24 Eki 2017

Alt İşveren Riskleri ve Denetimi


                                                       Firmalar kendi asıl işlerine odaklanmak için bazı iş süreçlerinde Alt İşveren çalıştırarak işlerini yönetmeye çalışmaktadır. Asıl işverenler kendi asıl işlerine odaklanmak için sorumluluklarının bir kısmını Alt işverene devretmektedir. Bu şekilde çalışan işverenlerin kar elde edilen ve risk azaltan bir uygulama olarak gördüğü Alt İşveren ile çalışılmasının sağlıklı yürütülmesi oldukça zor ve önemlidir. 

Asıl işveren firmalar riskleri önleyici tedbirler için görüşmeler sırasında, sözleşmenin imzası aşamasında dikkatli olmalı ve Alt İşveren personeli ile ilgili tedbirler için sözleşme yaparken dikkat etmelidir. Sözleşme sonrasında ise aylık kontrol ve denetim sistemine ihtiyaç bulunmaktadır.

Asıl işverenler, Alt İşveren ilişkisi içerisinde bulunduğu firmalarının tüm çalışanlarının sorumluluklarını çalışma döneminde olduğu kadar işçisinin ayrılmasından sonra da 5-10 yıl sorumluluk ve riskler taşımak zorundadır. Geçmiş çalışma dönemine ait hatalı ve eksik uygulamalarının sorumluluğunu asıl işveren taşımaktadır. Hatta SGK işlemleri ve ödemeleri yapılmadığı takdirde Alt İşveren personeli ile ilgili SGK prim borçlarını ödeyeceği gibi hem kendisi ve hem de Alt İşverenin % 5 teşviklerini faizleri ile birlikte iade etmek zorundadır. 

Alt işveren çalıştıran firmalar, alt işvereni her ay kontrol etmek için denetim yapmalıdır. Alt işveren denetimi yapılmaması halinde yaşanacak riskler; işçi ücretleri, SGK prim ve teşvikleri, kıdem ve ihbar tazminatları, fazla mesai, işe iade yükümlülükleri, İş Sağlığı ve Güvenliği, Yıllık izinler, iş kazaları ve benzeri sorunlardır.

Firmalar; Alt işveren ile ilgili gelecekte yaşayabilecekleri riskleri ortadan kaldırmak için Alt İşverenlere devamlı denetim yaptırarak, kontrol altında tutarak riskleri önleyici tedbir almış olacaklardır.

Alt işveren denetiminin asıl nedeni ise riskleri yönetmenin zor ve yüksek maliyetli olmasından kaynaklanmaktadır.

Alt İşverene Hangi Konularda Denetim Yapılmalıdır?
  •  İşyeri açılış işlemleri 
  •  İşe girişten çıkışa kadar tüm işlemler,
  •  SGK bildirimleri ve ödemeleri,
  •  Ücret, tazminat ödemeleri ve çıkış işlemleri,
  •  İş Davaları ve işe iade davaları açılması(sorumluluk asıl işverene aittir),
  •  Denetim sonucunda ortay çıkacak risklerin yönetimi,
  •  İSG ile ilgi konular, İş Kazası riskleri,
  •  Yıllık izin kullanımları,
  •  İdari Para cezası kesilmesini önleyici tedbirler,
  •  Çalışma Bakanlığı denetimleri ile ilgili eksikliklerin tamamlanması,

Vb. konularda denetim, sağlıklı bir Alt İşveren çalışması için oldukça önemlidir.

Denetim sonucu elde edilen verilerin düzenlenmesi ile firmaların kayıplarını önleme imkanı elde edilmektedir. Bilhassa SGK ile ilgili işlemler ve hazinden alınan % 5 lik teşviklerin faizleri ile birlikte iade edilmesi durumu bile denetim yapılması için yeterli bir nedendir.

Alt İşveren Denetimi ve risklerin önlenmesi için bize ulaşınız. Denetim hakkında bilgi almak için Yönetim Danışmanımız Şakir Gülsever ile görüşebilirsiniz 

 Bize Ulaşın
Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever