5 Tem 2017

Personel Risklerini Önleme Ve Maliyetleri Azaltma Yöntemi

Şirketler çalıştırdıkları personel ile ilgili İnsan Kaynakları ve Yasal Uygulamalar konularında alınmayan tedbirler nedeniyle kısa ve uzun vadede önemli sorunlar ile karşılaşmaktadır.

Yapılması gereken uygulamalar konusundaki sağlıklı kararlar almak için İK ve Yasal uygulamaları bilen DANIŞMAN ile çalışılması faydalı bulunmaktadır.  Şirketlerin hukuk servisleri bulunsa da yapılacak uygulamalar risklerin önlenmesi bakımından önemli bulunmaktadır.

Yasalar ile ilgili Yapılacak Uygulamalar;
Ø  İş Kanunun ve Yönetmelikleri,
Ø  Sosyal Güvenlik Kanunu, Yönetmelikleri, Genelgeler ve Genel yazılar,
Ø  1475 Sayılı İş Kanunun/( 14 Maddesi Kıdem Tazminatı)
Ø  İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun ve Yönetmelikleri,
Ø  Gelir Vergisi Kanunu, Damga vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu
Ø  Basın İş Kanunu, Borçlar Kanunu,
Ø  Arabuluculuk Kanunu,
Ø  Kimlik Verilerinin korunması hakkındaki Kanun,
Ø  Kimlik Bildirme Kanunu
   
Gibi kanunlar ile ilgili Denetimler, sorunlar ve Çalışma Bakanlığı denetimleri karşılaşılmaktadır. Yapılacak uygulamalar ile şirketlerin denetimler hazırlığı kadar açılan davaların kazanılması veya maliyetlerin azaltılması kavramı önem kazanmaktadır.

Danışmanlık hangi konularda yapılır?
Şirketlerin İK ve Yasalar bakımından riskleri için denetim yapılarak başlayan süreçteki çalışmalar ile devam etmektedir. İş davaları, işe iade davaları, arabulucu görüşmelerine hazırlık, SGK Denetimleri, Çalışma Bakanlığı Denetimleri ve yasal uygulamalar konularındaki sorunlar “DANIŞMANLIK”  uygulamaları ile sorunlar çözülmektedir.

Danışmanlık Nasıl Yapılır?
Sözleşme yapılmasından sonra başlayan süreçte;
1. Danışmanımızın yapacağı denetim ile riskli durumlar ve tedbirler belirlenir.
2.    Personel özlük dosyası yapılandırılması için gerekli çalışmalar başlatılır,
3.    İş sözleşmeleri, Disiplin Yönetmeliği, Oryantasyon eksiklerini giderek tedbirler alınır.
4.    Personel ile ilgili günlük yazışmalar ve davalara yön verici tedbirler alınır.
5.    Arabuluculuk görüşmeleri için altyapı hazırlanır,
6.    İş Davaları ile ilgili görüşler verilir.
7.    İK veya Mali İşler birimi bilgilendirilir,
8.    Yöneticilere İK ve İş Mevzuatı eğitimi verilir,
9.    E-Mail, telefon ile görüşmeler ile bilgilendirme yapılır.
10.  Ayda 1 kez denetim ve bilgilendirme toplantısı yapılır.
  
Danışmanlık İçin Gereklilikler nedir
·         Sözleşme yapılması ve denetim için ortam hazırlanması,
·         Görüşme yapacak yönetici ve uzmanların belirlenmesi,
·         Denetim sonrası eksik işler için iş programı hazırlanması,

Danışmanlık Maliyeti nedir?
Tarafımızdan geliştirilen “DANIŞMANLIK”  sistem ile Personel Başına Aylık Bütçe ile işveren maliyetini azaltan ve risklerini önleyen tedbirler alınmaktadır.  “Şirketlerde Riskleri Önleme Ve Maliyetleri Azaltacak Uygulama Maliyeti” Asgari ücretli bir personelin brüt ücretinin % 1’ ine kadar olup personel sayısına ve ücretine bağlı olarak artmamaktadır.

Danışmanlarımız kimdir.
Projede görev alacak danışmanlarımız Mali Müşavir, İK Yönetim Danışmanı, İş ve Sosyal Güvenlik Müşaviri, Bilirkişi ve eğitmenlik yapmaktadır. Sosyal Medyada mesleki yazılar yazmaktadırlar.

Şirketlere Sağlanan Faydalar
·         Mevcut risklerini öğrenerek gereken tedbirleri önceden alacaklardır,
·         Yaşanan sorunlara kısa sürede çözüm bulacaklardır.
·         SGK ve Bakanlık Denetimleri ile ilgili İPC ve maliyetler azalacaktır.
·         Gereksiz maliyetleri ortadan kaldırmaları nedeniyle fayda sağlayacaklardır
·         İş Davaları ve işe iade davaları kayıpları azalacaktır,
·         Arabulucu görüşmelerinde avantaj sağlayacaklardır,
·         Yasal uygulamalar doğru yönetileceği için riskleri ve maliyetleri azaltma imkanı bulanacaktır.

Yukarıda yer verilen firma riskleri ve maliyetlerini azaltıcı tedbirler ile ilgili bilgi almak ve danışmanımızla görüşmek öncesi. www.indense.net, www.sakirgulsever.net bilgi@indense.net, bilgi alabileceğiniz gibi 0216 575 06 51- 0532 236 13 39 telefonlarımızdan Yönetim Danışmanımız' dan bilgi alabilirsiniz.
Saygılarımızla.

Şakir Gülsever
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
İK Yönetim Danışmanı
SMMM- Bilirkişi-Eğitmen 
Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever