11 Tem 2014

BORDRODA DÜŞÜK ÜCRET GÖSTERME VE SİGORTASIZ İŞÇİ ÇALIŞTIRMA DÖNEMİ 1 AĞUSTOS 2014’TE KAPANIYOR!

Neden 1 Ağustos 2014?
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından “Bankalar ve Kamu İdareleri tarafından yapılacak olan Sigortalılık Kontrolü ile Kurum ve Kuruluşlardan Alınacak Bilgi ve Belgelere Dair Tebliğ” 10 Haziran 2014 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ kapsamında sigortalılık kontrolü, bordroda düşük gösterilen ücretler, işverenin kendi bağ-kur sigortasının düşük gösterilmesi, kaçak çalıştırılan işçiler ile ilgili önemli çalışmalar başlatılmıştır. 01 Ağustos 2014 tarihinden itibaren yeni bir bildirimin elektronik ortamda olarak alınması konusunda tebliğ yayınlanmış bulunmaktadır. Tüm işyerleri, kurumlar, bakanlıkların bildirim yapmaya başlayacakları tarih 01 Ağustos 2014 olarak açıklanmıştır.

Bildirimler Nasıl Yapılacak?
Yeni inceleme paketlerinin yürürlüğe girmesi ile denetim ve bildirimlerin yapılma zorunluluğu göz önüne alınarak işveren şirketler, şahıs işletmeleri, bankalar, resmi kurumlar, kolluk kuvvetleri ve belediyeler tarafından verilen hizmetler için yapılacak çalışmalarda, sigortalı ya da sigortasız çalışan kişiler ve ücret alan şirket ortakları ile ilgili 01 Ağustos 2014 tarihinden itibaren örnekformlar düzenlenmek zorundadır. Bu formların, ilgili kurum ve şirketler tarafından toplanan bilgiler ile ertesi ayın son günü akşamına kadar kuruma teslim edilmesi gerekmektedir. Kurum ve bankalardan hizmet almak isteyen kişiler, kurum tarafından istenen bilgileri vermedikleri takdirde işlemleri gerçekleştirilemeyecektir. (Bireysel kredi alma, kredi kartı talepleri) Ayrıca beyan tarihindeki bankada bulunan mevduatları da SGK ya bildirilecektir.

İncelemede Hangi Konulara Bakılacak?
Bugüne kadar çeşitli yazılarımızda da yer verdiğimiz gibi, 17.04.2010 tarihinde başlayan kamudaki hazırlıklara bu tebliğ ile son şekil verilerek yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Kaçak işçi çalıştırma, bordroda düşük ücret gösterme konusunda gerçeğe aykırı olarak beyanda bulunanlar için vergi ve sigorta kaçağı gibi incelemeler başlatılacaktır. Bu kapsamda işyerinden ücret alıp, asgari ücretten prim ödeyen işverenler için verilecek bildirimler ile ilgili de inceleme yapılarak prim farkları istenecektir. Ayrıca inceleme sonucu ortaya çıkan sigorta primi için ek bildirgeler verilerek kamu alacakları ve İPC’ nın tahsili sağlanacaktır.

Yayınlanan tebliği ile tüm tüzel kişi, şahıs işletmeleri, bankalar, bakanlıklar, kamu idareleri, iş davaları, çalışma bakanlığı tespitleri, belediyeler, kolluk kuvvetlerince yapılan tespitler sonucu elde edilen bilgiler ertesi ayın sonuna kadar yeni SGK’ daki ilgili birimlere elektronik ortamda ve manuel olarak bildirilecektir. Bildirimlerin verilmesinden sonra yönetmelik kapsamında 4/a ve 4/b sigortalılar için işyerlerinin bildirdikleri değil SGK da oluşacak ücret, görevler, ortaklar için şirketten alınan bildirimler ve SGK tarafından mesleklere göre elde edilen veriler esas alınarak rapor hazırlanacaktır.

Tahakkuk eden sigorta primi ve vergi farkları işverenler tarafından İPC ve faiz ödemeleri ile yatırılması gerekmektedir. Ayrıca ek bildirgeler ile ortay çıkan sigorta kaçakları nedeniyle şirketlere sağlanan % 5 hazine yardımları da işverenlerden geri alınacaktır. SGK ile getirilen 10 yıllık zaman aşımı süresi içerisinde yapılan işlemlerde inceleme konusu yapılacaktır. Ek bildirgelerle firmalar vergi ve sigorta farkları, idari para cezaları ve faizler ile karşılaşacakları gibi bazı işverenler ise vergi kaçağı nedeniyle hapis cezası alabileceklerdir.

İncelemelerin Başlama Zamanı ve Bildirimler
1 Ağustos 2014 tarihinden itibaren kamu idareleri ve bankalarca, kurumun gerek protokollerle gerekse doğrudan kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında belirleyeceği iş ve işlemlerde sigortalılık kontrolü yapılmadan işlemler sonuçlandırılmayacaktır. Ayrıca 6183 sayılı kanuna göre kurum alacaklarının takip ve tahsilinin yerine getirilmesi sağlanacaktır. Bu nedenle başta iş dünyası ve işverenler olmak üzere, Bağ-kur kapsamındaki esnaflar ile tarımda kendi adına çalışanlar ve serbest meslek erbaplarının bu tebliğ kapsamında belirlenen kurum ve kuruluşlarla yapacağı/taraf olacağı iş ve işlemlerde ilerde cezalı bir duruma düşmemeleri için konu ile ilgili gerekli eksikliklerini gidermelerinde fayda görülmektedir.

İnceleme Kapsamına Giren Riskli Durumlar
  1. Personelini asgari ücretten sigortalı gösteren firmalar (2 li ücret ödeyenler)
  2. Üst düzey yöneticilerinin ve personelinin ücretlerini düşük gösteren firmalar,
  3. SGK’ da asgari ücret üzerinden prim yatıran işyeri sahipleri
  4. Alt işveren personelinin düşük ücret ile sigortalı görünmesi nedeniyle alt ve asıl işverenler,
  5. Sigorta yapılmadan çalıştırılanlar,
  6. Ayda 30 gün çalıştırılan ve 10-15 gün sigortalı gösterilen çalışanlar,
Valiliklerce; Yapım/İmalat, alım, satım, kullanım ve bulundurulma gibi ruhsatlandırma veya izin işlemlerine taraf olanlar ve bunların işyerlerinde istihdam edilenlere ait bilgiler bildirim konusu olacaktır.

İşveren Kayıpları Nedir?
Şirketlerin en önemli kayıpları istihdam ettikleri personel ücretlerini asgari ücretten göstermeleri, çalıştırdıkları yönetici ve nitelikli personelin ücretlerini düşük göstermeleridir. Firmalar (alt işveren çalıştırmaya önem veren), alt işverenlerin firmada çalıştırdığı personellerinin ücretlerini düşük göstermesi, ödenmeyen sigorta borçları gibi kavramlar nedeniyle % 5 hazine yardımlarının faizleri ile birlikte alınması riskiyle karşı karşıyadır. İdari para cezaları, ödenmeyen farklar ve gecikme zamları oldukça önem taşımaktadır.

01 Ağustos 2014 tarihinde tüm firmalar tedbir almakta geç kalacaklardır. Şimdiden yasada belirtilen şartlara uyumlaştırma çalışmaları yapmalarında fayda bulunmaktadır. Ciddi sorunlar işveren ve şirketleri zor durumda bırakacaktır. Ticari kredi niteliği taşımayan kredi talepleri ile kredi kartı talebinde bulunanların bilgisi, kuruma borçlu olanların bankalardaki hesaplarına ait bilgiler, ders ücreti karşılığında kuruluşlarda görevlendirilen kişiler ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında işçi şikâyetlerini yönelik bilgiler içeren tutanaklarda sigortasız olduğu, ücret ya da gün sayısı açısından kayıt dışı olduğu tespit edilen kişilerin bilgileri de SGK’ ya yapılacak olan bildirimlerde yer alacaktır.

YAZAN
Şakir GÜLSEVER
İş ve Sosyal Güvenlik Müşaviri
İK Yönetim Danışmanı

FSEK gereğince izin alınmadan veya isim belirtilmeden yayınlanamaz.
Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever