26 Ara 2016

İşyerinde alınan raporların bildirimi ve ücretsel sorunlar?

İşyerinde çalışan ve hasta olan işçilere, İşyeri hekimleri, Aile hekimleri, Özel veya Resmi Hastaneler tarafından verilen raporlar konusunda yapılması gereken önemli uygulama sorunları yaşanmaktadır.  Bu uygulamaların sağlıklı yapılmaması halinde şirketler önemli kayıplar yaşamaktadır.
Raporların bildirimi ve bu günler ile ilgili ücretlerin ödenmesi önem arz etmektedir. İşverenler tarafından İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu, Borçlar Kanunu yönünden özellikli durumlar bulunmaktadır. Bu konuda gereken dikkat ve özenin gösterilmemesi halinde idari para cezaları, gereksiz yaratılan maliyetler, İş sağlığı ve Güvenliği Kanuna aykırı davranışlar nedeniyle idari para cezaları kesilmekte ve SGK maliyetleri işverene yansıtılmaktadır.
Şirketler bakımından bu uygulamaların doğru yapılması önem arz etmektedir.

Bu konular ile ilgili yapılan hatalar değerlendirildiğinde,
  • Ücretleri ödenmeyen 1-2 günlük raporlar ile ilgili işlemler,
  • Geçici İş Göremezlik ödemelerinin işveren tarafından ödenmesi,
  •  İşletmeler’ de gereksiz yere yaratılan maliyetlerin boyutu,
  •  İş kazaları nedeniyle işverene SGK tarafından yansıtılan maliyetler,
  • Yıllık izin kullandırılmayan veya yıllık izinde çalışan işçi ve işveren sorunları,
  • Aylık ücret, günlük ücret ve saat ücreti ile çalışan işçilerin durumları,

Gibi her konu ayrı bir özellik taşımaktadır.

SGK veya yetkili hekimler tarafından verilen Geçici İş Göremezlik halinde 1veya 2 günlük raporlu süre ücretleri SGK tarafından işçilere ödenmemektedir. (İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları hariç) SGK tarafından bu günler ile ilgili ücret ödenmese de verilen raporların bildirimi için sisteme girilmesi ve onaylanması zorunludur. (GSS uygulamaları)

Sisteme giriş yapılmaması halinde 2-5 yıl arasında SGK iç denetimleri sırasında bildirim yapılmamışsa ilgili dönemdeki asgari ücret ½ si oranında idari para cezaları tebliği firmalara gönderilmektedir. SGK tarafından ödenmeyen 1-2 günlük raporlu süre ücretlerinin aylık ücretler çalışan personele işveren tarafından ödenmesi zorunludur.

Bu ücretlerin ödenmesi ve bordroda gösterilmesi sırasından yapılacak hatalar konusuna İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden dikkat edilmelidir Ayrıca bu ödeme yapılırken bordrodaki ücret düzeninin farklı kurgulanmasını gerektirmektedir.

Geçicici İş Göremezlik ücretlerinin ödenmesi sırasından dikkat edilecek konulara 2’inci yazımda yer vereceğim.

Saygılarımla.

Şakir Gülsever
İş ve Sosyal Güvenlik Müşaviri
İK Yönetim Danışmanı
Bilirkişi ve Eğitimci
Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever