1 Haz 2016

İş Sözleşmesi Ve Yönetmelikler Neden Yenilenmeli?

Yasa gereği işletmeler işçileri ile çalışma şekillerine uygun İle İş Sözleşmesi  yapmak(Tam  süreli-Kısmı süreli,belirli süreli,çağrı üzerine çalışma) ve imzalı bir örneğini işçilerine vermek zorundadır. Yasaya aykırı maddeleri geçersiz olan İş sözleşmeleri varsa yasal değişiklikler esas alınarak güncellenmesi gerekli ve önemli bulunmaktadır. Şirketler iş sözleşmelerinde yasal değişiklikleri yapmadıkları takdirde gerekli yasal tedbirleri alamayacakları için  kayıplar yaşamak durumunda kalacaklardır.

Çoğu şirketlerin İş sözleşmeleri olmadığı gibi sözleşmesi olan şirketlerin büyük bir kısmı güncel bilgileri  taşımamaktadır.  İşletmeler’ in iş sözleşmesinde son yasal değişiklikleri yapmadıkları takdirde  riskleri önleme imkanı olmayacağı için uygulamaları da içeren sağlıklı iş sözleşmeleri yapmalarına ihtiyaç bulunmaktadır.

İş Sözleşmeleri neden yenilenmeli;

4857 Sayılı İş Kanunun 8 Maddesi ile düzenleme zorunluluğu bulunan İş Sözleşmeleri geçmiş yıllarda şirketler tarafından çok önemsendiğinden bahsetme imkanı bulunduğu söylenemez. 
2003 Yılından itibaren yapılan yasal değişiklikler dışında şirketlerin 4857 Sayılı Kanun ve torba yasalar ile yapılan değişiklikleri sözleşmelere yansıtılmadığı görülmektedir.Ayrıca 20008 yılından itibaren çıkarılan yeni yasalarda yapılan değişiklikler önemli yenilikler getirmesine rağmen halan işletmelerin büyük bir kısmının sözleşmeleri güncellememesi nedeni ile Denetim ve İş Davalarında önemli kayıplar yaşandığı izlenmektedir.

Bu durum nedeniyle işletmeler İnsan Kaynağını doğru yönetmek için iş sözleşmelerini yeni yasa değişikliklere göre revize etmeleri gerekli ve önemli bulunmaktadır.

İş Sözleşmelerinin yenilenmesini gerekli hale getiren yasalar
  • 4857 Sayılı İŞ Kanunu Ve Değişiklikleri,
  • 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu Ve Değişiklikleri,
  •  6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Yeni Yasanın Uygulamaya Girmesi,
  •  6098 Sayılı Borçlar Kanunu İle İlgili Yeni Yasa Ve Uygulamaları,
  •  6698 Sayılı Kanun Kişisel Verilerin Kullanılması Yasası
  • Bu Yasalar İle İlgili Yeni Yönetmelikler,
  • Yasaları Ve Yönetmelikler Kapsamında Uygulamalar.Yapılacak iş sözleşmeleri ve uygulamalar ile İşveren-İşçi haklarını düzenlenmesi bakımından önemlidir. Yapılan sözleşmelerde her 2 tarafında haklarının korunduğu ve hükümlere yer verilmesi işletmelerde motivasyon ve verimlilik sağlayacaktır. Aksi halde şirket kuralları oluşmadığı veya yanlış oluştuğu bir durumda iş yerinde huzurlu bir çalışma ortamından bahsedilemez.
Bilhassa yeni çıkan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği,6698 sayılı Kişisel Verilerin Kullanılması Kanunu ile getirilen önemli para cezalarına karşı işletmelerin İş Sözleşmeleri ve şirket kurallarını belirleyen yönetmeliklerde yer verecekleri maddeler önemli sorunları önleme imkanı elde edeceklerdir..

Firmalar hangi tedbirleri almalı?
  • Firmalar öncelikler İş Sözleşmelerini revize etmeli veya çok eski ise yeniden düzenlenmeli.
  • İş sözleşmeleri dışında bağlayıcı yönetmelikler revize edilmeli veya yeniden düzenlenmeli,(İnsan Kaynakları ve  Disiplin Yönetmeliği, Oryantasyon kitapları,
  • Düzenleyici formlar ve yasal uygulamalara konusunda eğitimler ile kendilerini geliştirmelidir,

Firmalar, uygulamaları da içeren şirket kurallarını belirlenerek iş sözleşmesi ve iş yeri prosedürlerini yazılı kurallar halinde getirip işçisine imza attırarak 1 örneğini kendisine vermelidir. Aksi durumda İnsan Kaynağını doğru yönetme imkanını kaybedileceği gibi  şirket içi sorunlar nedeniyle verimlilik sağlanamaz .

Saygılarımla.

Şakir Gülsever
İşve Sosyal Güvenlik Müşaviri
İK Yönetim Danışmanı

Bilirkişi-Eğitmen 
Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever