1 Eyl 2016

İşverenler; İkale (Bozma) Sözleşmeleri Kabus Olmasın?


İnsan Kaynağının Yönetiminde şirketler: yasal uygulamaları yeterince takip edemedikleri için zaman zaman işten çıkarma aşamasında işe iade davası açılmasını önlemek için ikale sözleşmeleri ile personelin görevinden ayrılmasın sağlayacak çalışmalar yapmaktadır. Bu şekilde bir sözleşme ile personelin işten ayrılmasını sağlarken Kıdem, İhbar tazminatları ve ilave ödemeler yapmaktadır.

Yapılan ödemlerin yasal boyutları tam olarak bilinmemesi sonucu firmalar önemli risk yaratan bu işten çıkarma şeklini kullanmaktadırlar. Birçok şirkette bu konulara dikkat edilmeden işlem yapılmaktadır.
 Şirketlerde İnsan Kaynakları ve Mali İşler birimlerinde uzman ve yöneticilerin ayrıca bu işlere onay veren hukuk servislerinin Vergi Kanunları, SGK konusundaki bilgi eksiklikleri bulunması halinde kayıplar kaçınılmaz olmaktadır.

Şirketlerde oluşan bu riskli işlemlerin yapılmasında olayın vergi ve SGK primleri ile ilgili durumlar dikkate alınmadan yapılması halinde Vergi ve SGK bakımından yapılacak denetimler sonucu Vergi ve SGK primi kaçağı ortaya çıktığı gibi firmalar aldığı teşvikleri iade etmekte ve uzun bir süre teşviklerden faydalanamamakta ayrıca vergi kaçağı, SGK kaçağı için  İdari Para cezaları ödemektedirler .
Vergi ve SGK yönünden İkale(Bozma)  sözleşmesi karşılığı ödenen kıdem,ihbar tazminatları ve diğer ödemler ücret olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu uygulamaları bilmeyen firmaların işlerine yön vermede yeterince dikkatli ve özenli olduklarından bahsedilemez.

İnsan Kaynağının yönetiminde uzmanlar ve yöneticiler birçok yasal uygulamaları bilmek ve  uygulamak zorundadır.
Bu kanunlar,
  1.  4857 Sayılı İş Kanunu,
  2. 1475 Sayılı İş Kanunu,
  3.  6098 Sayılı Borçlar Kanunu,
  4. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu,
  5.  5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunun,
  6.  6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Bu kanunlarla ilgili Yönetmelikler, Duyuru ve Genelgelerin takibi oldukça zor olması dışında yorumlayacak uzman ve yöneticiler devamlı gelişme içinde olmaları gerektirmektedir..

İkale sözleşmesi dışında personelden istifa dilekçesi alarak tazminat ödemek kavramı da işletmelere zarar vermektedir. Hem istifa halinde hem de ikale sözleşmesi ile personelin işten ayrılmasını sağlamak için yapılan ödemelerin denetim sırasında tespit edilmesi halinde sigorta ve vergi kaçağı ortaya çıkmaktadır. Bu işlemler için bildirge ve beyannamelerin yenilenmesi, idari para cezaları ve vergi kaçağı işletmeler için önemli sorunlar yaratacaktır.

İşverenler’ in  bu konuda tedbir almamaları gelecekte önemli sorunlar yaşamalarına neden olacağı gibi  bu işlemlerin işe iade davalarını engelleyici bir yönüde bulunmamaktadır..
Saygılarımla

Şakir Gülsever
İş ve Sosyal Güvenlik Müşaviri
İK Yönetim Danışmanı

Bilirkişi-Eğitmen 
Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever