29 May 2014

SGK EKSİK GÜN BİLDİRİMLERİ VE % 5 HAZİNE YARDIMININ KAYBI?

10 Kişinin üzerinde personel istihdam eden iş yerlerinde personelin 30 günden eksik çalışması nedeniyle oluşan eksik günleri ile ilgili prim hizmet belgesinde nedenleri belirtilmekte, belgeler SGK’ na gönderilmesi yerine denetim için saklanması gerekmektedir.
Kurumsal olmayan bilhassa alt işveren olarak çeşitli sektörlerde personelin sigortasını ve vergilerini eksik ödemek için işçiler 30 gün çalıştırılmasına rağmen bordroda 10 gün çalışmış olarak bildirgelere konmakta puantaj kaydı olarak ( 07 Kodu) gösterilmesi nedeniyle SGK Ağustos 2013 tarihinde yayınladığı genelge ile puantaj kaydı konan eksik günler veya izah edilemeyecek çalışmalar,30 gün altında hizmet alınan kısmı süreli ve çağrı üzerine çalışanlar ile ilgili eksik gün beyanlarında bildirilen çalışmalarda ispat edilecek belgelerde çalışanın imzasını aramaktadır.

Personelin ilgili aydaki eksik günlerinin olduğu puantaj kaydının alınıp personel imzalatılarak dosyasında saklanması ve denetimde ibraz edilmesini istenmektedir. Eğer bu konular ile ilgili personel imzalı eksik günleri gösteren belgelerde personel imzası yoksa kaçak personel çalıştırma olarak kabul edilmesi nedeniyle ceza uygulandığı gibi ilgili aylar için % 5 SGK indirimi faizleri ile birlikte geri alınmaktadır.

 Ancak asıl risk Ağustos 2013 ayından itibaren personel imzası olmayan ve eksik gün çalışma nedenlerinin belgelendirilmemesi halinde ilgili ayların hepsinde kaçak personel çalıştırıldı olarak kabul edilmekte, 11 aylık % 5 indirimler faizleri ile geri alınmasıdır.
Sigortalının iş yerinde çeşitli nedenlerle ay içinde 30 günden az çalışması halinde, iş yerinde ay içinde Aylık prim ve hizmet belgesi ile birlikte ay içinde otuz günden az çalışan veya eksik ücret ödenen sigortalılara ilişkin olarak aşağıda yer verilen belgelerin 31.07.2013 tarihinden itibaren denetime hazır olarak bulundurulması gerekmektedir.
  1.  Sigortalı tarafından imzalanmış puantaj kayıtları belgesi
  2.  SGK tarafından yetkilendirilmiş sağlık hizmeti sunucuları ve iş yeri hekimleri tarafından verilen istirahat raporu,
  3.  Ücretsiz izin izinli olduğunu kanıtlayan izin belgesi,
  4.  Disiplin cezası, gözaltına alınma ile ilgili tutukluluk belgeleri,
  5.  Kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışmalara ait personel imzalı iş sözleşmesi ve puantaj kaydı,
  6.  Grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar,
  7.   Doğal afetler nedeniyle iş yerinde çalışmanın durdurulması,
  8.  Herhangi bir nedenle işe ara verildiğini gösteren Resmi makamlardan alınan belgeler

10 kişiden fazla personeli olan iş yerlerindeki eksik çalışmaları gösteren ve APHB yer verilen  sigortalıların eksik gün bildirimine ilişkin bilgi formu ile  kuruma bildirilen  eksik gün belgeleri hazırlanarak personel dosyasında saklanmadığı takdirde denetimlerde gösterme imkanı olmayacaktır. Bu durum kaçak personel çalıştırılma olarak SGK tarafından değerlendirilerek, % 5 indirimler ile ilgili kayıplar yaşanma ihtimali ortaya çıkacaktır.

Saygılarımla.
Şakir Gülsever

İş ve Sosyal Güvenlik Müşaviri
İK Yönetim Danışmanı
FSEK gereğince izin alınmadan veya isim belirtilmeden yayınlanamaz.
Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever