15 Oca 2014

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK MAHSUPLAŞMA İLE İLGİLİ GENELGE VE AÇIKLAMA

Geçici İş Göremezlik ödemelerinin işverenler tarafından ödenmesi ve aylık prim hizmet ödemelerinden mahsup edilmesi ile ilgili olarak hazırlanan makalede de belirtildiği üzere, bu ödemelerin zaman içerisinde SGK tarafından, Kamu kurumları 4/a çalışanları ve toplu iş sözleşmesi yapan kurumlar ile büyük işletmelerden başlanarak tüm işyerlerinde uygulanacağı konusuna yer verilmiştir.

Bu konuda 5510 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin altıncı fıkrasında; “Geçici iş göremezlik ödenekleri toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri ile kamu idarelerinin işverenleri tarafından Kurumca belirlenen usul ve esaslara göre Kurum adına sigortalılara ödenerek, daha sonra Kurum ile mahsuplaşmak suretiyle tahsil edilebilir.” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin “Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Ödenmesi” başlıklı 40 ıncı maddesinin yedinci fıkrasında;” Kamu idarelerinde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalılar ile toplu iş sözleşmesi yapılan işyerlerinde çalışan sigortalılara ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği, yapılacak protokol ile sigortalılar için Kuruma ödenecek sigorta primine mahsup edilmek üzere, işverenleri tarafından Kurum adına sigortalılara ödenebilir. Hükümlerine yer verilmiştir.

Bazı illerde fiili uygulamalarına başlanmış olan bu durumun diğer şirketlerde de uygulanmak üzere hazırlık yapıldığı konusunda açıklamalar yapılmaktadır. Ancak kısa sürede çalışmaların tamamlanması zor görünmektedir. SGK bu çalışmayı yapacak kurumlar ile protokol imzalamaya başlayacakları ve protokol metni hakkındaki açıklamalar genelgede yer almaktadır.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Say : 25029274-1093/24-72 Konu: Mahsuplaşma Programı Hakkındaki 2013/33 Genelgesinde yer verilmiş ve ekinde ise protokol metni örneği bulunmaktadır. (19.08.2013 tarihinde yayınlanmıştır.)
Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever