1 May 2015

6645 SAYILI TORBA YASAYA GÖRE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ VE ÖDEME SORUNLARI


6645 Sayılı Torba yasa ile yapılan değişiklikler yayınlanarak 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yapılan değişiklerde İş Sağlığı ve Güvenliği değişiklikler dışında eşi doğum yapanlara verilen ücretli 5 günlük mazeret izinlerinin ücretli olması ve 3 çocuk için getirilen AGİ teşviki oluşturmaktadır.
Asgari Geçim İndirimi mevcut uygulamasında 1-2 çocuktan sonra diğer çocuklar tabiri ile % 5 olan 3 çocuk indirimi % 10 olarak uygulanmaya başlamış diğer çocuklar tabiri getirilen uygulama % 5 olarak devam ettirilmiştir.  Yıllık asgari ücret toplamını geçmeyen matrah üzerinden aile yapısına göre AGİ indirimi aylık net ücrete ilave edilerek ödenmesi ve muhtasar beyannamede indirim konusu yapılması yasada yer almaktadır.
Bordro üzerinden gelir vergisinden düşülerek ödeme yapan uygulamalar olsa da doğrusu bordro üzerinde sadece yapılan ödemeye yer verilmesi gerekmektedir. Geçmiş dönemlerde bu konuda çalışma ve uyarılara bazı düzeltmelere rağmen halen bu şekilde uygulayan firmalar bulunmaktadır. Bu durum Bordrodaki yasal kesintilerin düşük olarak gösterilmesine sebep olmaktadır.
AGİ ödemesinde sorumluluk beyanda bulunan çalışan’ ait bulunması nedeniyle yanlış beyanlar dışında ispatlayıcı nüfus belgelerinin denetimi işverenlerin sorumluluğunda bulunmaktadır. AGİ ödemesinde işverenin dikkat edeceği nokta işçi’ nin ilgili aydaki, bordrosunda hesaplanan vergiden fazla AGİ ödemesinin olmayacağı konusudur.
AGİ Ödemesinde belge sorunları:
Yasada yer alan şekli ile AGİ ödemesi ile ilgili sorumluluk beyanda bulunan işçiye aittir. İşveren AGİ işlemleri için beyanname ekinde indirimden yararlanacak işçinin çalışmayan eşi ve çocukları için ispatlayıcı belge olan Evlilik Cüzdanı ile çocuklarının nüfus cüzdanlarının fotokopisi veya Nüfus idaresinden alınacak vukuatlı aile bilgilerini gösteren örnek ile birlikte işverene vermek zorundadır. Aksi durumda AGİ indirim uygulaması yapılamaz. Bu konuda denetimler yapılarak belgesi olmadan AGİ ödemesi yapan firmalar denetim yapanlar tarafından vergi idaresine bildirilmeye başlanmıştır.
AGİ ödemesinde işten ayrılan personel soruları:
AGİ ödemeleri konusunda diğer bir sorun ise ay içerisinde işten ayrılan ve aynı ay içerisinde başka bir yerde işe başlayan personelin AGİ ödeme sorunudur. Asgari Geçim İndiriminde ay içerinde işten ayrılan personel ile ilgili işlemlerde bazı işletmelerin yorumlama hataları sonucu sorun yaşadıkları görülmektedir.
İşçi’ nin ay içerisinde içten ayrılması veya ay içerisinde eksik çalışması durumunda AGİ ödenmesi sorun haline geldiği görülmektedir. AGİ ödemesinde personel işten çıkışı veya yeni işe başlaması halinde gün hesabı yapılmaya çalışıldığı görülmektedir. AGİ ödemesinde gün hesabı yapılması doğru değildir. Bir aylık ödenecek AGİ tutarı işçinin bordrosundaki vergi tutarı ile kıyaslanması gerekmektedir. Bodro’ daki vergiyi geçmemek koşulu esas alınarak çalışma gününe bakılmaksızın ödeme yapılması gerekmektedir. Vergi ödenecek AGİ’ den az ise bordrodaki vergi kadar AGİ ödemesi yapılması gerekmektedir.
İşçinin aynı ay içerisinde yeni işe başlama sorunları:
İşten ayrılan işçinin aynı ay içinde başka işveren yanında işe başlaması halinde yeni işverenin AGİ ödemesi için personelden son ayın bordrosu veya ayrıldığı tarih istenerek ay içinde aldığı AGİ tutarı hesaplanabilir. İşçiden eski iş yerinden 4857 Sayılı İş Kanunun 28 Maddesi gereğince verilmesi gereken hizmet belgesi(Çalışma belgesi) üzerinden çalışma gününe ve ücretine göre hesaplama yapılarak AGİ tutarı bulunacağı gibi AGİ bildirim formunun altına personele yazdırılabilir ve kontrol edilir.
İşçi, işe başladığı tarihte eski iş yerinde son ay uygulanan AGİ Tutarını gösteren bir belge sunduğu takdirde( Bordro, eksik AGİ tutarı gösterir belge) işçiye eski iş yerinde eksik yapılan  AGİ yeni iş yeri bordrosuna konarak ödeme yapılır.  Personelin belge getirmemesi halinde AGİ aldığı şeklinde değerlendirme yapılarak yeni aydan itibaren verdiği aile bildirimine göre yeni iş yeri AGİ ödemesini başlatılır. İşçi bu konuda olumsuz yaklaşım gösterir ve yeni işvereni tam ödeme için zorladığı takdirde başka sorunlarla da karşılaşma ihtimali mevcuttur.
Aynı ay için 2 işverenden AGİ ödemesi yapılması doğru değildir. Eksik ödenen AGİ varsa bir aylık AGİ tutarına tamamlanır.

Saygılarımla.

Şakir Gülsever


İş ev Sosyal Güvenlik Müşaviri 
İK Yönetim Danışmanı 
Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever