28 Şub 2017

İş Davaları Neden Kaybedilir?

                             
Şirketlerin işçiler ile ilgili yaptıkları uygulamalarda bilerek veya bilmeyerek yaptıkları hatalar sonucu iş davaları açılmaktadır. Bu davaların büyük bir kısmı İşveren’ lerin zamanında alamadıkları tedbirler, savunma yetersizliği, bilgi eksikliği gibi nedenler sonucu kayıplara neden olmaktadır.
İşçi’ lerin verilmeyen hakları, Fazla mesailerin ödenmemesi, kıdem ve ihbar tazminatlarının eksik hesaplanması, yıllık izinlerin kullandırılmaması veya işten ayrılma döneminde ücret ve haklarının ödenmemesi sonucu iş davaları açılmaktadır. İşe iade davalarında ise işyerinde yapılan uygulama eksiklikleri, insan kaynağının doğru yönetilmemesi, davalara karşı belge oluşturulmaması gibi nedenler ile işe iade davaları açılmaktadır.
Açılan İş davalarda belge ve bilgi,Yasalar ve Yönetmelikler hakkında bilgi eksiklikleri, zamanında düzenlenmeyen belgeler nedeniyle işverenler davaları kaybetmektedir. İş davalarında avunmaya kaldığı takdirde belge ibrazı yetersiz olduğu için dava kayıpları artmaktadır.
İş davaları kayıplarını önlemek için şirketlerin almaları gereken tedbirler bulunmaktadır. Verilen kararlarda ödemeler dışında davalı ve davacının avukat vekalet ücretleri de kayıpları arttırmaktadır. Olaylara sadece iş davaları olarak bakmamak gerekir.

 Çalışma ve İş Kurumu uzmanları tarafından işçi şikayetleri sonucundaki kayıplar,
 Hizmet tespit davarlı ile ilgili kayıplar,
 İdari para cezaları kayıpları,(Yıllık 42.660.TL )
 Alınan SGK ve Vergi teşviklerinin kayıpları,
 Avukat ücretleri kayıpları,
 İSG gereğince alınmayan tedbirler ile ilgili kayıplar,

Şirketler İş Davası ve Denetim kayıplarını azaltmak için öncelikleri Yasalarda öngörülen tedbirleri almaları gerekir. Aksi durumda açılan davalarda savunma yoluyla dava kazanmak oldukça zor olmaktadır. Yapılmayan uygulamalar, Yasal konularda alınmayan tedbirler, ödenmeyen veya eksik ödenen işçi alacaklarının ödenmemesi halinde açılacak davaları işverenlerin kazanma şansı çok az olmaktadır.

Unutulmaması gereken İş Dava' larının personelin çalıştığı dönemde doğru uygulamalar yapılması halinde kazanılmasıdır. Dava açıldıktan belge olmadığı takdirde davaları kazanma şansının olmadığı gerçeğini kabul etmek gerekir. Mahkemelerin işçi lehine karar vermesinin en önemli sebebi işverenlerin zamanında almadıkları tedbirler sonucu oluşmaktadır.
Öncelikle doğru uygulama ve belgelendirme olmadan davaların kazanılması imkanı bulunmamaktadır.

Saygılarımla.

Şakir Gülsever
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Müşaviri
İK Yönetim Danışmanı,

Bilirkişi-Eğitmen   
Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever