25 Ağu 2016

İş Ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği?


Çalışma Hayatına yön veren Yasaların Şirketlerde doğru ve sağlıklı olarak uygulanması ile firmalar önemli maliyetleri ortadan kaldırarak geleceği sağlıklı planlama imkanı elde etmektedir.
Günümüzde yasal uygulamalar ile ilgili Kanun ve Yönetmeliklerin fazla olması, bu konularda yetişmiş uzmanların az olması, konulara ve uygulamalara hakim olmayan yönetici ve uzmanlara görev verilmesi sonucu sağlıklı kararlar almaları beklenmektedir. Bu nedenle şirketler farkında olmadan yapılan uygulama hataları sonucu gelecek yıllarda ortaya çıkan kayıplar yaşamaktadır. Ortaya çıkacak bu kayıpların önlenmesi için dış desteklere ihtiyaç duyulmaktadır.
Yasal bilgi ihtiyacı ve uygulama risklerini yönetme ihtiyacı devamlı artmaktadır. Bu gelişmelerin getirdiği sorunların çözülmesi ve İnsan Kaynağının doğru yönetilmesi ile şirketler sağlıklı olarak kendiişlerine odaklanma imkânı bulacaklardır.
İş Sözleşmelerinin güncellenmesi, Yönetmeliklerin revize edilmesi, işyeri kurallarını belirleyen belgeleri düzenlenerek iş davalarını önleyici tedbirlerin alınmasına, İş Sağlığı ve Güvenliği sorunlarının çözümü  bilgi sağlama desteği  ile mümkündür.
İşte yaşanan uygulama hataları ve gelecekte yaşanacak aşağıda belirtilen konular ile ilgili riskleri önleyici tedbirlerin sağlıklı olarak alınması halinde sorunları çözme imkanı elde edilecektir.
 İş ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği aşağıda yazılı sorunların çözümü için şirketlere destek sunmaktadır.


İş Ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği Hizmetleri

     Ü  İş Yasası Ve Sosyal Güvenlik konularında danışmanlık yapmak ve görüş bildirmek,

Ü  Yasal yükümlülükler konusunda denetim yapmak ve riskleri belirlemek,
Ü  İşçi - işveren uyuşmazlıklarında çözüm sunmak ve Danışmanlık desteği sağlamak,
Ü  İş davaları ve İşe iade davaları konusunda görüş bildirmek, sorunları çözmek,
Ü  Çalışma hayatı ile ilgili toplantılarına katılmak, görüş bildirmek,
Ü  İnsan kaynakları ve Yasal değişiklikleri konusunda bilgilendirme yapmak,
Ü  Yazılı,sözlü ve elektronik ortamda Danışmanlık Hizmeti vermek,
Ü  Fesih, ihbar, kıdem, yıllık izin mevzuata uygunluk denetimi yapmak,tedbir almak,
Ü  İK yönetmeliği, prosedür, talimat, disiplin yönetmeliği hazırlanması,
Ü  Personel çıkış sorunları, kurum yazışmaları,tutanaklar hazırlanması,
Ü  Şirket yönetmelikleri hazırlanması veya  yeniden düzenlenmesi,
Ü  Ücretler, bordro ve fazla çalışma uygulamaları denetimi ve sorunlarının çözülmesi,
Ü  Asıl ve Alt işveren uyuşmazlık ve uygulamalar için Danışmanlık Hizmeti verilmesi,
Ü  İş ve Sosyal Güvenlik, İş mevzuatı, Toplu sözleşme için Danışmanlık Hizmeti verilmesi
Ü  Sosyal Güvenlik ve İş  mevzuatı kapsamındaki uyuşmazlıkların çözümü
Ü  Personel alacakları ve Çalışma Müdürlüğü denetim ve tutanaklarına destek sağlamak,
Ü  İşveren ve İşçi arasındaki iş hukuku ve diğer uyuşmazlıklarınçözümü,
Ü  İhtiyaç halinde işyerinde bulunmak ve toplantılara katılmak görüş bildirmek,
Ü  Yasal Uygulamalar ile ilgili mevzuat konusunda doğacak sorunları belirlemek,çözmek,
Ü  İK süreçleri ile ilgili sistemi kurmak ve riskleri önleyici tedbirler almak.
Ü  İş sağlığı ve Güvenliği konularında şirket riskleri ve düzenlemeleri yapmak,
Ü  SGK tarafından rücu edilecek iş kazaları, Meslek hastalıkları ve geçici iş göremezlik konularındadanışmanlık yapmak,
Ü  Açılan İş Davaları-İşe iade Davaları ile ilgili görüş ve destek vermek,
Ü  % 5 hazine yardımının geri alınması sorunlarını önleyici tedbir almak,
İnsan Kaynakları Yönetimi ve Yasal uygulamalar konusunda sorunları çözecek Müşavirlik Hizmetleri’ ne yukarıda yer verilmiştir.
İnsan Kaynakları ve Yasal uygulamalar için yukarıda yer verilen Danışmanlık Hizmetleri için bilgi ve teklif almak için 0216 575 06 51-0216 577 52 78 telefonlarımızdan,e-mail adreslerinden bilgi alabilirsiniz.
Saygılarımızla.
Şakir Gülsever
İş ve Sosyal Güvenlik Müşaviri
İK Yönetim Danışmanı
Bilirkişi-Eğitmen
İkaged Yönetim Kurulu Başkanı
www. sakirgulsever.net

           sinem@indense.net
Cep Tel:0532 236 13 39

Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever