23 Ara 2013

PERYÖN İŞBİRLİĞİYLE "SON YASAL DÜZENLEMELER İLE İŞ SÖZLEŞMELERİ VE İŞE İADE DAVALARI ZİRVESİ"

PERYÖN İşbirliğiyle "Son Yasal Düzenlemeler ile İş Sözleşmeleri ve İşe İade Davaları Zirvesi"nde 24-25 Ocak 2014'te gerçekleşiyor.

Prof. Dr. Nurşen CANİKLİOĞLU, Baş Müfettiş - İsa KARAKAŞ, Ciner Yayın Holding / Genel Müdür Yardımcısı - Erkan ATAMAN, Avukat Özkan ERTEKİN ve benim konuşmacı olarak yer alacağım bu zirvede iş sözleşmelerinden başlayarak işe iade davalarını anlatacağız. Konu Başlıklarımız;

İŞ SÖZLEŞMELERİNİN YAPILMASI, SONA ERMESİ VE İŞ GÜVENCESİ
1.1. İş Hukuku Boyutu
1.2. İş Sözleşmelerinin Yapılması
1.3. Alt-Üst İşveren İlişkisi ve Taşeron Sözleşmeleri
1.4. İş Sözleşmelerinin Sona Erme Şekilleri
1.5. İş Güvencesi

İNSAN KAYNAKLARI VE İŞ HUKUKU İLE İŞE İADE DAVALARI
2.1. İşe İade Davasını Öncesi Doğru İnsan Kaynakları Uygulamaları
2.2. İş Sözleşmelerinin Sona Ermesi
2.3. İş Güvencesinden Yararlanma Şartları
2.4. Asıl İşveren – Alt İşveren İlişkisinde İş Güvencesi
2.5. İşe Başlatmama Durumunda

Detaylı bilgi için http://ikzirve.indensehr.com


Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever