1 Haz 2017

Sosyal Medya’ da Yanıltıcı Paylaşımlar ve Şirketlerin Zararları.


Sosyal Medyada zaman zaman yapılan paylaşımlar da paylaşım yapanların kişilerin bilgi eksiklikleri sonucu şirketlerin yasal yükümlülüklerini yerine getirirken sadece yazan kişinin bilgisine güvenerek hatalı işlemler yapmaktadır.

Uzmanlık gerektiren konularda sadece bir yasada yer verilen uygulamalara bakarak yazılı görüş vermek veya başka birinden duyulan bilgi ile işlem yapmak çoğu zaman kısa sürede veya uzun dönemde şirketlerin zarar görmesine neden olmaktadır.  Denetimler sonucu ortaya çıkan bu sonuçlar nedeniyle İdari Para Cezaları, gereksiz ve ciddi maliyetler ortaya çıkmaktadır.

Bu zararlar paylaşımı yapan kişilerden kaynaklandığı doğru olsa da en önemli zarar sebebi ise konulara, kanunlara ve uygulamalara hakim olmayan insan Kaynakları ve Mali işler Personelini istihdam eden işverenler ve yöneticilerin de payı büyüktür. Yapılan bazı hatalı uygulamalar,  hiç olmayan, değişen veya kulaktan kulağa fısıldanan bilgiler ile yapılmaktadır.  Bilginin kaynağına inmek yerine duyulan yanıltıcı bilgiler ile İnsan Kaynaklarında, SGK. Ve Vergi uygulamalarından yapılan hatalı işlemler uygulama sonuçları ciddi zararlara sebep olmaktadır.

Yanıltıcı paylaşım örnekleri;
Ø  Kümülatif Vergi Matrahının alınarak vergi oranı belirlemek,
Ø  Bordrolarda imzanın kalktığından bahsetmek,
Ø  Geçici iş göremezlik raporlu süreyi bordroda göstermek,
Ø  1-2 Günlük raporların parasını ödemek gerekmiyor diye bahsetmek,
Ø  Yıllık izinlerin kullanımı ve İSG kurallarını yanlış yorumlamak,
Ø  İşveren Özel Sağlık sigortası Gelir Vergisi İstisnadır demek,
Ø  Günlük ücretler çalışanları bordroda Normal çalışma 30 gün demek,
Ø  Kıdem ve ihbar tazminatı ödemesinde brüt ücret üzerinden hesaplanır demek,

Yukarıda bir kısmına yer verilen konularda yapılan hataların ciddi sorunları ortaya çıkmaktadır. Sorunların yaşanması ile ortaya çıkan ve şirket maliyetlerini etkileyen bu olayların yaşanması halinde genellikle iiternet' te böyle yazıyor demek ve şirketlerin zararlarını ortadan kaldırmıyor.

Uygulamaların yanlış yapılması sonucu fazla yatırılan vergi ve sigortalar, İş Kazaları Maliyetleri, vergi ve sigorta kaçakları, İdari Para cezaları, kaybedilen iş ve işe iade davaları bu olayları yaşayan firmalar tarafından bilinmektedir. Diğer şirketlerde ise bu ve benzeri olaylar yanlış bilgiler nedeniyle yaşanmaya devam etmektedir.

Şirketlerin yapması gereken sosyal medyadaki yazılar ile yasal prosedürler için uygulama yapılırken olayların doğruluğu araştırmak ve buna göre işlem yapmaktır. Bu araştırmaların yapılması ve yorumlanması için gerekli durumlarda yönetsel destekler alınması faydalı olacaktır.

Saygılarımla.

Şakir Gülsever
İş ve Sosyal Güvenlik Müşaviri
İK Yönetim Danışmanı

Bilirkişi- Eğitimci 
Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever