10 Mar 2015

KAYIT DIŞI İSTİHDAMI ÖNLEME ÇALIŞMALARINDA KİMLİK BİLDİRME KANUNUN ROLÜ NEDİR?


1973 Yılında yayınlanan 1774 sayılı Kimlik bildirme Kanunun ile Şirketler ve Kurumların işe aldıkları personeli kolluk kuvvetlerine (Karakol veya Jandarma) 3 gün içerisinde form ve liste ile bildirmek, işten ayrılan personeli de 3 gün içerisinde formla bildirme yükümlülüğü getirilmiştir. Ayrıca her ay örnek liste ile aylık beyanname vermeleri zorunlu bulunmaktadır
Kanun hakkında bilgisi olan firmalar bu beyanları yaparak sorumluluktan ve ceza ödemekten kurtulmakta, bilmeyen şirketlerin ise personel beyanında bulunmadıkları görülmektedir. Beyanda bulunulmaması halinde kişi başına 417 TL ceza kesildiği gibi oluşacak olumsuzluklarda işveren ve işveren vekili sorumlu tutulmaktadır.

Alınan beyanlarla bildirilen personel için eskiden sadece yasal bilgiler araştırması yapıldığı görülmektedir. Ancak Kolluk kuvvetleri tarafından 2015 yılı başından itibaren gönderilmeye başlayan bildirimler ile düzenlenecek belgelerin 3 nüsha olarak düzenlenmesi, 2 nüshasının kolluk kuvvetlerine verilmesi bir nüshasının işyerinde saklanması gerektiği bildirilmekte bu işlemlerin ise 3 gün içinde yapılması istenmektedir. Zamanında bildirim yapılmaması halinde personel başına 417 TL idari para cezasının uygulanacağı bildirilmekte, bildirmeyen şirketlerin sahipleri ve yöneticileri hakkında da uygulama yapılacağı konusuna da yer verilmektedir.
Gönderilen yazılar firmalara tebliğ edilmeye başlanmıştır. 2015 Yılında Kayıt dışı personel çalıştırma işleri ile ilgili son çıkarılan 10 Yıllık kalkınma planı çerçevesinde 2015 yılında Avrupa birliği fonları ile önemli çalışmalar başlatılmaktadır. Hedef olarak 2015 yılında önemli tedbirler planlanmıştır. Bu kapsamda Gelir İdaresi, SGK, Kamu Denetim elemanlarına verilen yetkiler ile Şubat ayından başlayarak çalışmalara hız verilmiş ve 24 saat denetim yapılması benimsenmiştir.
Alınan bu kararlardan birisi olan kimlik bildirme kanunun ile önemli mesafeler alınması planlanmıştır. Kolluk kuvvetlerine 2 nüsha olarak verilmesi zorunlu olan bu beyanlardan 1 örneği kolluk kuvvetleri araştırmasında bir nüshasının ise SGK ‘ na verilmesi kararlaştırılmıştır.
SGK kolluk kuvvetleri tarafından gönderilen dosya üzerinden kayıt dışı çalışan kişilerin tespiti yapılarak şirketlere bildirim yapılacak resen tescil işlemi uygulanarak beyanname vermek, sigorta primleri ve vergi idaresine ihbar edilerek vergi beyanlarının yenilenmesi isteneceği gibi  uygulanan teşvikler geri alınacaktır.
Kimlik Bildirme Kanunu gereklerinin yerine getirilmemesi, Kayıt dışı işlemlerin sonlandırılmaması halinde önemli idari para cezaları uygulanacağı gibi kayıt dışı personel ile ilgili inceleme sonunda ödenecek prim ve vergi için önemli kayıpların yaşanması kaçınılmaz olacaktır.

Yukarıda açıklandığı üzere yapılması gereken önemli çalışmalar bulunmaktadır firmaların zor durumda kalmamaları için tedbir almaları,yasalarda belirtilen zamanlarda bildirimlerini yapmaları, Alt işveren personelleri için bildirimleri yapılması sağlanması için tedbir alarak  kayı dışı istihdamdan kaçınmaları gerekmektedir.  

Saygılarımla,

Şakir Gülsever
İş ve Sosyal Güvenlik Müşaviri

İK Yönetim Danışmanı 

FSEK gereğince izin almadan veya yazarı belirtilmeden kullanılamaz.
Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever