8 Mar 2017

Şakir Gülsever İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği?

Çalışma Hayatına yön veren Yasalar’ ın Şirketlerde doğru ve sağlıklı olarak uygulanması ile firmalar önemli maliyetleri ortadan kaldırmakta ve geleceği planlama imkanı elde etmektedir. 


Yasal uygulamalara yön veren Kanun ve Yönetmeliklerin fazla olması, devamlı değişiklikler yapılması konulara ve uygulamaları yapan yönetici ve uzmanların sağlıklı kararlar almalarını engellemektedir. Hatalı uygulama sonucu ortaya çıkacak kayıpların önlenmesi için uygulamalara hakim dış desteklere ihtiyaç bulunmaktadır.

Ortaya çıkan sorunların çözülmesi ile insan Kaynağının doğru yönetilmesi ve şirketlerin kendi işlerine odaklanması için;  İş Sözleşmelerinin güncellenmesi, Yönetmeliklerin revize edilmesi, işyeri kurallarını belirleyen belgelerin düzenlenmesi, iş davalarını önleyici tedbirlerin alınması ve iş sağlığı ve Güvenliği sorunlarının çözümü konusunda dış kaynaklardan bilgi alınması ile sorunları çözme ile mümkündür.

Şakir Gülsever İş Hukuk ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği  olarak aşağıda yazılı sorunlarının  çözümü için  şirketlere deste sunmaktayız.


İş Hukuk Ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği  Hizmetleri;

Ü  İş Yasası Uygulamaları,
Ü  Sosyal Güvenlik Kanunu uygulamaları,
Ü  Yasal yükümlülükler konusunda denetim ile riskleri belirlemek,görüş bildirmek,
Ü  İşçi - işveren uyuşmazlıklarını çözmek,
Ü  İş davaları ve İşe iade davaları konusunda görüş bildirmek, sorunları çözmek,
Ü  Yazılı, sözlü ve elektronik ortamda Danışmanlık Hizmeti vermek,
Ü  İK yönetmeliği, İş sözleşmeleri,prosedür, talimat, disiplin yönetmeliği hazırlanması,
Ü  Şirket yönetmelikleri hazırlanmak veya yeniden düzenlemek,
Ü  Asıl ve Alt işveren ilişkileri düzenleme ve uyuşmazlık konularını çözmek,
Ü  İK süreçleri ile ilgili sistemi kurmak ve gereken tedbirleri almak.
Ü  İş sağlığı ve Güvenliği konularında şirket riskleri konusunda düzenleme yapmak,
Ü  % 5 hazine yardımının geri alınmaması için önleyici tedbir almak,
İnsan Kaynakları ve Yasal uygulamalar konusunda sorunlarınızı çözecek Müşavirlik Hizmetleri’ ile İnsan Kaynakları ve Yasal uygulamalar konularında yukarıda yer verilen Danışmanlık Hizmetleri hakkında bilgi ve teklif almak için 0216 575 06 51-0216 577 52 78 telefonlarımızdan ve e-mail adreslerinden bilgi alabilirsiniz.
 Saygılarımızla.
Şakir Gülsever
İş ve Sosyal Güvenlik Müşaviri
İK Yönetim Danışmanı
Bilirkişi-Eğitmen
www. sakirgulsever.net
sinem@indense.net
Cep Tel:0532 236 13 39


Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever