9 Mar 2015

ASIL-ALT İŞVEREN İLİŞKİLERİNDE ÖNEMLİ SORUNLARI VE Kariyer.net 10 Kat SEMİNERİ

Türkiye’ de Asıl İşveren-Alt işveren ilişkilerinin yürütülmesinde riskler önemli boyutlara vardığı gibi yakın zamanda ve gelecek dönemlerde riskler büyüyerek artmaktadır. İşin önemli yanı ise her 2 İşveren’ inde bu riskler ve boyutları hakkında bilgiye sahip olmamalarıdır.
Bazı firmalar aldıkları eğitimler ile mesafe alsalar da istenen başarının yakalanması için firmaların risklerini ve almaları gereken tedbirleri bilmeleri ile mümkün olacaktır.  Ancak yapılan sözleşmeler ve alt işveren işyerinin açılmasından başlayan sorunlar katlanarak arttığı görülmektedir.
SGK ve Gelir İdari Başkanlığının 2015 yılında 10 kalkınma planı çerçevesinde yaptığı denetimler ve uygulamalar hızlı şekilde devam etmektedir. Hatta bazı firmalara önemli İdari para cezaları kesildiği gibi, prim ve vergi farkları da tahsil edilmektedir.
Firmaların risklerini öğrenmeleri ve tedbir almalarına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu çalışma şekli ile Asıl işveren riskleri ile alt işveren riskleri önemli boyutlara varmasına rağmen firmaların bilgi eksikliği ve nasıl tedbir alacakları konusunda bilgilerinin olmaması en önemli husus olarak karşımıza çıkmaktadır.Yaşanacak riskler incelendiğinde
  1.  SGK sigorta prim farkları ve idari Para cezaları,
  2. Alt işveren bordrolarında personelin asgari ücretten gösterilmesi nedeniyle Sigorta prim kaçağı, vergi kaçağı ve bunlar ile ilgili faiz ve idari para cezaları,
  3. Alt işveren personeli tarafından açılacak kıdem, ihbar, fazla mesai, yıllık izin alacakları,
  4. Bilgi eksikliği veya bilerek eksik gün çalışmaları nedeniyle yaşanacak sorunlar,
  5. Asıl işverenin % 5 SGK teşvik yardımlarının geri alınması, Alt işveren riskleri,
  6.  Alt işveren sigorta borçlarının Asıl işverenden tahsil edilmesi, teşviklerin geri alınması,

Gibi oldukça fazla ve önemli para kayıpları yaşanacaktır. İşin önemli kısmı ise Hem Asıl İşverenin ve hem de Alt işverenin bu risklerin farkında olmamalarından kaynaklanacaktır. BU konuda 2007 yılından beri bilgilendirme çalışmaları yapmamıza rağmen şirketlerde doğru uygulama yapan firma oranı % 1 altında bulunmaktadır.

Bazı firmalarda verdiğimiz eğitimler dışında İstanbul-Ankara-Gaziantep- Konya-Trabzon İzmir-Antalya’ da Kariyer.net 10. kat eğitimleri ile firmaları bilgilendirmeye çalışmaktayız. Son olarak 1 ay önce Kariyer.net ile verilen aynı semineri yoğun talep üzerine 18 Mart 2015 Çarşamba günü tekrar veriyoruz.  

Firmalara tavsiyemiz geri dönüşü olmayan veya çok zor olan bu riskleri önleyecek tedbirleri almalarıdır.

Saygılarımla.

Şakir Gülsever
İş ve Sosyal Güvenlik Müşaviri

İK Yönetim Danışmanı 
Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever