16 Tem 2015

Bayram Günleri Çalışması ve Ücretinin Ödenmesi


Bayram günlerinde işçiler çalışmasalar da ücretlerinin ödenmesi yasa gereğidir.  İşletmelerde makinelerin çalışma zorunluluğu, üretim ve ihracat işlemleri veya tatil günlerinde işletmede bulunması zorunlu olan güvenlik ve idari işler personelinin bir kısmı bayram günlerinde çalışmak zorunda kalmaktadır.
4857 Sayılı İş Kanunun 44’ üncü Maddesi ile bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Bu günlere ait ücretler 47’inci maddeye göre ödenir hükmüne yer verilmiştir.
Sözleşmelerde hüküm bulunsa da bayram günlerde çalışılması için işçinin onayın gereklidir. Bu konuda her yıl ocak ayı içerisinde personelin ulusal bayramlarda çalışma iradesi için beyanının zorunlu olduğu gibi onay alınmamış işçi de çalışmaya zorlanamaz.
Her yılın başında personelden fazla çalışma yapacağı veya ulusal bayram günlerinde ihtiyaç olması halinde çalışma yapacağına dair muvafakat belgesi alınarak ilgili personel dosyasına konulmalıdır. Fazla çalışma ve bayram günleri işçinin çalışması için gerekli olan bu belgenin alınmaması veya dosyada bulunmaması halinde yapılan denetimlerde her personel için 2015 yılında 270.00TL İdari Para Cezası kesilmektedir.
Bayram günleri çalışma ücretleri yasanın 47’ inci maddesi esas alınarak ödeme yapılmaktadır. 47’ inci maddeye göre yasa kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçiler  bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmasalar da bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak ödenir, Bayram günü çalışılırsa çalışılan her gün için bir günlük ek ücret ödenmesi gerektiği yasada açık ve net ifade edilmiştir.

yapabilirler.  Ancak bayram ve genel tatil günleri çalışmasında % 100 kavramı şeklinde bir değerlendirme ile personele yanlış ödemeler yapılan işyerlerine personel maliyeti artmaktadır.(Bayram çalışması için günlük  2 ek ücret ödenmesi).

Genel kanı personel fazla mesai yaptığı zaman % 50 zamlı ödenmesi ( saat ücretinin 1,5 katı) nedeniyle ulusal bayram günlerinin ise 2 kat ek ücret ödenmesi gerektiği şeklinde değerlendirilerek ödeme yapılmaktadır. İşveren istediği takdirde bu esası uygulayabilir. Ancak yasada kastedilen bu değildir.  İşçiye verilen brüt ücret 225 saat çalışma karşılığı olup çalışma saatlerinde günlük 7.5 saat üzerinden 225 saat çalışması ve hafta  tatili için ücret verilmesidir. Fazla çalışma ise haftalık 45 saati geçen süreler olup fazla çalışma için personele 1 saat ücreti ile  % 50 zammı ödenmektedir.

Bayram günlerinde ise İşçinin saat ücreti aylık ücret kavramı içerisinde yer almakta ve ödenmektedir. İşçi bayram günlerinde ek çalışma yaparsa bir güne isabet eden ücreti ilave olarak ödenmektedir.  Ancak bayram günleri akşam saat ücreti ödenmeyen zamanlarda işyerinde fazla çalışma yapılırsa günlük 7,5 saat üzerindeki kısmı fazla çalışma olarak değerlendirilmelidir.

Fazla çalışma ve bayram günü çalışmaları karşılaştırıldığında, fazla çalışma için personele aylık ücreti içerisinde bu saatler için ödeme yapılmamaktadır. Bu nedenle mesai kısmında saat ücret+% 50 zammı ile birlikte saat ücretinin 1,5 katı olarak ödeme yapılmakta, bayram günlerinde ise İşçi çalışırsa saat ücreti aylık ücreti içerisinde yer aldığı için saat ücreti kadar ek bir günlük ödeme ile bayram günleri için personele daha fazla çalışma ücreti ödenmektedir.

Örnek: Fazla çalışmada saat ücretine ilave % 50 Zam uygulanarak işçiye ödenmesi halinde saat ücreti 10.00TL+5.00TL zammı=15.00TL ödeme yapılmaktadır. (225 saatin üzerindeki saat ücreti)

Bayram günü çalışma halinde saat ücreti dışında ilave bir günlük ücret ödenmektedir. Bayram günleri 10.00 TL saat ücreti alan işçi aylık ücreti içerisinde 10.00 TL saat ücretini de çalışmasa da alırken bayram çalışması için mesai kısmında+ 10.00TL ek ödeme ile 20.00TL saat ücreti elde etmektedir. Durum değerlendirildiğinde ulusal bayram çalışması için daha fazla saat ücreti zammı verilmektedir. 
Bayram günleri çalışmasında en fazla tartışılan konu olması nedeniyle işyerlerinde bayram sonrası yaşanan tartışmalara açıklık getirmeye çalıştım.
Tüm çalışanların Bayramını kutlar, huzurlu ve sağlıklı bayramlar geçirmelerini temenni ederim.

Saygılarımla,

Şakir Gülsever.
İş ve Sosyal Güvenlik Müşaviri
İkaged Yönetim Kurulu Başkanı  
Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever