29 Haz 2014

ÇALIŞANLAR İÇİN BİREYSEL DANIŞMANLIK HİZMETİ NEDİR?

Bireysel Danışmanlık Hizmeti, çalışanların iş yerinde yasal konular hakkında karşılaştığı sorunların ortadan kaldırılması veya çözüm yolları gösterilmesi için çalışanın kendisine doğrudan doğruya kişisel yol gösterme ve rehberlik hizmeti verilmesidir.

Son yıllarda yasalarda yapılan değişiklikler ile çalışma hayatındaki bireylerin haklarını korumaya yönelik önemli düzenlemeler yapılmıştır. İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği, Borçlar Kanunları ve yönetmelikler ile bu düzenlemeler uygulamaya konulmuştur. Yapılan düzenlemelerle çalışan hakları konusunda eğitim zorunluluğu getirilmiş olsa da yeterli bilgilendirmenin yapıldığından bahsedilemez. Genellikle verilen eğitimler İSG konusunda ve iş kazalarından korunma yollarının anlatılması şeklindedir.

Çalışma hayatında yöneticiler dahil tüm çalışanların bireysel hakları konusunda bilgi yetersizliği nedeniyle önemli sorunlar yaşadıkları görülmektedir. Bireylerin çalışma haklarının ne olduğu, haklarını hangi yollar ile elde edebileceği konularında yeterli bilgiye sahip olma imkanları oldukça kısıtlıdır.

Çalışanların haklarını korumak için açılan son dakika davaları işçinin kaybetme riskini arttırmakta, işten çıkarılmalarına sebep olmakta veya haklarını bırakarak işten ayrılmak zorunda kalmalarını sağlamaktadır. Bu durum Türkiye’ de çalışanları bilgilendirme ve haklarını koruma gibi konularda kendilerine rehberlik sağlayacak “Bireysel Danışman”’ lara olan ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır.

İş yerinde zorluklar yaşayan, haklarını kaybedeceğini düşünen, işten ayrıldıktan sonra haklarının doğru hesaplandığından emin olmayan, haklarını kısa zamanda ve sorunsuz almak isteyen, mobbing uygulanarak işten ayrılmaya zorlanan, kıdem ve ihbar tazminatlarını alamayan veya eksik alan, fazla mesai ücretleri ödenmeyen, iş davaları ve işe iade davaları konusundaki haklılık durumlarını öğrenmek isteyen, yıllık izin sorunları yaşayan, ücreti bordroda düşük gösterilen, aylık çalışmaları 30 gün yerine 10 gün gösterilen ve hizmet tespiti yaptırarak emekli maaşlarını arttırmak isteyen, aylık çalışmalarını SGK ya eksik gösterildiğini bilen çalışanların İnsan Kaynakları ve Çalışan ilişkileri konusunda Bireysel Danışmanlara ihtiyacı bulunmaktadır.

Bireysel Danışmanlara ihtiyacı olan çalışanların, işyeri ile ilgili sorunları için elindeki belgelerle Bireysel Danışmanlarla görüşerek alamadıkları hakları için rehberlik hizmeti almaları faydalı olmaktadır. Unutulmaması gereken konu, çalışanların işten ayrılmadan, dava açılmadan veya açıldıktan sonra yasalarda belirlenen haklarını nasıl alabilecekleri gibi konularda yasal ya da belge bazında rehberlik hizmeti alabileceklerini öğrenmelerine ihtiyaç bulunmaktadır. Çalışanlar, danışmanlardan alacakları bilgiler ile ödenmeyen haklarını elde etme imkanı sağlayacaklardır.

Bireysel Danışmanlık ihtiyacı için çalışanların hangi konularda haklı olduğundan emin olmaları gerekmektedir. Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü’ ne haklarınız için başvurmanız, İşveren-çalışan ilişkileri sürecinde “Bireysel Danışmanlık Hizmet”i alınması bireylerin haklarının korunmasında önemli rol oynamaktadır.

Çalışanların bireysel haklarını almada sadece dava açılması yeterli bulunmadığı gibi davalarda izlenecek olan yolu sağlayan rehberlik hizmeti çalışanların hakları için önemlidir. Bireysel Danışman seçiminde dikkat edilmesi gereken önemli husus ise İnsan Kaynakları ve Yasal Uygulamalara hakim uzman kişilerden hizmet alınmasıdır. Dava öncesi Bireysel Danışmanlardan rehberlik hizmeti alınması gelecekteki haklarınızı elde etmede önemli bir destek sağlayacaktır.

Detaylı bilgi almak için 0216 577 52 78 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.


Saygılarımla.

Şakir Gülsever
İş ve Sosyal Güvenlik Müşaviri
İK Yönetim Danışmanı
SMMM, Bilirkişi ve Eğitimci
www.sakirgulsever.net
Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever