27 Ara 2016

İş Sağlığı ve Güvenliği’ nde İnsan Kaynakları ve Yasalar bakımından yaşanan sorunlar?

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile iş yerinde iş kazaları bakımından alınması gereken tedbirlere yer verilse de İnsan Kaynakları Yönetimi, İş Kanunu, SGK, Borçlar Kanunu bakımından alınması gereken tedbirler bulunmaktadır.

İş yerinde İş Sağlığı ve Güvenliği bakımından bazı tedbirler alınmaya çalışılsa da konuya objektif olarak bakılmadığı için sadece iş sağlığı ve güvenliği uzmanı tarafından yapılan çalışmalar yetersiz kalmaktadır. Olaya sadece İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden bakmak yeterli başarıyı getirmemektedir.  İş Sağlığında düzen kurmak ve riskleri önlemek için İş Kanunu, Borçlar Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve en önemlisi İnsan Kaynakları süreçleri bakımından yapılması gereken çalışmaların yapılması ile önemli sorunları ortadan kaldırılmaktadır.

İşçi’ nin işe giriş aşamasından başlayan İnsan Kaynakları süreçleri bakımından alınacak tedbirler bulunmaktadır. Bu tedbirleri alırken diğer yasal tedbirlerin alınmaması halinde şirketlerde önemli kayıplar yaşanması kaçınılmazdır.

Genel olarak aşağıda yazılı eksik uygulamalar sonucu İş Kazaları’ nda kaçınılmaz riskler yaşanmaktadır.

  • İşçi’ nin işe alınması sırasından İş Sağlığı ve Güvenliği için gerekli belgelerin oluşturulmaması,
  •  İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin yasada belirtilen zamanda ve sürede verilmemesi,
  • İş yerinde İş Sağlığı ve Güvenliği konularında tedbirlere işverenlerin ve yöneticilerin önem vermemesi,
  • İş Kazası ve Meslek Hastalıkları nedeniyle yaşanacak risklerin yeteri kadar bilinmemesi,
  •  İşçi’ lerin İş Kazası ve Meslek Hastalıkları konusunda yaşayacakları riskler hakkında bilgilerinin bulunmaması,
  • İş yerinde tedbir almaması nedeniyle iş kazaları sonucu SGK tarafından işletmelere yansıtılan maliyetler hakkında bilgilerinin bulunmaması,
  • Yıllık izin kullanımlarının zamanında ve yasaya uygun kullandırılmaması, izin planlarına önem verilmemesi,


İşletmelerde tehlike derecelerine göre, az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri olması önemli değildir.  Yukarıda yazılı tedbirlerin alınması ve iyi takip edilmesi önemli olup alınmayan tedbirler sonucu önemli kayıplar yaşanması her işletme için önem arz etmektedir.

Alınmayan tedbirler sonucu işletmelerin önemli idari para cezaları ve SGK maliyetleri ile karşılaşma ihtimali (bazı durumlarda 1.000.000 TL’ ye varan riskler)  yanında iş yerinde çalışan işçilerin de gelecekleri risk altına girmektedir.

İşletmelere tavsiyemiz İş Sağlığı ve Güvenliği konularında tedbir alırken 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, İnsan Kaynakları Yönetimi, Borçlar Kanunu ve SGK ile ilgili uygulamaları ve bu kanunlar ile ilgili Yönetmelikler de dahil olmak üzere alınacak tedbirlerin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği gibi tüm süreçlerin sağlıklı olarak yapılandırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

Saygılarımla

Şakir Gülsever

İş ve Sosyal Güvenlik Müşaviri
İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanı
Bilirkişi ve Eğitmen 
Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever