16 Oca 2017

Batı Ülkeleri ve Türkiye’ de İnsan Kaynakları Yasal Uygulama Çözümleri? “Elektronik Ortam Danışmanlığı”

Batı ülkelerinde bilhassa 2008 yılından sonra firmalar Müşavirlik Kurallarında önemli değişiklikler yaparak bilgilere hızlı erişim ile zaman kayıplarını ve şirket maliyetleri azaltmışlardır. Alınan hizmetlerden daha fazla fayda sağlamak için elektronik ortamda danışmanlardan aldıkları bilgilerle sorunlarını çözme imkanı bulmuşlardır.

Türkiye’ de ise Elektronik ortam Danışmanlık Hizmetleri henüz istenen seviyeye ulaşmasa da bazı firmalar danışmanlık hizmetleri elektronik ortamda almaktadır.  Ancak bu ortamda danışmanlık hizmetlerden istenen faydanın sağlanması,elektronik ortamda sorunların çözümüne katkı sağlayacak bilgi paylaşımı ve danışman çözümlerinin uygulanması ile ilgili tedbirlerin alınması ile sağlıklı bir ortam oluşacaktır.
                                                                                                     
Elektronik Ortam Danışmanlık Hizmeti nedir?       
Elektronik Ortam Danışmanlık Hizmeti; Firmalar tarafından İnsan Kaynakları, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve diğer yasal uygulamalar bakımından ihtiyaç duyulan konularda personel sayısına bağlı veya olay bazlı geliştirilen Danışmanlık Hizmeti’ dir.  Geliştirilen projeler ile firmaların bilgi ve hizmete ulaşmasına kolaylık sağlanırken İşveren maliyetleri de azaltılmaktadır.

“Elektronik Ortam Danışmanlık Hizmeti” neden tercih edilmektedir?
Ulaşım imkanının kısıtlı olması, sorunların kaynağına ulaşmada geçen zamanın önemli maliyetlere neden olduğu tespit edilmiştir. Batı ülkelerindeki firmalar sorunları ile ilgili bilgileri elektronik ortamda Danışman firmalar ile paylaşarak elde ettikleri bilgiler ve görüşler ile zaman kayıpları ortadan kaldırarak maliyetlerini önemli ölçüde azaltmışlardır. Bu gelişmeler sistemin tercih edilmesinde ve yaygınlaşmasında önemli rol oynamıştır.
Türkiye’de bazı firmalarda halen uygulanan “Elektronik Ortam Danışmanlık Hizmetleri”nin yaygınlaştırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Hizmetlerinin elektronik ortama taşınmasından sonra sorunların çözümü, verimlilik sağlama ve maliyetlerin düşürülmesi gibi önemli kazanımlar sağlanmaktadır.

Firma kazanımları,
Firmalar, İnsan Kaynakları, Çalışan yönetimi ve her gün değişen yasal mevzuat hakkında  elektronik ortamda alacakları danışmanlık hizmeti ile sorunlarını çabuk, pratik ve düşük maliyetle çözme imkanı elde etmektedirler.
Elektronik Ortam Danışmanlık hizmetleri ile hata risklerini ortadan kaldırılacağı gibi, açılacak iş davalarında uygulamaları bilen Danışman, Bilirkişi desteği ile sorunları kısa sürede çözecek bilgilere ulaşmaktadır. Çalışan ilişkileri yönetimindeki kolaylıklar, dava kayıpları ile ilgili maliyetlerin ortadan kaldırılması veya minimum seviyeye indirilmesi ile geleceğe yön verme konusunda önemli katkı sağlanacaktır.
  
Hangi Konularda Danışmanlık hizmetlerine ihtiyaç bulunmaktadır?
İnsan Kaynakları ve Çalışma hayatına yön veren, İş hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Borçlar Kanunu ve bu kanunlar ile ilgili Vergi Kanunu uygulamaları konularında yazılı ve sözlü görüş alınmaktadır.
·         İnsan Kaynakları ve İş Hukuku uygulamaları,
·         Sosyal Güvenlik Kanunu uygulamaları,
·         İş Davaları öncesi sorunlara karşı hazırlık,
·         İşe iade davası açılmasını önleyen tedbirler,
·         Açılan İş Davaları için görüş ve bilgilendirme,
·         Dava dosyası bazında görüş alınarak hazırlık yapmak,
·         Alt İşveren uygulamaları ile ilgili sorunların çözümü,
·         İş ve Sosyal Güvenlik yasası uygulamaları çözümleri,
·         İş sağlığı ve Güvenliği konuları ile ilgili yasal uygulamalar,
·         Ücret, Bordro, Vergisel sorunlar konusunda çözümler,
·         Çalışma Bakanlığı ve SGK tarafından yapılacak denetimlere hazırlık,

Konularında alınan Elektronik Ortam Danışmanlık Hizmetleri ile şirketler kısa sürede sorunlarına çözüm bulacakları gibi uygulama hatalarını da önlemektedir.

Elektronik Ortam Danışmanlık Hizmeti nasıl uygulanmaktadır?

Tüm bilgilerin Elektronik Ortam’ da cevaplandırılması nedeniyle Türkiye’ nin hangi ilinde olursa olsun tüm firmaların bu hizmetlere kolayca ulaşma olanağı bulunmaktadır. Yukarıdaki Danışmanlık konularında hizmet veren firmalara elektronik ortamda ulaşarak sorunlarınızı paylaşmanız halinde verilecek bilgiler ile sorunlar çözülmekte şirket gelecekte yaşanacak risklere karşı koruma altına almaktadır.   

İşverenler, İK Yönetici ve uzmanları, Mali İşler Yöneticileri işin önemine göre sorunlarını çözecek bilgilere kısa zamanda ulaşmalarını sağlayan proje kapsamında elektronik ortamda, e-mail, skype üzerinden görüntülü iletişim, telefon iletişimi ile bildirilen sorunların çözümünü sağlayacak tedbirleri almaktadır.
Saygılarımla.

Şakir Gülsever

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Müşaviri
İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanı
Bilirkişi ve Eğitmen
sakirgulsever@gmail.com
Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever