4 Oca 2017

Sigorta Taban Ve Tavan Değişikliği İle İşveren Maliyetleri?

2017 Yılı bütçe çalışmaları ile yapılan değişiklikleri kapsamında Sigorta Primleri Matrah Tavanı değişikliği yapılarak asgari ücretin 6,5 olan oran değiştirilerek 7,5 kat olarak uygulanması kabul edilmiştir.
 2017 Yılı için belirlenen Asgari ücret değişikliği ve yeni sigorta tavanına bağlı olarak işveren maliyetlerinde artışlar oluşmuştur.

Taban Sigorta Matrahına göre işveren maliyeti:
2017 Bütçe Kanunu kapsamında yapılan değişiklikle sigorta tavanı hesabına esas alınan Sigorta matrahına esas tabanı ücret: 2017 yılı için 1.777,50 TL aylık asgari ücret, günlük asgari ücret ise 59,25 TL olarak belirmesi nedeniyle aylık ücret ile çalışanlar için sigorta matrahı 1.777,50 TL. Esas alınarak prim kesintisi yapılması gerekmektedir.( Günlük ücret veya saat ücretti bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.)
1777,50 TL Brüt ücret alan personelin işveren maliyeti aylık;
  • ·  Primlerini düzenli ödeyen iş yerleri için (% 5 teşvik nedeniyle) 1.777,50 X 1,175 =2.088,56 TL.
  • ·   Primlerini düzenli ödeyemeyen iş yerleri ise % 5 teşvik hakkını kaybetmesi nedeniyle 1.777,50 x 1,225=2.177,44 TL maliyet oluşacaktır.
  • ·   Emekli Çalışanlar SGDP ile çalışmaları nedeniyle 1.777,50 X 1,245=2.212,99 TL %5 teşvik indirimi olmadığı takdirde maliyet oluşacaktır.

Tavan Sigorta Matrahına göre işveren maliyeti

Sigorta matrahına esas tavan ücreti: 2017 yılı asgari ücreti 1.777,50 x 7,5 katı olarak sigorta primlerinin hesabına esas alınacaktır. Bu durum değerlendirildiğinde Günlük sigorta tavanı 444,38 TL aylık sigorta tavanı ise 13.331,25 TL olarak esas alınacaktır.

Sigorta tavanın 13.331.25 olması nedeniyle şirketlerde Devreden Matrah kapsamına girenlerin sayısı oldukça azalmış olacaktır. Buna karşılık asgari ücret artısı ve sigorta tavanının asgari ücretin 7,5 katına çıkması yüksek ücretli yönetici çalıştıranların işveren maliyetleri daha fazla artış gösterecektir. Ancak yüksek ücretli çalışan sayısı az olması nedeniyle işletme bütçelerinden fazla artış sağlamayacaktır.
  • · Primlerini düzenli ödeyen iş yerleri için(% 5 teşvik nedeniyle) 13.331,25 X 1,175=15.664,21 TL.
  • ·    Primlerini düzenli ödeyemeyen iş yerleri ise % 5 teşvik hakkını kaybetmesi nedeniyle 13.33,25 x 1,225=16.330,78 TL maliyete oluşacaktır.

Yukarıdaki hesaplama % 15 vergi dilimi esas alınarak hesaplanmıştır. 2 aydan sonra Brüt ücret sistemi ile çalışanlarda net ücret azalacak, Net ücret ile çalışanlarda ise sonra maliyet artışı yaşanacaktır.

Saygılarımla.
Şakir Gülsever
İş Hukuk ve Sosyal Güvenlik Müşaviri
İK Yönetim Danışmanı

Bilirkişi- Eğitmen  
Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever