25 Nis 2017

İNSAN KAYNAĞINI YÖNETMEK NEDEN ÖNEMLİDİR?

                                   
Şirketler; İnsan Kaynakları Birimi veya Mali İşler bünyesinde Çalışan ilişkilerini yönetmeye çalışmaktadır. İnsan Kaynağını Yönetmek için Organizasyon ve Planlamadan başlayan Modern İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi fonksiyonları ve bu fonksiyonlara yön veren Yasal prosedürleri bilmek ve doğru uygulamak gerekmektedir.
Bu sistemin sağlıklı kurulamaması ve takip edilememesi halinde şirketler geçmişte yaşanan ve gelecekte yaşanacak riskler nedeniyle önemli kayıplar yaşayacakları gibi gereksiz maliyetlere katlandıkları ve verimlilik sağlamada başarısız oldukları görülmektedir.

Günümüzde hızlı değişimler İnsan Kaynağının Yönetimini her geçen gün zorlaştırmaktadır. Şirketler bu zorlukları aşmak için bu sorunlarını çözecek uzman olan ve yüksek maliyetli Yöneticilerin istihdamına yönelmekte veya yapılanmamaktadır.  Bu durum çok yüksek maliyetlere sebep olduğu gibi tüm İK süreçleri ve Yasal uygulamalar konusunda  tecrübeli yöneticilerden  bahsetmek imkanı bulmak zor  veya sayı olarak çok azdır. 

İnsan Kaynağının yönetimi için gerekli hizmetlerin tek elden sağlanması gerekir. Hizmet bütünlüğü, Yasal Prosedürlerin firmayı koruyacak şekilde düzenlenmesi, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku,  İSG, Performans Yönetimi ve Çalışan İlişkilerinin Yönetimi Sorunlarını tek elden sağlıklı çözecek İK Politikalarının doğru yönetimi ile firmaların kurumsallaşmasının sağlanması hedeflenmelidir.

İK Yönetim hizmetlerin sağlıklı yürütülmesi için öncelikle bu hizmetleri sunan firmalar ile anlaşarak geleceği planlamak öncelikli olarak yapılmalıdır.  Şirketin İK ve Yasal prosedürler yönünden mevcut durumu ve riskleri için DENETİM RAPORU hazırlanması ve şirket stratejik planlarına göre İK Fonksiyonları ve Yasal Konular ile ilgili yapılanma sağlanması gerekir.  

İnsan Kaynağının Yönetiminde 10 Yasa ve bu yasalara ait Yönetmelikler, Tebliğler, Duyurular gibi oldukça fazla yasal düzenleme yapılmış ve torba yasalar ile her gün yeni değişiklikler yapılmaktadır. Bu bilgilerin her gün uygulamaya dönüştürülmesine ihtiyaç bulunmaktadır. İK Yönetim süreçlerini tek tek ele almak yerine tüm süreçlerin aralarında entegrasyon çalışmaları yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

Uygulamaların doğru öğrenilmesi ve doğru yapılması için Yönetici ve uzmanların uygulama bilgileri olması önemli bulunmaktadır. Şirket risklerini önleyen, verimlik sağlayan ve maliyetlerini azaltacak süreçlerin yapılandırılmasına destek verecek uygulamalara hakim danışman desteği ile şirketler fayda sağlayacaklardır.

Sağlıklı bir İnsan Kaynağı Yönetim Sistemi kurulması ile İşçi-işveren ilişkileri Şirket sahipleri, Üst Düzey Yöneticileri, Müdürleri ve uzmanlarına verilecek danışmanlık hizmetleri ile şirket riskleri ortadan kaldırılmakta, sorunlara çözüm bulunmakta ve geleceğe yönelik riskleri ortadan kaldırma imkanı sağlanmaktadır.

İnsan Kaynağının Yönetiminde Kıdem Tazminatı ve benzeri uygulamaların getireceği Kariyer planlama ve ücret yönetimi dışında sağlıklı bir işletme için aşağıdaki sistemin tüm şirketler tarafından uygulanmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu sistemin 1 yıl boyunca kurulması ve uygulamaların yapılması şirketlere önemli faydalar sağlayacağı gibi hukuki konular, verimlilik ve maliyet çalışmalarında etkin bir yönetim kurulacaktır.

a)    İK Yönetim Danışmanlığı,
b)    Organizasyon Planlama ve Denetim,
c)    Performans Yönetim Sistemi oluşturulması,
d)    İK Yönetimi için gerekli belgeler,
e)    Kurumsal iletişim sağlayan Yönetmelikler, Oryantasyon, bildirimler,
f)     Yöneticilerin İK ve Yasal Konular hakkında uygulama eğitimleri,
g)    Yasal Uygulama Danışmanlığı,
h)    İş Sözleşmeleri ve belgeler hazırlanması,
i)      Bordro Uygulamaları denetim ve bilgilendirme,
j)      Arabuluculuk faaliyetleri Danışmanlığı,
k)    İş ve İşe iade davaları danışmanlığı,
l)      Yıllık izin kullanımı süreçleri,
m)  İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirleri( İK Yönünden),
n)    İşçi-İşveren ve alt işveren konularında danışmanlık hizmeti,
o)    Hukuku ve idari süreçler ile ilgili destek verilmesi,

Unutulmaması gereken bu sistemin bir kez kurulması firmaların kurumsallaşması ve sorunlarını çözmesi için yeterli bulunmaktadır.  Karar verilmesi gereken bu hizmetin alınması ve şirket yönetimi tarafından gerekli uygulama desteği verilmesidir.

Bu süreçlerin yapılandırılmasının şirketinize sağlayacağı faydalar hakkında daha detaylı bilgi almak isteyen firmalara gerekli açıklamalar yapılmaktadır. 

Saygılarımla,

Şakir Gülsever
İK Yönetim Danışmanı
İş ve Sosyal Güvenlik Müşaviri
Bilirkişi –Eğitmen

Tel:02165750651- 0532 236 13 39
Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever