23 Nis 2015

MAZERET İZİNLERİNDE YENİ UYGULAMA VE ÜCRETİN ÖDENMESİ?


6645 Sayılı Torba Yasa ile İş Sağlığı ve Güvenliği konunu ve bazı kanunlarda değişiklikler yapılması ile ilgili kanun 23.04.2015 tarihli Resmi gazetede yayınlanmıştır.4857 sayılı İş Kanununda yapılan değişiklik ile mazeret izinlerine yeni uygulama getirilmiştir.  Yapılan bu değişikliklerin onaylanmasından sonra bazı maddeleri yayımı tarihinde, bazı maddeleri ise sonraki tarihlerde yürürlüğe girmesi planlanmıştır.
6645 sayılı yasa ile yapılan değişikliklerden en önemlisi 4857 sayılı iş kanunun 46 maddesinde ve 55 maddesi1 fıkrası (ı) bendinde sayılan mazeret izinleri ile ilgili tanım ve uygulamalarda yapılan değişiklikler önemli bulunmaktadır.
Mazeret izinlerine 46 maddede yapılan ek madde değişiklikleri ile mazeret izinlerine yeni düzenleme yapılmış ve mazeret izinlerinin ücretli olacağı yasa maddesinde açıklanmıştır.
1.    Eşi doğum yapanlara verilmesi zorunlu olan 5 günlük ücretli izin,
2.    Evlat edinenler için 3 günlük ücretli mazeret izinleri,
3.    Çocuklarında % 70 engellilik hali bulunanların tedavisi için ebeveynlere de bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde on güne kadar ücretli izin
Verileceği yeni yasa metninde açıklanmıştır.
4857 Sayılı İş Kanunun 46 ve 55 maddelerindeki bu değişikliğin en önemli hükmü ise yasada ücretli olacağı şeklinde açık hüküm konması olmuştur.
Daha önce yasada yer verilmeyen Evlat edinme için 3 günlük izin kullandırılması; Eşi doğum yapanlara verilen 5 gün ücretli mazeret izinleri, evlenme izinleri ve 1 derece yakınların ölümü halinde verilmesi zorunlu izinler için yasada açıkça ücretli ifadesinin kullanılması olduğu görülmektedir. İşyerlerinde mazeret izinleri ile ilgili tartışmalara açıklık getirilse de 3 güne kadar işverenin takdirinde bulunan mazeret izinleri artık zorunlu ve ücretli hale getirmektedir.
Yasa değişikliği ile getirilen yenilik ile en önemli tartışma konularından birisi olan mazeret izinlerinin ücretli olacağı hususu yasanın açık hükmü olarak konduğu görülmektedir. Bu durum Mazeret izinlerindeki yeni uygulamalar ile izinlerin ücretli olması kavramı işyerlerindeki tartışmaları ortadan kaldırırken yeni tartışmaları da ortaya çıkaracaktır.
6645 Sayılı Yasa’ da belirtilen mazeret izinlerini işverenler ücretli olarak uygulamak zorunda bulunmaktadır. Bu konularda çalışanlardan belge talep edilmesi kötü niyetli uygulama sorunlarını ortadan kalkacaktır.
6645 Sayılı Torba Yasa ile getirilen ek maddeye aşağıda yer verilmiştir. Bu maddenin ikinci fıkrasında, mazeret izinleri ile getirilen yenilikler,
“Mazeret izni
EK MADDE 2- İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin verilir.
İşçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar ücretli izin verilir.”

Saygılarımla.
Şakir Gülsever

İş ve Sosyal Güvenlik Müşaviri
Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever