4 Nis 2016

Performans Yönetim Danışmanlığı?


Performans Yönetim Sistemi’nin faydaları hakkında şirketlerin yeterli bilgisinin bulunmaması veya Performans Değerleme Sistemi bulunsa da sürecin yönetilememesi nedeniyle verimlilik sağlanması konusunda başarı sağlayamadıkları görülmektedir.

Bu durumun nedenleri incelendiğinde,
  • ·         Sistemin sağlıklı oluşturulmaması,
  • ·         Sürecin doğru yönetilememesi,
  • ·         Geri bildirim yapılmaması veya doğru yapılmaması,
  • ·         Sistem sağlıklı çalıştırılmaması sonucu verim elde edilememesi,
  • ·         İK Yönetim sisteminin doğru yönetilememesi,

Gibi nedenlerle başarı sağlama imkanı bulunmadığı görülmektedir.
Bu durum dışında, Performans Yönetimine istenen değerin verilmemesi, değerleme yapan Yönetici Ve Uzmanların bilgi eksikleri, Yönetici ve Çalışanların bilgilerinin geliştirilmesi için çaba gösterilmemesi sonucu performans değerleme gereksiz bir fonksiyon olarak görülmektedir. Performans Yönetim Sistemini faydalarının bilinmemesi de başarıyı engellemektedir.
İnsan Kaynağını doğru yönetmek için şirket performansının geliştirilmesi ve yönetilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. İşletmelerde verimlilik, İnsan Kaynaklarının etkinliğinin sağlanması ve çalışanları geliştirilmesi için sisteminin doğru yönetilmesi gerekmektedir.
Geçmişe yönelik değerleme, geleceği yönelik geliştirme çalışmaları ile sistemin uygulanması için tedbir alınmalı, geri bildirimler, dönemsel  analizler yapılarak “Performans Yönetim Sistemi” faydalı hale getirilmelidir. Sadece Performans Değerlemesi yapmak şirketlere katkı sağlamadığı gibi çalışanların motivasyonu’ nun da bozulmasına da neden olmaktadır.
Performans Yönetimi ve Değerleme sisteminde beklenen yararların sağlanması için dinamik ve devamlı kontrol edilen bir sistemin kurulması ve sonuçların iyi analiz edilerek İnsan Kaynakları süreçlerine verilerin girilmesi gerekir.  Sistemin doğru yönetilmesi için şirketin çalışma sistemine uygun yetkinlikler belirlemeli, değerleme sistemi sağlıklı kurulmalı, eğitimler verilmeli, değerleme aşamaları tamamlandıktan sonra sonuçlar değerlendirilmelidir.
İyi planlanmış bir Performans Yönetim Sistemi oluşturulması, dönemler arasındaki farklılıkların kıyaslanması, eksik yönler için tedbir alınması için Danışman desteğine ihtiyaç bulunmaktadır. “Performans Yönetim Danışmanı “ tarafından sürecin doğru yönetilmesi ile  elde edilen sağlıklı sonuçların  işletmeye yansıtılması ve sistemin çalışmasını engelleyen  yönetsel sorunlara çözümler bulunacaktır.
Şirketler Performans Yönetim başarısı elde etmek ve verimli bir yapı kurarak Performansı geliştirmek ve verimlilik sağlamak için Danışman desteği konusunda telefonlarımızdan bilgi alabilirsiniz.
Bilgi için 0216 577 52 78-0216 575 06 51

 Saygılarımla

Şakir Gülsever
İK Yönetim Danışmanı,
İKAGED Yönetim Kurulu Başkanı
Eğitmen, Bilirkişi

İş ve Sosyal Güvenlik Müşaviri
Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever