22 Haz 2015

BORDRODA DÜŞÜK GÖSTERİLEN ÜCRETLER SORUNU


Bazı işletmelerde SGK primini ve gelir vergisini eksik ödemek için işçi ücretleri bordroda düşük gösterilmekte, ücretin önemli bir kısmı ise elden ödenmektedir. 2014-2023 yılları ile ilgili son 10 yıllık kalkınma planında; Gelir İdaresi ve Sosyal Güvenlik Kurumu 2015 yılı sonuna kadar kayıt dışı bu işlemlerin denetim yoluyla engellenmesi için ciddi çalışmalar yapmakta ve firmalara denetim yazıları göndermektedir.
 Ücret farklıkları nedeniyle firmaları bekleyen en önemli sorunlar:
·         Her ay sigorta priminin eksik bildirimi, eksik ödeme yapılması halinde % 5 hazine yardımlarının faizleri ile birlikte geri alınması,
·         Alt işveren iseniz hem alt işverenin hem de asıl işverenin % 5 hazine yardımını iade etmeleri,
·         Ücretleri düşük gösterilen aylar ile ilgili her ay için 2 asgari ücret tutarında idari para cezaları ödenmesi,
·         SGK primleri ve vergi farklarının ödenmesi,
·         Vergi kaçağı ile ilgili ceza uygulamaları,
·         Bordroda ücreti düşük gösterilen personel emeklilik nedeniyle daha fazla emekli maaşı almak için hizmet tespit davası açması, halinde yukarıda yer verilen riskli işlemler yapılmaktadır.

Konularında ciddi yaptırımlar firmalara gönderilmeye başlanmıştır.

SGK tarafından yapılan çalışmaların en önemlisi ise ücret kaçağı tespit edilmesi için bankalar tarafından verilen krediler. Bankalar tarafından işyerinden istenilen ücret bordrosu ile belgelerde gösterilen ücret ve aylık Prim Hizmet Belgeleri’nde bildirilen ücretlerin karşılaştırılması ile ücret farklarının tespit çalışmalarına başlanmıştır.
Kredi alması için işçiye verilen yazılarda, bordrodaki ücretler ile elden verilen ücretlerin toplamı kadar bildirim yazısı verilerek kredi kullandırılmaktadır. Personele kredi alması için yüksek ücret gösteren yazılar verilmesinden hareket edilerek bankalardan kredi için alınan ücret yazıları bankalar tarafından SGK’ da KADIM (Kayıt Dışı istihdam) birimine gönderilmektedir. Ücret bordro SGK bildirimi ile bankadan alınan ücret yazıları karşılaştırılarak eksik ödenen sigorta ve vergi kaçakları hesaplanmaktadır.  
Ücretleri düşük gösterme şekilleri nedir.
1-    Asıl işverenler tarafından personeline 2’ li ücret şeklinde ödeme yapılması; işyerlerine kısa dönemde vergi ve sigorta priminin eksik ödenmesi nedeniyle avantaj sağlasa da uzun vadede işverene önemli riskler getirmektedir.
2-    Alt işveren çalıştıran asıl işverenlerin 2’li ücret ödemesi yapması nedeniyle alt işveren ve asıl işveren riskleri oluşmaktadır. (Tüm eksikliklerden asıl işverenin sorumlu olması BK.163 madde ve SGK 12 maddesi)
Yukarıda yer verilen düşük ücret ile ilgili yaşanacak riskler incelendiğinde işletmeler önemli kayıplara uğramaktadır.
Saygılarımla
Şakir Gülsever
İKAGED Yönetim Kurulu Başkanı

İş ve Sosyal Güvenlik Müşaviri
Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever