20 Kas 2014

RİSKLERİ AZALTMAK VE VERİMLİLİK İÇİN İNSAN KAYNAKLARI DENETİMİİnsan Kaynakları ve Özlük işleri, İnsan Kaynakları birimi veya Mali işler birimi tarafından yürütülmektedir. Yönetici, sorumlu ve uzmanların yasaları takip edememeleri, uygulama eksiklikleri ve yönetim tarafından işin önemsenmemesi nedeniyle önemli riskler oluşmaktadır.

Yasa ve Yönetmelikler ile ilgili bilgi ve eğitim eksikliği sonucu önemli kayıplar yaşandığı görülmektedir. İnsan Kaynakları sorunları, vergi, SGK işlemlerinde yapılan hatalar İnsan Kaynakları Denetimi ile ortaya çıkarılmaktadır. Denetim sonucu eksiklikler ve uygulama hatalarını öğrenen firmalar geçmiş ve gelecek dönemde ortaya çıkacak riskleri önleme imkanı bulmaktadır.

İnsan Kaynakları ve Özlük İşleri Denetimi Nedir?
İnsan Kaynakları süreçlerinde, özlük işleri süreçlerinde ve alt işverenler ile ilgili durumlarda uygulama hataları sonucu oluşan mevcut ve gelecekte yaşanması muhtemel risklerin öğrenilmesi, gerekli tedbirlerin alınması, kurumsallaşma çalışmaları için verilerin elde edilmesi ve İnsan Kaynakları süreçlerindeki eksik yönlerin ortaya çıkarılması için yapılan işlemler bütünü olarak değerlendirilmektedir.

İnsan Kaynakları Denetimi Neden Yapılmalı?
İnsan Kaynakları fonksiyonları şirketin en önemli operasyon işlemleridir. Yanlış uygulamalar sonunda önemli kayıplar yaşadığı gibi gelecekte ortaya çıkacak riskleri önlemek içinde İnsan Kaynakları denetimi yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Asıl işveren firmalar, önemli boyutlara ulaşan uygulama riskleri dışında, alt işveren çalışanları ile ilgili sorumlulukların asıl işverene ait olması nedeniyle bilinmeyen riskleri öğrenmek, iş davalarını önlemek için denetim yapılmasını faydalı bulmaktadır. SGK, kıdem ve ihbar tazminatlarında zaman aşımı süresinin 10 yıl, ücret ve benzeri personel alacaklarında ise 5 yıl olması nedeniyle açılan davalarda şirketler önemli kayıplar yaşamaktadır.

İnsan Kaynakları Denetimi Nasıl Yapılmalı?
Mali İşler için yapılan denetimlerden farklı bir denetim sistemidir. Denetim yapılırken çalışma hayatı ile ilgili tüm yasaların gerektirdiği uygulamaların, İnsan Kaynakları süreçlerindeki yapılanmalar yönünden iyi bir denetime ihtiyacı olduğu ortaya çıkmaktadır. Açılan iş davaları, işe iade davaları, özlük işleri uygulamaları, Çalışma Bakanlığı ve SGK uygulamaları iyi değerlendirilmelidir. Denetim, İnsan Kaynakları fonksiyonları ile ilgili uygulamalar, bordro hataları, yıllık izin kullanımlarındaki yanlış uygulamalar, iş kazaları risklerini öğrenecek şekilde yapılmalıdır.

İnsan Kaynakları Denetimi ile Firmaların Kazanımları Nedir?
İnsan Kaynakları Denetimi ile firmalar mevcut ve ileride ortaya çıkabilecek risklerini öğrenerek tedbir almakta ve sorunlarını çözme imkanı bulmaktadır. İnsan Kaynaklarında bilgi eksikliği sorunlarını çözmek, çeşitli yasa ve yönetmeliklere uyulmasının sağlanması veya eksik uygulama sonucu ortaya çıkan idari para cezalarının önlenmesi ile İnsan Kaynaklarında verimlilik sağlanacaktır.

Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever