme ve korunma stratejileri geliştirilmesi gerekmektedir. Aksi halde 2018 yılı zor ve sıkıntılı bir süreç olacaktır.

Şirketler; Muhtasar ve prim belgelerindeki düşük ücret beyanları için tedbirlerini en kısa sürede alacak çalışmalar yapmalıdır. Sigorta işlemleri yönetmeliği ile yapılan değişiklikler konusunda ise en geç 23.02.2018 (Ocak 2108 ayı bildirimleri)  tarihine kadar verilmesi gereken belgelerin doğru hazırlaması konusunda çözüm yolları üretmek için İK ve Yasal Uygulamalar bakımından acil tedbir almaları oldukça önemli hale gelmiştir.

Saygılarımla.

Şakir Gülsever
İş ve Sosyal Güvenlik Müşaviri
İK Yönetim Danışmanı
Bilirkişi-Eğitmen

Bilgi İçin:
Tel: 0532 236 13 39-0216 575 06 51

Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever