11 Tem 2015

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞİMİ İÇİN İK BİLGİSİ OLAN NESİLLER YETİŞTİRMEK(?)


Türkiye’de Üniversitelerden mezun gençlerin iş bulma sorunları her geçen gün arttığı gibi, şirketlerin ve kurumların da deneyimli, uzman personel bulmak ve istihdam etme imkanı bulamadıkları görülmektedir.  Bu sorunun en önemli kısmı ise yetişen nesillerin teorik eğitim almaları, uygulama konusunda bilgileri eksiklikleridir.

Yeni nesillerin yetiştirilmesi için teorik bilgi ile birlikte uygulama becerisi kazandırılması için uygulama eğitimleri ile eksikliklerin giderilmesine ve tecrübe kazandırılması gerekmektedir.
Kısıtlı imkanlar ile uygulama bilgisi olmadan diploma alan gençlerin iş bulmaları güç olduğu kadar şirketlerin de uygulama bilmeyen gençleri işe alıp uygulama öğretmeden işe başlatmak zorunda kalmaları önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

İşe alınan genç nesiller uygulama becerisi kazanmak isteseler de şirketlerin kaynak ayırmamaları sonucu çalışanların eksik uygulama bilgileri nedeniyle önemli maliyetler ve riskler ile karşılaşıldığı, bu kayıplar dışında geleceğe yönelik yapılan hatalar nedeniyle şirketler ve kurumların farkında olmadan uzun süre riskler ile yaşandığı görülmektedir.

Türkiye de Kurumsallaşmak ve gelişmek için Şirket ve Kurumların gelişimi için bu alanda çaba harcaması ve kaynak ayırması gerekmektedir. Ülkemizde İnsan Kaynakları Yönetimi bakımından yapılan araştırmalarda elde edilen verilerde ciddi oranda olumsuz durum yaşandığı görülmektedir.
Bu durum değerlendirildiğinde;
  1. İnsan Kaynakları Yönetimi bakımından mevcut Şirketlerde ve Kurumlarda      kurumsallaşma oranı % 5 seviyesinde olduğu,
  2. Şirket sayısı bakımından İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi kurmadıkları için gelişemeyen şirketlerin oranı % 95 seviyesinde olduğu,.
  3. Kurumlar ve şirketlere % 5 oranı içinde kalan şirketlerde İnsan Kaynakları Yönetimi konusunda bilgiye sahip olmayan binlerce çalışan görev yaptığı,
  4. İnsan Kaynağını Yönetecek bilgi, beceri ve uygulamaya sahip İK Mesleğinde yeterli bilgi ve tecrübeye sahip yetişmiş personel sayısının az olduğu görülmektedir.

Ülkemizde İnsan Kaynağını Yönetenler ile yönetiminde görev alanlar bakımından İnsan Kaynakları Yönetimi konusunda önemli adımlar atılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.
Son yıllarda bazı üniversitelere İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çalışma Ekonomisi bölümleri arttırılması ve eğitimleri verilmesine rağmen uygulama becerisi kazanma imkanları sınırlı kalmaktadır. Üniversiteler tarafından açılan sertifika programları da günlük uygulama bilgileri bakımından yeterli olmadığı görülmektedir. Genellikle eğitimlerde ve her şeyin teorik olarak öğretildiği bir nesil yetiştirilmektedir.  Bu durum Sadece İnsan Kaynaklarında değil uygulamaya dayalı tüm meslekler içinde geçerlidir içinde geçerli olduğu görülmektedir.

İnsan Kaynakları Gelişim Derneği “İKAGED” olarak; genç nesilleri geleceğe hazırlamak, mevcut çalışan İK uzmanı ve Yöneticileri bilgilendirmek, Deneğimiz üyesi olan şirketlerin gelişimi için rehberlik yapmak üzere dernek faaliyetlerimizi yürütmekteyiz.

Derneğimizin bu amaç ve hedefini gerçekleştirmek üzere tüm Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Kurumları,Bakanlıklar,Belediyeler,destek vermek isteyen şirketler, yetiştirilecek uygulama bilen İnsan Kaynakları uzmanları istihdam etmek isteyen şirketler ile işbirliğine açık bulunmaktayız.

Uygulamaları ve yasalara bilen sertifikalı genç nesiler yetiştirmek, meslekte çalışanları bilgilendirmek, üniversiteden mezun olan öğrencileri uygulama eğitimleri ile mesleğe kazandırmak İnsan Kaynakları Gelişim Derneği’nin amaç ve hedefi olarak belirlenmiş bulunmaktadır.

Şirketler ve Kurumlarda İnsan Kaynaklarının Gelişmesi ve Kurumsallaşması Derneğimiz ile işbirliği yapmak isteyen bu konuda bilgi almak isteyen işverenler, Şirket Yöneticileri, İnsan Kaynakları Yöneticileri ve Mesleki konuda çalışan ve Çalışmak isteyenlere bilgi vermek, işbirliği yapmak ve rehberlik hizmeti vererek İK’ nın geleceğine yön vermek arzusundayız.

Bilgi almak için www.ikaged.org mail göndererek katkı sağlamak, Bireysel ve Kurumsal dernek üyesi olmak için  info@ikaged.org  mail adresimize mail gönderebilirsiniz.

Saygılarımızla

Şakir Gülsever
İnsan Kaynakları Gelişim Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı


Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever