3 Oca 2014

ÜCRET BORDROSUNDA İŞLETME ADRESİ GÖSTERME ZORUNLULUĞU

6102 Sayılı Ticaret Kanunun 39’uncu maddesi 2’nci bendi ile işletmelere bazı yükümlülükler getirilmiştir. Bu değişikliklere göre işveren Ticari defterlerine kaydedilen belgelerde bazı bilgilerin kullanılmaması halinde idari para cezaları ödenmesine karar verilmiştir.
Bu Esasa göre ticari defterlere kaydedilen belgeler (Fatura, Sevk İrsaliyesi, Perakende Satış Fişi, Yazar Kasa Fişi, Gider Pusulası, Müstahsil Makbuzu, Ücret Bordrosu, Taşıma İrsaliyesi, Tahsilat ve Tediye Makbuzları vb) ;gibi belgelerde yer alacak asgari bilgiler yasada yer almaktadır.
 • Ticaret Unvanı,
 • İşletme Merkezi, (Adres)
 • Tescil edilen internet sitesinin adresi (İnternet sitesi oluşturmakla yükümlü olanlarda),
 • MERSİS numarası ( MERSİS numarası verilmeyenlerde ise ticaret sicil numaralarını)
01.01.2014 tarihi itibariyle gösterilmek zorunda bulunmaktadır.

2014 yılında bu yükümlülüğe uyulmaması halinde 2.241 TL idari para cezası söz konusu olacaktır. Vergi usul kanunu uyarınca, ticari defterlere yapılan kayıtların dayanağı olarak ücret bordroları bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Ücret bordrolarında mevcut durumda bulunması gereken bilgiler 4857 Sayılı İş Kanunu,5510 Sayılı SGK, 6098 Sayılı Borçlar Kanunu ve Vergi usul Kanunu ile 6102 Sayılı yeni Türk Ticaret konunda da yer verilmiştir.

01.01.2014 tarihinden sonra ücret bordrosunda aşağıdaki listede yer verilen bilgilerin kullanılmaması halinde her yasa için ayrı bir ceza uygulanacaktır.
 1. İşverenin Ticaret Unvanı (6102),
 2. İşletmenin Merkezi adresi (6102),
 3. MERSİS veya Ticaret Sicil Numarası (6102),
 4. Tescil Edilen İnternet Sitesi Adresi (6102),( Zorunlu ise)
 5. İşyeri Sicil Numarası (5510),
 6. Bordronun tanzim tarihi (213),
 7. Sigortalının (Hizmet erbabının) adı, soyadı (5510 - 213),
 8. Sigorta sicil numarası veya TC Kimlik numarası (5510),
 9. Vergi karnesinin tarih ve numarası (213) (Varsa)
 10. Bordronun İlişkin Olduğu Dönem / Ay (4857, 5510 ve 213),
 11. Sigorta Primleri (İşçi ve İşveren Payları Ayrımıyla) (4857),
 12. Her Çeşit Kesintiler (Avans Mahsubu, Nafaka ve İcra gibi) (4857),
 13. Ücret ödenen gün sayısı veya süresi (4857-5510- 213),
 14. Birim Ücreti ve Ücret Tutarı (5510-213) ,
 15. Fazla çalışma, hafta tatili, bayram ve genel tatil ücretleri ve her çeşit ek ödemeler (4857)
Yukarıda yer verilen listede belirtilen bilgilerin her yasa için ayrı bir önemi bulunmaktadır. Yazılım programları üreten firmalar tarafından bu değişiklikler bordroya yansıtılsa da yazılım yapan firmaların hazırladığı örneklerin muhakkak kontrol edilmesinde işletmenin denetimi ve idari para cezası uygulanması nedeniyle İK Yönetici ve Uzmanları ile bordroları hazırlayan Mali Müşavirlerin dikkat etmesinde fayda bulunmaktadır. Bazı yazılımlarda ödeme yapılmayan konuların bordroya alınmaması açılacak davalarda ve işverenlerin denetiminde önemli risk oluşturmaktadır.


Saygılarımla,

Şakir GÜLSEVER

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince kaynak belirtmeden kısmen veya tamamen yayınlanamaz.
Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever