1 Oca 2016

İK’ da Gereksiz Yaratılan Maliyetler. “Geçici İş Göremezlik?İnsan Kaynakları ile ilgili çalışmaların yapılmaması, eğitim aldırılmaması sonucu oluşan bilgi eksikliği nedeniyle şirketlerde uygulama hataları sonucu gereksiz maliyetler yaratılmaktadır. Şirketlerin İnsan Kaynakları ve muhasebe birimlerinde çalışan uzman, eleman ve yöneticilerin uygulama eksikliği ve yönetimsel kararlar alınamaması sonucu gelecek dönemdeki riskler daha fazla artmaktadır.

Şirketlerde verimliliğin sağlanması, iş kazalarına karşı tedbirlerin alınması, çalışan ilişkilerinin iyi yönetilmesi, yasal uygulamaların doğru yönetilmesi yapılanma ve yasal prosedürlerin doğru uygulanması şirketleri önemli risklerden korumaktadır. Bu risk oluşturan olaylardan birisi ise gereksiz yaratılan maliyetlerden oluşmaktadır. Şirketler farkında olmadan maliyetlerini arttırmaktadır.

Gereksiz maliyet yaratmada en önemli konulardan birisi; Geçici İş Göremezlikte ödemlerinde yaşanmaktadır. 4857 Sayılı İş Kanunu 5510 Sayılı SGK uygulama farklılıkları nedeniyle rapor alan personeller ile ilgili bordrolarda yanlışlıklar yapılmaktadır.

Geçici İş göremezlik raporu alan personel ile ilgili bordro yapılması aşamasında çalışıyor gösterilmesi halinde net ücretleri dışındaki maliyet unsurları nedeniyle şirketlerin ilave maliyet gideri yarattıkları görülmektedir. Rapor alan personelin bordroda gösterilmesi nedeniyle işçi- işveren sigorta primleri ve vergiler ödemektedir. Ayrıca personelin sigortadan aldığı ücreti işverene vermemesi de ayrı bir maliyet unsuru oluşturmaktadır İşverenin rıza en ödeme yapması anlama gelen bu ücret ödemesi yerine personelin mağdur olmaması için  bu sürede ücreti kadar avans ödemesi yapılması ve SGK’ dan alınan ödeme ile avanslar kapatılması halinde  gereksiz yaratılan maliyetler ortadan kaldırılmış olacaktır.

Geçici İş Göremezlik raporu olan personelin bu sürede bordroda çalışıyor gösterilmesinin getirdiği riskler yanında işveren 2000,00 TL. Net ücret alan personel için 4 ayda 13,680,00 TL. maliyet yaratmaktadır. Personel aldığı Geçici İş Göremezlik ödemelerini işverene geri verirse 5.680 TL gereksiz maliyet oluşmaktadır. SGK dan alınan ödemenin İade edilmeyip personele bırakılması halinde 13.680,00 TL.  şirketin zararı oluşmaktadır.

Aylık net ücret arttıkça, rapor alan personel sayısı arttıkça gereksiz maliyetler de artmaktadır. Uygulama hakkında bilgisi olmayan şirketlerde Geçici iş Göremezlik Ödeneği alanların sayısı arttıkça önemli maliyetler arttığı gibi çalışanın bu sürede işyerine gelip gitmesi aşamasında oluşacak bir kazada işveren SGK İş Kazası maliyetleri ile önemli kayıplara uğrayabilir.

Saygılarımla

Şakir Gülsever

İKAGED Yönetim Kurulu Başkanı

İş ve Sosyal Güvenlik Müşaviri
Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever