13 Oca 2016

Şirketlerde Performans Neden Yönetilemiyor?

Şirketlerde Performans Yönetimi ile ilgili değerleme çalışmaları yapılsa da sistemin oluşturulamadığı ve sürecin yönetilemediği görülmektedir. Bu durumun nedenleri incelendiğinde, Performans Değerleme yapan işletmelerde sistemin tam olarak kurgulanamaması, sistemin iyi değerlendirilememesi nedeniyle başarı sağlama imkanı elde etmek zordur.

Firmaların büyük kısmının kurumsallaşmadan uzak olması, çalışmaların doğru yapılamaması sistemin gereksiz bir fonksiyon olarak görülmesine neden olmaktadır. Performans Yönetim Sistemini faydalarının bilinmemesi de az sayıda şirketin uygulanmaya çalışılmasına neden olmaktadır.

Performans Yönetimi sistemini iyi uygulayabilmek için öncelikli hedef firmaların İnsan Kaynakları Yönetim fonksiyonlarının yapılandırması olmalıdır. Bu sürecin tamamlanmasından sonra şirket performansı yönetme çalışmalarına başlamak gerekir. Sistemin iyi yönetilmesi halinde; İşletmelerde verimlilik sağlama, İnsan Kaynaklarının etkinliğini sağlama, İnsan Kaynağının iyi yönetimi, Çalışanları geliştirilmesi için önemli girdiler sağlanmaktadır. Performans Yönetimi’ den beklenen yararların elde edilebilmesi için Performans Yönetimine bütünsel bakılması ile başarı elde edilecektir.
Geçmişe yönelik değerleme çalışmaları ile geleceği yönelik geliştirme çalışmaları ile sistemin işletmede iyi uygulanması için tedbirlerin alınması halinde şirketlerde ideal Performans Yönetim Sistemi bir bütün halinde ortaya çıkmaktadır. Tek başına değerleme yapmak şirketlere katkı sağlamadığı gibi çalışanların motivasyonunun bozulmasına da neden olmaktadır.
Performans Yönetimi ve değerleme sistemi için İnsan Kaynakları Yönetimi fonksiyonlarının yapılandırılmasına öncelik verilmelidir. Şirketin, çalışanların ve yöneticilerin beklentileri alınmalı ve strateji geliştirerek sistem oluşturulmalıdır.  Şirketler tarafından Performans Değerleme çalışılmaları ile elde edilen sonuçlar esas alınarak veriler analiz edilmesi, geri bildirimlerin yapılması ve elde edilen verilerin işletmeye yarar sağlayacak şekilde düzenlenmesi ile şirketler verimliliği sağlamaktadır. Bu çalışmalar için işletmeleri ve sistemi iyi bilen yönetici ve danışmanlardan destek alınması en önemli başarı kriteridir.

Performans değerleme ve yönetmeyi neden başaramıyoruz;
a.    İnsan Kaynakları Yönetim fonksiyonlarına göre yapılanma edksikliği,
b.    Yapılanma ile birlikte şirkette değişim sürecinin yönetilememesi,
c.    Performans Yönetiminin şirkete sağladığı faydaların bilinmemesi,
d.    Şirket Yönetimi ve Yöneticilerin Performans kültürü ve faydalarını bilmemesi,
e.    Yöneticilere ve bilhassa çalışanlara performans eğitimi verilmemesi,
f.     Değerleme sonuçlarının iyi analiz edilmemesi ve sonuçların işletmeye yansıtılamaması,
g.    Kurumsal şirketler dışında sonuçların işletmeye nasıl yansıtılacağı konusunda bilgi eksikliği,
Bu sonuçlar değerlendirildiğinde etkin insan kaynakları Yönetim sistemi kuramayan, Performansı Yönetecek bilgiye sahip olmayan şirketlerin performansı yönetmelerine imkan bulunmamaktadır.  Şirketler İnsan Kaynakları Yöneticileri ve diğer yöneticilerin işten ayrılmaları nedeniyle performans değerleme sistemi düzenli olarak yapılmamakta veya istenen fayda da sağlanamamaktadır.
 Bu nedenle günümüzde önemi her geçen gün artan Performans Yönetimi ile Yöneticilerin geliştirilmesi, İnsan Kaynakları Sisteminin kullanım etkinliği sağlanması, ücret yönetimi, çalışan ilişkileri yönetimi, organizasyonel yapılanma, personelin eğitim eksikliklerinin tespit edilmesi ve personelin geliştirilmesi için iyi planlanmış bir Performans Yönetim Sistemi Kurulması gerekli bulunmaktadır.
Unutulmaması gereken geleceği kazanmak, verimli bir yapı kurmak, şirket performansını geliştirerek verimlilik sağlamak isteniyorsa Performansınızı yönetecek bilgilere sahip olmak gerekmektedir.  İşletmelerin performans yönetimindeki başarıları personelin işe girişinden başlayan deneme ve değerlendirme süreçleri ve çalışma dönemindeki verilerin doğru değerlendirilmemesi nedeniyle verimlilik sağlanamadığı gibi iş davaları kaybedilmektedir.
 Saygılarımla

Şakir Gülsever

İnsan Kaynakları Gelişim Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
İK Yönetim Danışmanı
İş ve Sosyal Güvenlik Müşaviri-Eğitmen Bilirkişi


Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever