28 Ara 2016

Zorunlu BES Uygulamasında Kademeli Geçiş Çalışanları Nasıl etkileyecek?

6745 Sayılı Yasa ile Çalışanları zorunlu tasarrufa yönlendirmek için 01.01.2017 Tarihinden itibaren 45 yaş ve daha küçük yaşta olanlardan % 3 zorunlu BES kesintisi yapılarak ücretlerin ödendiği tarihten sonraki gün İşveren tarafından anlaşılan Bankalarda açılacak özel hesapta birikmesi için Kanun çıkarılmıştır.
Çalışanların ücretlerinden bordro üzerinde ek kesinti olarak % 3 oranında yapılacak kesintilerin bankaya yatırılmasından sonra için aşağıda yer verilen devlet katkı payları ile sistemin desteklenmesi sağlanacaktır
 • Ödenen katkı paylarına, mevcut bireysel emeklilik sistemi ile aynı koşullara tabi olarak % 25 oranında Devlet katkısı olarak teşvik ödemesi yapılacaktır.
 • Çalışan, 2 Aylık cayma süresi sonunda sistemde kalmaya devam etmesi halinde 1.000 TL tutarında Devlet katkısı sağlanacaktır.
 • Emeklilik halinde hesabındaki birikimi en az 10 yıl süreli yıllık gelir sigortası  sözleşmesi kapsamında almayı tercih eden çalışana birikiminin % 5’i oranında ek Devlet katkısı teşviki verilecektir

4632 sayılı Kanun uyarınca çalışanların bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak dahil edilmesinde kademeli geçiş öngörülmüş ve  “Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”  çıkarılmıştır. Bu duruma göre kamu ve özel sektör çalışanlarının çalışan sayısına bağlı olarak 3’ er aylık dönemlerde sisteme dahil edilmesi benimsenmiştir.
Bu esas göre kademeli geçiş sistemi aşağıdaki esaslara tabi olacaktır.;
 • Özel sektörde,çalışan sayısı 1.000 ve üzerinde olan bir iş yerlerinde 01.01.2017 tarihinden itibaren,
 • Özel sektörde Çalışan sayısı 250- 999 arasında olan bir iş yerlerinde çalışanlar 04,2017 tarihinden itibaren,
 • Kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarında çalışanlar  04,2017 tarihinden itibaren,
 • Çalışan sayısı 100-249 arasında olan  özel sektör iş yerlerinde çalışanlar 01.07.2017 tarihinden itibaren,
 • Çalışan sayısı 50-99 arasında olan özel sektör iş yerlerinde çalışanlar 01.01.2018 tarihinden itibaren
 • Mahalli idareler ve kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışanlar 01.01.2018 tarihinden itibaren,
 • Çalışan sayısı 10-49 arasında olan özel sektör  iş yerlerinde  çalışanlar 01.07.2018 tarihinden itibaren,
 • Çalışan sayısı 5-9 arasında olan özel sektör işyerlerinde çalışanlar 01.01.2019 tarihinden itibaren,
İşverenleri aracılığıyla bireysel emeklilik sistemine otomatik olarak dahil edileceklerdir
İşverenler tarafından yerine getirilecek en önemli yükümlülük her ay işçi ücretlerinden kesilecek  katkı paylarının emeklilik şirketine aktarılmasıdır. İşveren, Zorunlu BES katkı payını zamanında emeklilik şirketine aktarmadığı veya geç aktarılması halinde  çalışanın birikiminde oluşabilecek parasal kaybı telafi etmek zorundadır.
.Söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesi işverenin sorumluluğunda olup yükümlülüklerini yerine getirmeyen  işverenlere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından idari para cezası uygulanacaktır.
Saygılarımla

Şakir Gülsever
İş ve Sosyal Güvenlik Müşaviri
İK Yönetim Danışmanı
Bilirkişi-Eğitmen


Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever