12 Nis 2016

Çalışma Bakanlığı, SGK Ve Vergi Denetimlerine Hazırmısınız?


2014-2023 yıllarını kapsayan son 10 yıllık kalkınma planına göre Çalışma Bakanlığı, SGK ve Vergi İdaresi Devlet Gelirlerinde önemli kayıplara neden olan İnsan Kaynakları Uygulamaları, yasal uygulamalar konularında denetimlere hız vermeye başlamıştır. Bu denetimlerinen önemli kısmını ise 2016 yılı sonuna kadar yapılacak çalışmalar oluşturmaktadır.

Denetimin Yasal Düzenlemeleri:

Bu konuda yayınlanan 25.12.2015 tarihli 25 Sayılı SGK Genelgesi ile tüm kamu ve özel sektörlerde denetim ağına destek sağlayacak kurum ve kuruluşların yükümlülükleri yayınlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Denetim nedenleri incelendiğinde hazine kayıplarını minimuma indirmek, kayıt dışı istihdamı önlemek, çalışma hayatının sağlıklı olarak yürütülmesi için tedbir almak, SGK ve Vergi kayıplarını azaltmak, işçi-işveren ilişkilerindeki riskli durumları ortadan kaldırmak gibi nedenlerle denetimlere hız verilmektedir.

Denetim Yapma Nedenleri:

Çalışma Hayatına Yön 4857 sayılı İş Kanunu,5510 Sayılı SGK, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6098 Sayılı Borçlar Kanunu. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bağlantılı diğer Kanunlar ve yönetmelik uygulamalarının denetimi ile riskli durumlar için idari para cezaları kesilerek şirketlerin yasal prosedürlere uygun davranmaları sağlanmaktadır.

Denetim Yapılan Konular:

Ø  Kaçak personel istihdamı veya eksik çalışma denetimleri,
Ø  Vergi matrahları ve eksik vergi hesabı ile ilgilidenetimler,
Ø  Fazla mesai ödemeleri ve personel maliyetleriile ilgili denetimler,
Ø  İş davası ve işe iade davası ile ilgili denetimler,
Ø  SGK primleri ve alt işveren riskleri,% 5 hazine yardımının denetimi,
Ø  İş sağlığı ve güvenliği cezaları ve uygulama denetimleri,
Ø  Ücret bordrolarıkıdem ve ihbar tazminatı hesaplama denetimleri,
Ø  Personel özlük dosyası denetimi ve çalışma dönemi uygulama denetimleri,
Ø  Personelin işten çıkışı ve ayrıldıktan sonraki davalar ile ilgili denetimler,
Ø  Yıllık izin kullandırmama veya yasaya uygun kullandırmama denetimleri,
Ø  Türk ticaret kanunu ile ilgili yapılan denetimler
Ø  İş sözleşmeleri ve diğer yasal uygulamalar konularındaki denetimler,
Ø  Ücretlerin bordroda eksik gösterilmesi konularındaki denetimler,
Ø  Günlük çalışma sürelerine uygun davranma denetimleri,
Ø  İnsan Kaynakları süreçleri ile ilgili uygulama denetimleri,
Ø  İş Kazaları ve İSG eğitimleri ile ilgili denetimler,
Ø  Personel şikayetleriile ilgili Çalışma Bakanlığı Denetimleri,
Yukarıda açıklamaya çalıştığımız denetimlerin bir kısmı veya tamamı ile ilgili denetimler 2016 yılında önemli ölçüde artmaktadır.

Denetimler İçin Nasıl Tedbir Alınmalı:

Şirketler, İnsan Kaynaklarını Yöneten Yönetici ve işlemleri yapan uzmanların devamlı yer değiştirmesi, uygulamalardaki bilgi eksikliği ve yönetsel olarak verilen kararlardaki hatalar nedeniyle eksik uygulama yapabildikleri gibi Yasal Mevzuatı takip edememeleri sonucu eksik yönleri görememeleri nedeniyle riskli durumlar oluşabilmektedir.

Şirketlerin Hangi Tedbirleri Almaları Gerekir:

Şirketler, riskli durumlar oluşmaması için belirli dönemlerde İnsan Kaynakları ve Yasal Uygulamalar konularında denetim yaptırarak İnsan Kaynakları Uygulamaları ile ilgili risklerini öğrenmeleri ve riskleri ortadan kaldıracak tedbirleri almaları gerekmektedir.

Ücret bordrolarının yapılması sırasında yapılan hatalı uygulamalar şirketlerde önemli riskleri yaratmaktadır. Ücret bordrolarındaki eksik bilgiler sonucu yaşanan sorunların ortadan kaldırılabilmesi için öncelikle mevcut ve gelecekte yaşanacak risklerin belirlenmesi, İnsan Kaynakları Uygulamaları konusunda denetim yaptırılmasını zorunluluk haline gelmiştir.

İnsan Kaynakları ile ilgili risklerin belirlenmesi için yapılacak denetimlerde mevcut durumun analiz edilmesi ve belirlenecek risklerin ortadan kaldırılması için incelenmesi gereken konulara yukarıda yer verilmiştir.

İnsan Kaynakları Denetimleri için 0216 577 52 78- 0216 575 06 51 telefonlardan bilgi alabilirsiniz.
Saygılarımla

Şakir Gülsever
İK Yönetim Danışmanı
İş Yasası ve Sosyal Güvenlik Müşaviri

Bilirkişi ve Eğitimci
Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever