14 Oca 2015

GERİ DÖNÜŞÜMÜ HIZLI VE KARLI YATIRIM? İNSAN KAYNAKLARI YATIRIMI.


İnsan Kaynakları süreçlerinin yapılandırılmaması, yasalarda yapılan değişiklikler ile ilgili uygulama çalışmalarına önem verilmemesi, şirketlerde sorunlar yaşanmasına ve önemli risklerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi kurmayan firmaların tedbir almamaları, gelecek için planlama yapılamaması, süreçlerdeki eksiklikler ve yasal uygulamalar konusunda yeterli bilgi donanıma sahip olunmaması şirketlerde önemli kayıplar yaşamasına neden olmaktadır. Yaşanan sorunlar nedeniyle İnsan Kaynağının Yönetimindeki güçlükler sonucu verimlilik sağlama konusunda istenen başarının sağlanmadığı görülmektedir
Olaylara bütünsel bakarak insan Kaynakları Yönetim süreçleri ile ilgili tüm sistem bağlantılarının yapılması ile sorunların çözülmesi ile verimlilik sağlanmaktadır.
İnsan Kaynakları risklerin ortadan kaldırılması, yasal uygulamalarını doğru yapılması, İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi kurulması ile ortadan kaldırılmaktadır. Firmaların İnsan Kaynakları ile ilgili çalışmalar yapabilmeleri için uygulamalara hakim üst düzey yöneticiler istihdam etmeleri veya uygulamalara hakim danışmanlar ile çalışmaları gerekir. Aksi durumda yapılan çalışmalardan verim elde etme imkanı bulunmadığı gibi firmaların kayıpları artmaktadır.
 
Kurumsallaşma önündeki en büyük engel İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi kurulmamasıdır. İnsan Kaynakları ile geleceğe hazırlanmak ve kurumsallaşma çalışması ile insan kaynağını iyi yönetme imkanı elde edilmekte, verimsizlik ile riskler ortadan kaldırılmaktadır.
Ancak Türkiye’ deki firmaların büyük bir kısmı İnsan Kaynaklarını yapılandırmak için yatırım yapmaktan kaçınmaktadır. Yapılan değerlendirmeler ve uygulamalarda İnsan Kaynaklarına yapılan yatırımların çok kısa sürede geri alınması dışında sonraki dönemde yapılan İnsan Kaynakları Yatırımı ile geri dönmektedir. Yapılanma kararı alınmayan firmalarda İnsan Kaynağının iyi yönetilmesi ile elde edilecek kazanımlar düşünülmediği gibi yapılacak yatırımı faydasız ve gereksiz olarak görülmektedir.
 
Yapılacak yatırım sonucu, İnsan Kaynağının yönetimi ile elde edilen verim dışında İş davası giderleri, iş kayıpları, iş kazaları, idari para cezaları, geçmiş yıllara dönük tahakkuk ve bildirge cezaları, Bakanlık denetimleri gibi nedenlerle yapılan giderler önemli boyutlara varmaktadır.
 
Unutulmaması gereken İnsan Kaynakları’na yapılan yatırımların geri dönüşümünün hızlı ve  karlılık oranı en yüksek yatırım olduğudur.. Bilinmeyen veya yanlış uygulamalar nedeniyle açılan bir davada tüm İK yatırımının geri dönüşümü sağlandığı gibi aşağıda yer verilen kazanımlar ve elde edilen verimlilik firmaların önemli kazançlar sağlamalarına imkan tanımaktadır.
 
 Organizasyon,Görev tanımlarının doğru yapılması ile risklerin önlenmesi kazanımları,
Ø  İnsan Kaynakları Sistemi ile İK süreçlerindeki sorunların çözülmesi kazanımları,
Ø  Yanlış personel seçiminin önlenmesi ile elde edilen kazanımlar
Ø  İşletmelerde yaşanan verimsiz çalışmaların kazanca dönmesi ile sağlanan kazanımlar,
Ø  İş davaları ve işe iade davalarına hazırlık yapılması ile elde edilen kazanımlar,
Ø  Çalışma Bakanlığı ve SGK denetimleri ile idari para cezası ödememe kazançları,
Ø  Alt işveren risklerine karşı tedbir alınması ile elde edilen kazanımlar,
Ø  Ücret bordro' lardaki, vergi,sigorta eksikleri,belgelendirme,uygulama sorunları çözülmesi        ile elde edilen kazanımlar,
Ø  Yıllık izin konularında bilinen ve bilinmeyen risklerinin giderilmesi ile ilgili kazanımlar,
Ø  İSG –İK süreçleri, iş kazaları ile ilgili sorunların azalması, İPC elde edilen kazanımlar,
Ø  Fazla Çalışma davaları için uygulama ve düzenlemeler ile elde edilen kazanımlar,
Ø  Yasal sözleşmeler,yönetmelikler,etkin doküman hazırlama ile elde edilen kazanımlar.
Ø  İşçi-işveren ilişkilerinin yönetimi düzenlemeleri, sorunların çözülmesi kazanımları,
Ø  Ücret ve kıdem,ihbar yanlış hesaplama nedeniyle 5-10 yıl içerisinde açılacak davalara karşı tedbir alınması ile sağlanan kazançlar,


İnsan Kaynakları Sistemi kurulması, uygulamaların doğru yapılması halinde yukarıda yer verilen kazanımlar dışında da önemli riskler ortadan kaldırılmaktadır.Firmaların uygulama eksiklikleri konusunda yukarıda yer verilmeyen önemli riskler yaşanmaktadır.
İnsan Kaynakları biriminde bilgi eksikliği, Alt işveren çalışmasındaki yanlış uygulamalar, SGK’ alınan teşvikler, bilhassa % 5 hazine tarafından ödenen ve bildirgede indirilen yardımların kısmen veya tamamen SGK’ na iadesi en önemli risk olarak ortaya çıkmaktadır.


Yatırımın geri dönüşümü ile ilgili  bir örnek aşağıda paylaşılmıştır.(Örnek: 1 Personel İşe iade davası: 3.000.TL net ücreti olan 1 personelin işe iadesi halinde işveren’ in dava masrafları kaybı 50.000.TL civarındadır. ) Verilen örnekte görüldüğü üzere sadece 1 personelin işe iade davasının kaybı İnsan Kaynaklarına yapılacak yatırımın en hızlı ve karlı bir yatırım olduğunu ortaya koyduğu gibi diğer kazanımlar firmaların maliyetlerindeki ve kazanımlarındaki önemli farkları da ortaya koymaktadır.
Aynı dönemde veya gelecek yıllardaki riskler düşünüldüğünde firmaları risklerden koruyacak ve gelişimini sağlayacak en önemli yatırım aracının İNSAN KAYNAKLARIN’ a yapılan yatırım olduğu görülmektedir.

Saygılarımla.

 
Şakir Gülsever
İş ve Sosyal Güvenlik Müşaviri
İK Yönetim Danışmanı Bilirkişi 
Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever