10 Tem 2017

Çalışma Bakanlığı Denetimlerine Hazır mısınız?


Çalışma Hayatının düzenleyen Yasalar ile işyerleri, İşçi- İşveren ilişkileri konusunda düzenlemeler yapılarak çalışma hayatına yön verilmekte oluşan risklere karşı önlem alınması sağlanmaktadır.
İşyeri' nde İşveren ve çalışanların uyması gereken kurallar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından denetime tabi tutulmaktadır. Sadece İş Kanunu ile ilgili denetim yapılmamakta çalışma hayatını ilgilendiren aşağıda yer verilen diğer yasa uygulamaları yapılacak denetimler ile kontrol edilmektedir. .

Çalışma Hayatına Yön Veren Yasalar;
  •   4857 Sayılı İş Kanunun ve Yönetmelikleri,
  •   5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu, Yönetmelikleri, Genelgeler ve genel Yazılar,
  •   1475 Sayılı İş Kanunun/( 14 Maddesi Kıdem Tazminatı),
  •    6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun ve Yönetmelikleri,
  •   193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu,
  •    6098 Sayılı Borçlar Kanunu
Diğer Kanun ve yönetmelikler İle ilgili yapılan çalışmalar, oluşturulan belgeler. personel  özlük dosyaları,düzenlenen bordrolar, yapılan ödemeler denetlenmekte kurallara uymayan veya hatalı işlem yapan işletmelere İPC  kesildiği gibi teşvikler geri alınmaktadır.

Genellikle eksik bilgiler ile yapılan işlemler şirketlere önemli yükümlülükler getirdiği gibi  yapılan hatalı uygulamalar sonucunda iş Davaları ve İşe İade Davaları, Hizmet Tespit  Davaları nedeniyle önemli kayıplar yaşanmaktadır. Ayrıca yeni dönemde Arabulucu müzakerelerinde alt yapı eksiklikleri nedeniyle işverenlerin kayıplar yaşaması kaçınılmaz olacaktır.

İşverenler geçmiş ve gelecekte yaşanması muhtemel riskleri önlemek ve yukarıda yer verilen çalışma hayatını ilgilendiren yasalar ile ilgili Çalışma Bakanlığı denetimlerine hazırlanarak risklerin önlemesi gerekli ve önemli bulunmaktadır.

İşletmeler tarafından Bakanlık Denetimlere hazırlık için yapılacak denetim çalışmaların maliyetinin çok üzerinde fayda sağlandığı gibi geleceklerini planlama ve risklerini önleme imkanı elde edilmektedir. Denetim yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli konu denetim yapma becerisi olan ve yapılacak uygulamalara sağlıklı olarak yön verecek danışmanlar seçilmelidir.  Denetim sonrası sonuçların analizinin doğru yapılması halinde şirketler risklerden kurtulabilecekleri gibi fayda sağlayacaklardır.

Bakanlık tarafından yapılacak denetimlerde önemli İPC kesilmekte alınmayan tedbirler sonucu iş kazaları ve iş davaları, işe iade davaları kayıpları ciddi boyutlara varacaktır. Geçmiş Dönemlerde 2 yıl süren iş davaları yerine  2 ayda sonuçlanacak arabulucu görüşmeleri sonunda şirketlerin kayıpları artacağı gibi verimsiz veya davranışları sağlıklı olmayan personel ile çalışmak veya ciddi tazminatları kısa sürede ödemek zorunda kalacaklardır.

Denetimlerin ortaya çıkaracağı sonuçlar
İş kazaları nedeniyle ödenecek tazminatlar,yıllık izinler ile ilgili idari para cezaları, SGK Maliyetlerinin işverene rücu edilmesi, iş davaları kayıpları,işe iade davaları ve tazminat ödemeleri, Vergi ve SGK Kaçakları ile ilgili kayıplar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kayıplar, idari para cezaları, beyanname cezaları, Eksik gün bildirimi cezaları,rapor bildirim cezaları, Alt işveren çalışanları ile ilgili para cezaları ve ödemeler,Ücretlerin bordroda yanlış gösterilmesi ile ilgili ödemeler, Özlük dosyasındaki eksik belgeler İPC’ ları, Fazla çalışma ile ilgili eksik belgeler nedeniyle kayıplar, sağlık raporları eksiklikleri,Şirkete dava açanların durumu,yasalara uygun iş sözleşmesi, çok tehlikeli işlerde çalışma süresi, alınan teşviklerin yasaya uygun olması ve iade durumu.

Yukarıda yer verilen denetim sonuçlarına göre risk oluşturan durumların bir kısmı olarak denetlenmektedir.  Bu denetimler dışında Kıdem, ücret ödemelerinin yasaya uygunluğu,raporlu süre ücretleri ve benzeri denetim konuları yer almaktadır.  
Firmalar Çalışma Bakanlığı Denetimleri öncesinde ciddi bir denetim yaptırmaları riskleri önlemek için çok önemli bulunmaktadır. Bazı şirketlerde ise bilgi eksikliği nedeniyle önemli maddi kayıplar yaşandığı görülmektedir.  

Saygılarımla.

Şakir Gülsever
İş ve Sosyal Güvenlik Müşaviri,
İK Yönetim Danışmanı

SMMM-Bilirkişi-Eğitmen
Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever