11 Ara 2013

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRİ DESTEĞİ İLE HANGİ RİSKLERİNİZİ ÖNLEYEBİLİRSİNİZ?

Şirket yapıları incelendiğinde bu konularda şirket bünyesinde istihdam edilen uzman kişiler olmadığı gibi eğitim verilerek kazanılan insan kaynakları, iş ve sosyal güvenlik uzmanı ve personel özlük işlerine hakim uzman yöneticiler yeterli sayıda bulunmamaktadır.

Genellikle hukuki konulara ve insan kaynakları uygulamalarına bütünsel açıdan bakılmadığı için iş davalarında savunmaların yanlış yapılması nedeniyle şirketler davaları kaybettiği gibi gelecek için tedbir alamamaktadır.

Çalışan ilişkileri Yönetimi yasal uygulamalarına bakıldığında; 4857 Sayılı İş Kanunu, 1475 Sayılı İş Kanunu (Kıdem Tazminatı), 6098 Sayılı Borçlar Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu,193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5221 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu gibi yasal uygulamalara bütünsel olarak bakacak uygulama hakimiyeti olan uzman ve müşavirler ile şirketler gelecekteki sorunlarını çözme imkanı bulacaklardır.

Şirketlerin insan kaynağının yönetimi ve çalışan ilişkileri yönetiminde karşılaştıkları sorunları çözmek için kendi bünyelerinde İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanlarına istihdam etmek veya dış kaynaklardan İş ve Sosyal Güvenlik Müşaviri rehberliğine ihtiyacı bulunmaktadır.

İş ve Sosyal Güvenlik Müşavirleri’ nin şirketlere sağladığı destek konuları;
 • İş Kanunu uygulamaları konusunda danışmanlık ve sorunları çözme,
 • Sosyal güvenlik kanunu uygulamaları ve denetim desteği,
 • Borçlar Kanunun Uygulamaları ve yaslara uygun İş sözleşmeleri yapılması desteği,
 • İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları,
 • İş sağlığı tedbirleri ve davaları desteği,
 • İnsan Kaynakları Yönetim uygulamaları ve yapılanma desteği,
 • İş Kazası ve Meslek Hastalıkları maddi tazminatı ve SGK tazminatları uygulamaları,
 • 6098 Sayılı Borçlar Kanunu kapsamında iş sözleşmeleri yapılması ve sonlandırması,
 • Genel Sağlık Sigortası uygulamaları ve geçici iş göremezlik uygulamaları risklerini önleme,
 • İdari para cezaları konusunda önleyici uygulama danışmanlığı,
 • İş ve sosyal güvenlik konularında açılan davalarda görüş bildirilmesi,
 • İş davaları açılmasını neden olan konularda tedbirler ve rehberlik,
 • Açılan davaları kazanmak için yapılacak uygulamalar konusunda müşavirlik hizmeti,
 • Yasal değişikliklere uygun iş sözleşmesi, disiplin yönetmeliği, şirket kuralları İnsan Kaynakları Yönetmeliği, oryantasyon kitabı hazırlama desteği,
 • İşe iade ve kötü niyet tazminatı konularında yol haritası rehberliği,
 • Avukatlarla birlikte çözüm sürecinde uygulamalar konusunda rehberlik,
 • İş ve SGK teftişi hazırlığı yapılması,
 • SGK verilmesi gereken evraklarda destek alınması,
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uygulaması yönünde destek sağlama
 • İşten ayrılan personelin Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğüne şikayeti tutanakları hazırlanması desteği sağlama,
 • İşverenleri 5510, 4857, 6098 ve 6331 sayılı Kanunlarda doğru yönlendirmeler yaparak idari para cezası ödenmemesi için destek sağlanması,
 • Yıllık izin konuları ve fazla mesai konularında danışmanlık hizmeti,
 • Yukarıda yazılı rehberlik hizmetleri konularında bütünsel destek ve rapor talepleri,
Verilmesi dışında İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanlığı şeklinde hizmetlerde destek sağlanmaktadır.

Geleceği kazanmak için müşavirlerden hangi desteği alacağınız konusunda Yönetim Desteği sağlanmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

Saygılarımla 

Şakir GÜLSEVER

İK Yönetim Danışmanı 
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı

Fikir ve sanat eserleri kanunu gereğince yazarı belirtilmeden yayınlanamaz!
Paylaş:
Copyright © Şakir Gülsever | Powered by Şakir Gülsever