24 May 2017

İnsan Kaynakları Yönetim Projesi


Şirketlerin; İnsan Kaynaklarının Yönetimi konusunda Yönetimsel ve Yasal eksiklikleri nedeniyle İnsan Kaynakları uygulamalarında başarılı olamadıkları ve verimlilik sağlayamadıkları görülmektedir Kurumsallaşmanın önündeki en önemli engel olan bu durumun ortadan kaldırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

İnsan Kaynağının Yönetim Sorunlarını çözmek, Yasal uygulama eksiklikleri ortadan kaldırmak, İnsan Kaynaklarını doğru yönetmek için ciddi tedbirler alınmasına ihtiyaç bulunmaktadır. İNDENSE EĞİTİM ve Dış Kaynak Hizmetleri ve İK Yönetim Koordinatörü, İş Ve Sosyal Güvenlik Müşaviri Şakir Gülsever ile İnsan Kaynakları Yönetim Projesi geliştirmiş bulunmaktadır.

İnsan Kaynakları Yönetim Projesi Nedir?
İnsan Kaynakları Yönetim Fonksiyonları ve Yasal uygulamalar esas alınarak kurulacak Sistem ile Şirketlerin İnsan Kaynağının yönetimi için hazırlanan İnsan Kaynakları Yönetim Projesidir.

Proje Koordinatörü Şakir Gülsever Yönetiminde Şirketlerin İnsan Kaynakları ve Yasal uygulamalarının bir arada yürütülmektedir.

İnsan Kaynaklarını Yönetim Projesi kapsamında yapılacak çalışmalar,
 • a)    Organizasyon ve Görev Tanımlarının hazırlanması,
  b)    Personel Seçimi ve Eğitim Belgelerinin oluşturulması,
  c)    Performans Yönetim Sistemi Kurulması,
  d)    Yasal Prosedürlerin firmayı koruyacak şekilde düzenlenmesi,
  e)    İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku uygulamaları yapılması,
  f)     İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi(İK Yönünden) çalışmaları,
  g)    Çalışan İlişkilerinin Yönetimi (Mali ve Hukuki İşlerin ve yapılması)
  h)    Özlük işleri ve yasal Uygulamaların yapılması,
  i)      İK Politikalarının oluşturulması ve yönetimi,
  j)      Firmaların kurumsal iletişim çalışmaları yapılması,
  k)   İK Personeli ve Yöneticilere Eğitim Verilmesi,
  l)      Çalışma Sürecinde Denetimler yapılması
  m)  Yasal mevzuat konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi,

 İnsan Kaynakları Yönetim Projesi Uygulama Süreci nedir?  
   a)      Firma Görüşmeleri yapılması,
   b)    Teklif ve Sözleşme sürecinin yönetilmesi,
   c)    İş Programı hazırlanması,
   d)    Şirketin Mevcut Durumunun belirlenmesi için denetim yapılması,
   e)    Şirketin acil yapılanma ihtiyacı olan uygulamalara yön verilmesi,
   f)     İş Programı kapsamında yapılanma süreci işlemlerinin yapılması,
   g)    Yöneticiler ile toplantılar yapılması ve Eğitimlerin verilmesi,
   h)    İK veya Mali İşler Yöneticilerinin eğitim ve bilgilerinin geliştirilmesi,
   i)      Yapılanma ve Yönetim süreci sonunda bilgilerin sistem entegrasyonunun yapılması,
   j)      Proje Sonunda şirketlerin talepleri olduğu takdirde Danışmanlık hizmeti verilmesi,

Proje Süresi ve uygulamalar?
İNDENSE tarafından geliştirilen İnsan Kaynakları Yönetim Projesinde süre 1 yıl olarak belirlenmiştir.
Şirketlere uygulamaların yapılması, denetimi, sistem kurulması, performans sisteminin yönetilmesi, geri bildirimlerin sağlanması, yasal uygulamaların yapılması bakımından 1 yıllık süreç gerekli bulunmaktadır.  
Proje kapsamında yapılacak çalışmaların bir kısmı İNDENSE ofisinde bir kısmı ise Şirketlerde Danışmanlar tarafından yapılacaktır.

Proje ile Şirket Kazanımları ?
  1)    Tüm Hizmetlerin tek elden alınması ile hizmet bütünlüğü sağlanmaktadır,
  2)    Performans Sistemi ile verimlilik ile ilgili çalışmalara yön verilmektedir.
  3)    İş Davaları ve İşe İade davalarında şirket kayıpları azaltılacaktır.
  4)    Şirket maliyetlerindeki gereksiz gidenler önlenmiş olacaktır.
  5)    İnsan Kaynağının Yönetim sorunları ortadan kaldırılacaktır.
  6)    Yatırımı en çabuk geri dönen bir sistem kurulacaktır.
  7)    Çalışanlar ile ilgili Mali ve Hukuki konularda sorunlar ve maliyetler önlenecektir.
 8) Şirketimiz danışmanları ile elektronik ortamda ve şirket merkezinizde toplantılar ile sorunlara hızlı çözümler üreterek zaman ve maliyet kayıpları ortadan kaldırılacaktır.
 9) Proje’ de personel sayısı esas alınarak aylık ödemeler belirlenmesi nedeniyle şirket maliyetleri 1 yıla yayılacaktır.

Şirketler ne yapmalı?
Yukarıda yer verilen İnsan Kaynakları Yönetim Projesi kapsamında hizmet almak isteyen firmalar;

Şirket Unvanı, bulunduğu İl, Personel sayısı, İnternet adresi, irtibat kurulacak kişinin telefonu ve mail adresi hakkında şirketimize bilgi maili gönderilmesi yeterli bulunmaktadır.

Türkiye’ de hangi şehirde olursa olsun hizmet verilmektedir.

Sorularınız için 0216 575 06 51 telefondan, ikprojesi@indense.net  mail adresinden ve www.indense.net sitesinden gerekli bilgileri alabilirsiniz.

Saygılarımızla.

Şakir Gülsever

İK yönetim Danışmanı
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
Bilirkişi-Eğitmen  
Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever